Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condiţiile Republicii Moldova


Autor: Bîlici Inna
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Valerian Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 decembrie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.07 Mb / în română
Adobe PDF document0.68 Mb / în română

Teza

CZU 634.11:631.526.32(478)

Adobe PDF document 5.95 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

soiuri de măr; formarea și tăierea pomilor; regulatori de creștere; normarea organelor de rod; recoltă; calitatea fructelor

Adnotare

Teza este expusă pe 120 de pagini şi include: 3 capitole, 43 de tabele, 41 de figuri, 5 anexe, concluzii și recomandări, precum şi sugestii privind cercetările de perspectivă. Sursele bibliografice cuprind 174 de titluri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice, inclusiv un brevet.

Scopul: ridicarea productivității plantațiilor de măr prin identificarea soiurilor înalt productive și elaborarea metodelor de menținere a unui echilibru între creștere și fructificare.

Obiectivele: identificarea comportării soiurilor noi de măr sub aspectul capacităţii de creştere şi fructificare în vederea promovării în sortiment a celor mai valoroase soiuri pentru obţinerea de producţii constante, mari și calitative; determinarea intensităţii proceselor fiziologice de creștere și rodire, în corelaţie cu potenţialul agrobiologic al soiurilor de măr Granny Smith, Gala Buckeye Simmons, Golden Delicious Reinders, Red Velox şi Fuji Kiku, altoite pe M9, în zona de centru a Republicii Moldova; elaborarea procedeelor de formare și tăiere a pomilor de măr care pun în valoare potenţialul natural de creştere şi rodire al soiului, pentru obţinerea de fructe competitive, intens colorate şi cu un conţinut biochimic superior; determinarea reacţiei soiurilor de măr la efectul normării organelor de rod, productivității și calității fructelor; punerea în evidenţă a efectelor economice ale producţiei de mere în funcţie de soi și metoda de normare a încărcăturii de rod prin promovarea în cultură a soiurilor de măr cu productivitate înaltă și valoroase pentru livezi de mare densitate.

Noutatea şi originalitatea rezultatelor ştiinţifice: au fost identificate soiurile înalt productive, din colecția mondială, care au prioritate pentru livezile de mare densitate în condițiile climatice din centrul Republicii Moldova; a fost demonstrată științific metodologia de formare și întreținere a coroanei pomului de măr în formă de fus zvelt [21]; au fost estimaţi parametrii structurii plantației și criteriile de menținere a pomilor în echilibru fiziologic; a fost demonstrat, din punct de vedere agronomic și economic, efectul normării încărcăturii de rod în scopul obținerii recoltelor durabile. Noutatea și originalitatea rezultatelor obținute este susținută de un brevet de invenție pentru întreținerea coroanei, precum și de 3 distincții la saloane internaționale de inventică oferite pentru aceste cercetări științifice.

Rezultatul obținut, care contribuie la soluționarea problemei importante de sporire a productivității plantațiilor de măr în sistem de mare densitate și a eficienței economice de producere a fructelor de măr, constă în fundamentarea științifică a utilizării soiurilor înalt productive, a metodelor de normare a încărcăturii de rod și de menținere a pomilor în echilibru fiziologic. Toate acestea au condus la recomandarea pentru producție a 4 soiuri noi de măr din colecția mondială, a procedeelor de întreținere a coroanei.

Semnificația teoretică: au fost acumulate date noi care contribuie la completarea cunoștințelor despre formarea și tăierea pomilor conduși după forma de coroană fus zvelt și a bazei de date științifice pentru elaborarea modelului optimal al structurării coroanei pomilor de măr în livezi de mare densitate.

Valoarea aplicativă: au fost recomandate pentru producție soiurile de măr Gala Buckeye Simmons, Golden Delicious Reinders, Granny Smith și Fuji Kiku, altoite pe M9, metoda recomandată de întreținere a pomilor fiind după forma de coroană fus zvelt [21; 33; 38], cu efectuarea răririi chimice a organelor de rod [37].

Implementarea rezultatelor: recomandările privind soiurile de măr și procedeele tehnologice de întreținere a plantațiilor pomicole au fost implementate în gospodăriile APEF Moldova Fruct: SRL „Prodcar”; SRL „Elit Fruct”; SRL „Balcom”; ÎI „Petru Balan

Cuprins


1. SORTIMENTUL, SISTEMUL DE CULTURĂ ȘI MĂSURI TEHNOLOGICE DE ÎNTREȚINERE A PLANTAȚIILOR DE MĂR
 • 1.1. Originea, importanța, producția și sortimentul mărului
 • 1.2. Sisteme de livezi și tehnologii la măr
 • 1.3. Măsuri de normare a producţiei de fructe
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1 și direcții de cercetare

2. OBIECTE, METODE ȘI CONDIȚII DE ÎNDEPLINIRE A CERCETĂRILOR
 • 2.1. Materialul biologic utilizat în experiență
 • 2.1.1. Portaltoiul M9
 • 2.1.2. Soiul Gala Buckeye Simmons
 • 2.1.3. Soiul Granny Smith
 • 2.1.4. Soiul Red Velox
 • 2.1.5. Soiul Golden Delicious Reinders
 • 2.1.6. Soiul Fuji Kiku
 • 2.1.7. Sistemul de formare a coroanei fus zvelt ameliorat .
 • 2.2. Organizarea și amplasarea experiențelor
 • 2.3. Metode de cercetare
 • 2.4. Cadrul ecologic în care s-au efectuat cercetările
 • 2.4.1. Regimul termic și cel pluviometric
 • 2.4.2. Solurile pe care au fost amplasate experiențele
 • 2.4.3. Agrotehnica
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. VARIABILITATEA INDICATORILOR DE CREȘTERE, DEZVOLTARE ŞI DE PRODUCTIVITATE LA SOIURILE NOI DE MĂR ÎN CONDIȚIILE ZONEI CENTRALE A REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Formarea și tăierea pomului de măr în formă de fus zvelt
 • 3.2. Indicatorii principali ai creşterii pomilor de măr
 • 3.2.1. Structura ansamblului vegetativ la pomii de măr
 • 3.2.2. Diametrul și suprafața secțiunii transversale a trunchiului
 • 3.2.3. Lungimea medie şi însumată a ramurilor anuale
 • 3.3. Structura coroanei
 • 3.4. Activitatea fotosintetică a pomilor de măr
 • 3.4.1. Suprafaţa foliară
 • 3.4.2. Indicele foliar
 • 3.5. Intensitatea luminii în coroana pomilor
 • 3.6. Formarea organelor de rod și potenţialul de producţie raportat la diametrul trunchiului
 • 3.6.1. Numărul formaţiunilor de rod
 • 3.6.2. Numărul fructelor pe pom
 • 3.6.3. Potenţialul de producţie raportat la diametrul trunchiului
 • 3.7. Normarea organelor de rod
 • 3.7.1. Numărul bobocilor punctați de roșu, numărul inflorescenţelor legate şi ponderea fructelor într-o inflorescenţă
 • 3.7.2. Diametrul fructelor
 • 3.7.3. Categorii de mărime a fructelor
 • 3.7.4. Greutatea medie a fructelor și producţia de fructe
 • 3.7.5. Influenţa metodei de rărire a organelor de rod asupra eficienței economice a producției de fructe
 • 3.8. Recolta şi calitatea fructelor
 • 3.8.1. Producţia de fructe
 • 3.8.2. Potenţialul de producţie raportat la volumul coroanei și suprafața secțiunii transversale a trunchiului
 • 3.8.3. Calitatea fructelor
 • 3.9. Eficiența economică a producerii fructelor la soiurile noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condițiile zonei centrale a Republicii Moldova
 • 3.10. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV - ul candidatului