Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea şi diagnosticul patologiilor gastroduodenale induse de influenţele mediului ambiant


Autor: Adela Horodişteanu-Banuh
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Mihu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Mamei si Copilului
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.18 Mb / în română

Teza

CZU [616.33-002+616.33-002.44+616.342-002]-053.2-07:574

Adobe PDF document 1.69 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

calitatea apei potabile, nitraţi, grad de mineralizare, patologie gastroduodenală, Helicobacter pylori

Adnotare

Prezentul studiu relevă rezultatele examinării a 150 copii din 3 localităţi rurale (s. Copciac, Cotul Morii şi Vălcineţ) ale Republicii Moldova, ce diferă după indicii de calitate a apei potabile, conform titrelor de mineralizare, poluare cu nitraţi, microbi şi alte ecotoxine. A fost estimată morbiditatea prin afecţiuni gastroduodenale în relaţie de intensitatea indicatorilor de decondiţionare a apelor de consum intern şi relevate particularităţile clinico-paraclinice ale evoluţiei patologiei gastroduodenale la copiii din zone ecologic compromise.

Rezultatele investigaţionale au relevat în lotul sumar de copii un procentaj ponderal al afecţiunilor gastroduodenale - 62,6% din totalul de investigaţi. Analiza stării de sănătate a copiilor a denotat indici elevaţi ai morbiditatăţii prin maladii gastrice şi duodenale în localitatea cu ape potabile supramineralizate şi contaminate cu toxice antropogene 750‰, contra 562,4‰ în localitatea de control (p<0,05, t=2,08). În structura morbidităţii gastroduodenale în localităţile cu indici majoraţi de decondiţionare a apei potabile au prevalat procesele inflamatorii hiperplastice şi erozive ale mucoasei gastroduodenale comparativ localităţii cu nivel minim de poluare a apei potabile, unde întâietatea o deţin procesele inflamatorii eritematoase semnalate preponderent la nivelul mucoasei gastrice (p<0,05, t=2,26).

Cercetările ultrastructurale asupra bioptatelor gastrice au evidenţiat modificări degenerative ale mucoasei gastroduodenale în funcţie de intensitatea indicilor de poluare microbiologică a apei potabile şi gradul de infestare a mucoasei digestive cu Helicobacter pylori.

În zonele rurale cu ape de consum insanogene factorii de protecţie locală (fracţiile acizilor sialici şi IgA secretorie) sunt compromişi în funcţie de durata de expunere şi de nivelul de poluare a apelor şi relevă diminuarea proprietăţilor protective ale mucusului gastric şi dezechilibrarea mecanismelor de reglare a procesului secretor. Modul şi intensitatea de reacţionare a micro- şi macroelementelor Ca, Na, K, Fe şi Mg) la exerciţiul advers al factorilor ecohidrologici este unul foarte divers, iar fiecare parametru biologic examinat în parte reflectă capacitatea de adaptare sau dezadaptare metabolică a organismului infantil.

Estimarea coeficientului riscului relativ şi atribuabil a relevat rolul implicării factorilor ecologici şi medico-biologici în declanşarea afecţiunilor gastroduodenale la copii, posibilitatea prognozării lor şi efectuarea unor măsuri de prevenţie în teritoriu.

Cuprins


CAPITOLUL I Concepţii contemporane vizând patologia gastroduodenală în corelaţie cu interferenţele mediului ambiant (Reviu de literatură)
 • 1.1 Incidenţa afecţiunilor tubului digestiv superior la copii în funcţie de adversitatea mediului ambiant
 • 1.2 Interferenţe ecologice între calitatea apei potabile şi starea de sănătate a copiilor
 • 1.3 Evaluări recente vizavi de implicarea diferitor mecanisme endo- şi exogene în agresarea şi protecţia mucoasei gastroduoodenale
 • 1.4 Modificările statutului micro- şi macroelementelor în diverse stări patologice
 • 1.5 Particularităţile structurale ale mucoasei gastrice la copii cu afecţiuni gastroduodenale

CAPITOLUL II Materialul şi metodele de investigaţie aplicate în studiu
 • 2.1 Metodologia selectării materialului de studiu
 • 2.2 Metode diagnostice utilizate în cadrul prezentului studiu
 • 2.3 Metodologia prelucrării statistice a rezultatelor

CAPITOLUL III Afecţiunile gastroduodenale la copiii din localităţile rurale în corelaţie cu parametrii de poluare a apelor subterane
 • 3.1 Caracteristica sanitaro-igienică a apei potabile din fântânile localităţilor rurale incluse în studiu
 • 3.2 Estimarea criteriilor de risc în declanşarea patologiei gastroduodenale la copii în zone ecologic nefavorabile
 • 3.3 Indicii comparaţi ai morbidităţii infantile prin afecţiuni gastroduodenale în localităţile cu diferit nivel de poluare a fântânilor
 • 3.4 Particularităţile clinico-anamnestice ale copiilor cu patologie gastroduodenală din localităţi cu diferit nivel de decondiţionare a apei potabile
 • 3.5 Evaluarea infecţiei Helicobacter pylori la copiii cu afecţiuni gastroduodenale
 • 3.6 Modificările ultrastructurale ale mucoasei digestive la copiii cu maladii gastroduodenale

CAPITOLUL IV Evaluarea indicilor imuno-biochimici ai serului sunguin, salivei şi sucului gastric la copiii ce utilizează apă potabilă cu diferit nivel de poluare
 • 4.1 Evaluarea statutului imun local la copiii ce consumă ape cu diferite nivele de poluare biologică şi chimică
 • 4.2 Estimarea fracţiilor acizilor sialici la copiii ce consumă ape cu diferit grad de decondiţionare
 • 4.3 Evaluarea concentraţiei de microelemente în lichidele biologice ale copiilor ce consumă ape cu diferite valori de impurificare
 • 4.4 Concentraţia microelementelor în saliva, serul sanguin şi sucul gasric al copiilor în dependenţă de afecţiunnea digestivă de context şi locul de reşedinţă
 • 4.5 Evaluarea interrelaţiilor dintre conţinutul apei şi indicatorii biochimici ai lichidelor biologice

CAPITOLUL V Tratamentul copiilor cu patologie gastroduodenală, ce locuiesc în zone ecologic compromise
 • 5.1 Monitorizarea manifestărilor clinice ale patologiei gastroduodenale la copii sub influenţa curei de tratament
 • 5.2 Statulul imunobiochimic al lichidelor biologice la copiii cu patologie gastroduodenală sub influenţa tratamentului efectuat