Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reabilitarea medicală a pacienților cu artrita reumatoidă în funcție de dizabilitate și activitatea bolii


Autor: Chihai Victoria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.34 - Balneologie şi fizioterapie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Oleg Pascal
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU 616.72-002.77-085.8(043.2)

Adobe PDF document 2.59 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

artrita reumatoidă (AR), reabilitare medicală, metode fiziofuncționale, kinetoterapie, teraie ocupațională

Adnotare

Lucrarea este expusă pe 153 pagini de text electronic, 95 pagini text de bază, fiind constituită din: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări practice, indicele bibliografic citează 264 de surse literare. Teza este ilustrată cu 21 tabele, 35 figuri, 12 anexe. Rezultatele obținute au fost redată în 17 publicații științifice, 3 certificate de inovator.

Domeniul de studiu: Reabilitare medicală și medicină fizică.

Scopul studiului a vizat elaborarea și estimarea eficacității programelor de reabilitare medicală pentru pacienții cu artrita reaumatoidă în funcție de dizabilitatea funcțională și gradul de activitate a bolii.

Obiectivele studiului: Estimarea particularitățior clinico-funcționale a pacienților cu artrita reumatoidă în raport cu dizabilitatea funcțională și gradul de activitate al bolii.Selectarea mijloacelor și metodelor de reabilitare medicală cu identificarea combinărilor optimale pentru programe de reabilitare medicală a persoanelor cu artrita reumatoidă în funcție de dizabilitatea funcțională și activitatea bolii. Evaluarea eficacității programelor de reabilitare medicală cu tehnici kinetoterapice și terapie ocupațională elaborate pentru pacienții cu artrita reumatoidă în funcție de dizabilitatea funcțiională și activitatea a bolii. Estimarea impactului programelor de reabilitare combinate cu tehnicile kinetoterapiei și ale terapiei ocupaționale asupra calității vieții la pacienții cu artrita reumatoidă în funcție de dizabilitatea funcțională și activitatea a bolii.

Noutatea și originalitatea științifică. Din cadrul unui studiu analitic în premieră a fost evaluată eficiența programului combinat de reabilitare medicală la pacienții cu AR. Rezultatele cercetării au permis selectarea metodelor și tehnicilor de reabilitare medicală și stabilirea combinațiilor optimale în programele de reabilitare medicală la pacienții cu AR în funcție de gradul de dizabilitate funcțională.

Problema științifică importantă soluționată în teză. Studiul a analizat și a evaluat manifestările clinice și afectarea funcționalității articulare la pacienții cu AR și a testat eficacitatea tratamentul combinat cu cel convențional de reabilitare și a fost elaborată schema abordării integrate a pacientului cu AR de către medicul reabilitolog.

Semnificația teoretică a lucrării. Prin estimarea particularităților clinice și funcționle ale bolii și a manifestărilor dizabilitante articulare esteriorizate în procesul cronic al artritei reumatoide, studiul a contribuit la formarea unui concept nou în abordarea complexă de reabilitare medicală a pacienților cu artrita reumatoidă din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obținute vor servi ca bază pentru elaborarea programelor de tratament recuperator local și general cu îmbunătățirea calității serviciilor de reabilitare medicală. Efectul social și economic al implementării este condiționat de reducerea consumului de analgetice, micșorarea ratei de dizabilitate și reîntoarcerea timpurie a pacienților în câmpul de muncă.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele studiului au fost incluse în activitatea clinică a Cenrului Unversitar de Reabiliatre Medicală prin implementarea a trei acte inovaționale și în activitatea didactică a Catedrei de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală, USMF ”Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


1.ACTUALITĂȚI ÎN REABILITAREA MEDICALĂ A PERSOANELOR CU ARTRITA REUMATOIRDĂ (REVISTA RATURII)
 • 1.1. Sinteza datelor și evoluția cercetărilor asupra artritei reumatoide. Epidemiologia și particularitățile AR
 • 1.2 Considerațiuni asupra mâinii reumatoide
 • 1.3 Abordarea clinică și funcțională în artrita reumatoid
 • 1.4. Consemnări asupra reabilitării funcționale în artrita reumatoidă

2. MATERIAL ȘI METODE
 • 2.1. Caracteristica clinică-statutară a lotului de studiu
 • 2.2. Metode generale și speciale de evaluare a pacienților investigați
 • 2.3. Programele terapeutice aplicate
 • 2.4. Metodele de analiză statistică a datelor

3. ESTIMAREA DEFICIENȚILOR FUNCȚIONALE LA PERSOANELE CU ARTRITA REUMATOIDĂ PRIN EVALUAREA CLINICĂ ȘI PARACLINICĂ
 • 3.1 Caracteristica parametrilor clinici și funcționali la pacienții cu artrita reumatoidă din eșantionul de studiu
 • 3.2. Evaluarea pacientului cu artrita reumatoidă prin investigații paraclinice
 • 3.3. Determinarea impactului bolii prin instrumente clinice
 • 3.4. Factorii de risc și comorbidități la pacienții cu artrita reumatoidă
 • 3.5 Atitudini de reabilitare terapeutică la pacienții cu artrita reumatoidă

4. ELABORAREA ȘI EVALUAREA EFICACITĂȚII PROGRAMELOR DE TRATAMENT FIZIOFUNCȚIONAL LA PACIENȚII CU ARTRITA REUMATOIDĂ
 • 4.1 Evoluția parametrilor fiziofuncționali la pacienții cu artrita reumatatoidă
 • 4.2. Evaluarea eficacității pogramelor e reabilitare prin instrumente clinice
 • 4.3.Complianța la tratament în loturile de studiu
 • 4.4 Algoritm în evaluarea clinico-funcțională și reabilitarea pacientului cu artrita reumatoidă

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA ANEXE INFORMAȚII PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV