Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evoluția infecției cronice virale delta – de la hepatită cronică la carcinom hepatocelular


Autor: Țurcanu Adela
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2021
Consultant ştiinţific: Eugen Tcaciuc
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.46 Mb / în română

Teza

CZU 616.36-002.2:578.891-06:616.36-006.6(043.2)

Adobe PDF document 4.44 Mb / în română
209 pagini


Cuvinte Cheie

Delta, HDV, carcinom hepatocelular, ciroză hepatică delta, GDNT

Adnotare

Structura tezei: întroducere, capitole (șapte), concluzii generale și recomandări practice, referințe bibliografice (201 numiri), 184 de pagini de text de bază, 37 de figuri/diagrame, 23 tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 60 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Boli Interne (hepatologie și gastroenterologie).

Scopul cercetării: evidențierea particularităților de progresie a bolii hepatice la pacienții cu infecție cronică virală delta prin identificarea factorilor de risc clinico-evolutivi, precum și estimarea scorurilor noninvazive de diagnostic al stadiilor avansate în boala hepatică cronică virală delta.

Obiectivele cercetării: 1. Evaluarea profilului clinico-virusologic al pacientului cu infecție cronică virală delta și identificarea modelului clinico-evolutiv caracteristic progresiei bolii hepatce. 2. Stabilirea modelului biologic de progresie a bolii hepatice la pacienții cu infecție cronică virală delta. 3. Caracterizarea paternului fibrotic al pacienților cu infecție cronică virală delta, prin prisma scorurilor neinvazive. 4. Aprecierea sensibilității și sensitivității scorului neinvaziv de stratificare a pacienților cu hepatopatie cronică virală delta. 5. Identificarea particularităților distinctive ale evoluției bolii hepatice la pacienții cu hepatopatie cronică virală delta comparativ cu pacienții cu hepatopatie cronică virală B (monoinfecție). 6. Cercetarea particularităților clinico-biologice la pacienții cu carcinom hepatocelular asociat infecției cronice virale delta. 7. Determinarea factorilor de influență în progresia bolii hepatice la pacienții cu hepatopatie cronică virală delta monitorizați pe o perioadă de timp. 8. Analiza influenței factorului terpapeutic în dinamica evolutivă a hepatitei cronice virale delta. 9. Stratificarea pacienților cu hepatopatie cronică virală delta prin prisma procesului evolutiv clinico-biologic cu scopul de evaluare mai personalizată a acestor pacienți.

Noutatea și originalitatea științifică: în baza unui studiu complex a fost apreciată valoarea aplicativă a abordării stratificate a pacientului cu hepatopatie cronică virală delta, și a identificării factorilor cu rol de progresie în boala hepatică cronică virală delta.

Problema științifică aplicativă de importanță majoră soluționată: a fost realizată fundamentarea științifică a evaluării profilare ale pacientului cu HDV, ceea ce a condus la elaborarea scorului neinvaziv de decompensare hepatică și detectarea parametrilor biologici valizi cu rol de prognostic în evoluția HDV.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele cercetării au demonstrat utilitatea și informativitatea evaluării neinvazive și individualizate la pacienții cu HDV.

Implimentarea rezultatelor științifice: Recomandările metodice au fost implimentate în secția de hepatologie al ISMP Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, în procesul didactic al Disciplinei de gastroenterologie USMF „Nicolae Testemițanu”.