Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Tratamentul antiviral Interferon-free la pacienții cu hepatită virală C cronică


Autor: Russu Irina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.10 - Boli infecţioase
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Tiberiu Holban
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU 61:378.661(478-25)(082)

Adobe PDF document 1.69 Mb / în română
131 pagini


Cuvinte Cheie

hepatita virală C cronică (HVC), tratament antiviral Interferon-free, Sofosbuvir, Ledipasvir, Daclatasvir.

Adnotare

Data susținerii: 30 iunie, ora 12.00, în format mixt / online:
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
ttps://meet.google.com/sks-zggt-ott

Volumul și structura tezei: Introducere, 4 capitole, Concluzii și recomandări, Bibliografie din 179 surse, 28 de tabele, 16 figuri, expuse pe 112 pagini.

Rezultatele cercetării au fost publicate în 17 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: hepatita virală C cronică (HVC), tratament antiviral Interferon-free, Sofosbuvir, Ledipasvir, Daclatasvir.

Domeniul de cercetare: boli infecțioase. Scopul lucrării: Studierea eficacității tratamentului antiviral Interferon-free la pacienții cu hepatită virală C cronică.

Obiectivele cercetării: Evaluarea eficacității tratamentului cu preparate antivirale cu acțiune directă: Sofosbuvir + Ledipasvir și Sofosbuvir + Daclatasvir la pacienții cu hepatită virală C cronică. Aprecierea evoluției datelor clinice, indicilor biochimici, virusologici şi a unor parametri paraclinici, la pacienții cu hepatită virală C cronică: la iniţierea tratamentului, la finalizarea lui și la 24 de săptămâni după tratament antiviral. Analiza reacţiilor adverse şi a complicaţiilor, după tratamentul cu preparate antivirale cu acțiune directă la pacienții cu HVC cronică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată în Republica Moldova, a fost utilizat tratament antiviral Interferon-free la pacienţii cu hepatită virală C cronică. A fost evaluată eficacitatea tratamentului cu preparate antivirale cu acțiune directă: Sofosbuvir + Ledipasvir și Sofosbuvir + Daclatasvir, în comparație cu tratamentul cu PEG-INF și Ribavirină. Au fost evaluate reacţiile adverse şi complicaţiile, în timpul şi după finalizarea tratamentului antiviral.

Rezultatele obținute: Rezultatele obținute, ce au contribuit la soluționarea problemei ştiinţifice, au fost implementate în elaborarea schemelor de tratament antiviral pentru hepatită virală C cronică. Tratamentul Interferon-free s-a soldat cu eliminarea VHC și cu înregistrarea răspunsului virusologic susţinut mult mai frecvent decât în tratamentul cu PEG-INF și Ribavirină, fapt care a dus la stoparea progresiei hepatitei spre ciroză, carcinom hepatocelular şi la diminuarea fibrozei hepatice. Semnificaţia teoretică: Rezultatele obținute au elucidat caracteristici evolutive ale HVC cronice în dependență de vârstă, sex, gradul de afectare hepatică și manifestări extrahepatice și au permis evaluarea eficacității diferitelor scheme de tratament cu preparate antivirale cu acțiune directă. Valoarea aplicativă: Rezultatele obținute au permis elaborarea schemelor optime de tratament antiviral a HVC cronice, elaborarea criteriilor de selectare a pacienților pentru tratament antiviral și de monitorizare a pacienților cu HVC cronică, pe parcursul tratamentului antiviral și după finalizarea lui.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele științifice au fost aplicate în implementarea Programului Naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D, pentru anii 2017-2021, au fost implementate în practica medicilor infecţionişti din întreaga republică, în procesul didactic al Catedrelor de Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală şi de Boli infecţioase.

Cuprins


1. INFECȚIA CU VIRUSUL HEPATITEI C ȘI TRATAMENTUL ANTIVIRAL
 • 1.1. Infecția cu virusul hepatitei C: istoric și date epidemiologice
 • 1.2. Manifestări clinice și date de laborator în infecția cu virusul hepatitei C
 • 1.3. Tratamentul antiviral: istoric, obiective, reacții adverse la tratament
 • 1.4. Tratamentul antiviral Interferon-free: indicații, contraindicații, scheme noi cu preparate antivirale cu acțiune directă
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării și designul studiului
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. EVALUAREA CLINICĂ ŞI PARACLINICĂ A BOLNAVILOR CU HEPATITĂ VIRALĂ C CRONICĂ LA INIŢIEREA TRATAMENTULUI ANTIVIRAL
 • 3.1. Evaluarea indicilor clinici la pacienții cu HVC cronică la inițierea tratamentului antiviral
 • 3.2. Evaluarea indicilor paraclinici la pacienții cu HVC cronică la inițierea tratamentului antiviral
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. TRATAMENTUL ANTIVIRAL INTERFERON-FREE ÎN HEPATITA VIRALĂ C CRONICĂ
 • 4.1. Evoluția indicilor clinici la pacienţii cu HVC cronică tratați cu diferite scheme de preparate antivirale
 • 4.2. Evoluția indicilor hematologici la pacienţii cu HVC cronică tratați cu diferite scheme de preparate antivirale
 • 4.3. Evoluția indicilor biochimici la pacienţii cu HVC cronică tratați cu diferite scheme de preparate antivirale
 • 4.4. Eficacitatea schemelor de tratament antiviral Interferon-free și a celei cu PEG-INF și Ribavirină la pacienții cu HVC cronică
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul