Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Funcția epiteliului mucociliar la pacienți cu fungus ball al sinusului maxilar


Autor: Gariuc Lucia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Alexandru Sandul
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Karpischenko Serghei
doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 ianuarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.24 Mb / în română
Adobe PDF document1.13 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.216.1-002.828(043.2)

Adobe PDF document 4.72 Mb / în română
128 pagini


Cuvinte Cheie

rinosinuzită fungică, fungus ball, examen micologic, examen microbiologic, examen histomorfologic, alergie, invaziv, epiteliu mucociliar nazal, microscopie optică

Adnotare

Structura tezei: lucrarea este expusă pe 122 de pagini de text imprimat, constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice şi indice bibliografic cu 260 de referinţe, include 39 de figuri și 8 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 compendiu didactic, 2 articole în reviste ISI, SCOPUS și alte baze de date internaționale, 9 publicații fără coautori şi 8 publicații în ediţii recenzate.

Domeniul de studiu şi obiectivele lucrării. Rinosinuzita fungică rămâne o patologie controversată în pofida tuturor studiilor care s-au desfășurat în ultimii ani, cu fiziopatologie confuză, cunoștințe incomplete despre epidemiologie și micologia medicală. Reieșind din cele menționate, ne-am propus următorul scop al lucrării – studierea prospectivă comparativă a particularităților microbiologice, histomorfologice și funcționalității epiteliului ciliat pseudostratificat nazal in vitro la pacienții cu fungus ball al sinusului maxilar pentru optimizarea protocolului de diagnostic și tratament. Pentru realizarea scopului au fost prevăzute următoarele obiective de explorare: studiul ponderii fungus ball al sinusului maxilar în varietatea afecțiunilor rinosinuzale; determinarea funcționalității epiteliului mucociliar in vitro (microscopie optică) și particularităților histomorfologice la pacienții cu fungus ball al sinusului maxilar; stabilirea diversității agenților microbiologici implicați în fungus ball al sinusului maxilar; elaborarea unui algoritm de diagnostic și tratament standardizat pentru pacienții cu fungus ball al sinusului maxilar.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obținute: analiza caracteristicii formelor clinice și diversității agenților microbiologici implicați în fungus ball al sinusului maxilar; estimarea importanței și eficienței microscopiei optice și examinărilor histomorfologice în abordarea clinică a pacienților cu fungus ball al sinusului maxilar; studierea evoluției în dinamică a stării funcționale nazale şi epiteliului ciliat pseudostratificat nazal in vitro la pacienții cu fungus ball al sinusului maxilar pentru ajustarea corectă a protocolului de diagnostic și tratament; propunerea criteriilor de tratament conservativ ale fungus ball al sinusului maxilar, complementar tratamentului chirurgical, în dependență de funcționalitatea epiteliului mucociliar; efectuarea monitorizării exigente privind evoluţia şi pronosticul pacienţilor cu fungus ball al sinusului maxilar, în funcție de metodele de tratament conservativ, asociat tratamentului chirurgical.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea algoritmului de diagnostic și tratament standardizat pentru pacienții cu fungus ball al sinusului maxilar și implementarea acestuia în protocolul clinic național.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Principalele rezultate ale studiului sunt aplicate în procesul didactic al Catedrei Otorinolaringologie a Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și în activitatea curativă a secţiei Chirurgie funcțională, fonoaudiologie și recuperare otorinolaringologică a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”.

Cuprins


1. RINOSINUZITELE FUNGICE
 • .1. Criterii generale de etiologie, fiziopatologie, diagnostic și tratament a rinosinuzitelor fungice
 • .2. Diagnosticul și managementul contemporan ale rinosinuzitelor fungice non-invazive
 • .2.1. Fungus ball al sinusurilor paranazale
 • .2.2. Rinosinuzita fungică alergică
 • .3. Particularitățile clinice de diagnostic și tratament ale rinosinuzitelor fungice Invazive

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Caracteristica generală a loturilor de studiu
 • 2.3. Metode de investigaţii și tratament
 • 2.4. Metode de procesare statistică a rezultatelor

3. DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL PACIENȚILOR CU FUNGUS BALL AL SINUSULUI MAXILAR
 • 3.1. Ponderea fungus ball al sinusului maxilar în varietatea afecțiunilor Rinosinuzale
 • 3.2. Pacienții cu fungus ball al sinusului maxilar tratați prin FESS și conservator(lavaj cu soluții saline, vasoconstrictoare topice)
 • 49
 • 3.3. Pacienții cu fungus ball al sinusului maxilar tratați prin FESS și conservator (lavaj cu soluții saline, vasoconstrictoare topice, Sinupret extract oral până și după FESS)
 • 3.4. Eficiența tratamentului pacienților cu fungus ball al sinusului maxilar tratați prin FESS și conservator (lavaj cu soluții saline, vasoconstrictoare topice sau lavaj cu soluții saline, vasoconstrictoare topice, Sinupret extract oral până și după FESS)

4. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
LISTA PUBLICAȚIILOR LA TEMA TEZEI
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII