Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea unor preparate cu microorganisme benefice în cunicultură


Autor: Caraman Mariana
Gradul:doctor în medicină veterinară
Specialitatea: 16.00.03 - Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Roman Moscalic
doctor habilitat, profesor cercetător, Institul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 ianuarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.65 Mb / în română
Adobe PDF document1.31 Mb / în engleză

Teza

CZU 619:576:636.92

Adobe PDF document 4.44 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

microorganisme benefice, microbiotă, disbioză, biomasa de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01, probioticul EM-1®, iepuri, cercetări microbiologice, indicatori biochimici, mediu nutritiv, tractul gastrointestinal, indicatori morfoproductivi

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 260 titluri, 6 anexe, 123 pagini de text de bază, 35 figuri, 34 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice și un brevet de invenție.

Scopul lucrării: evaluarea impactului biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 şi a probioticului EM-1® asupra microbiotei tractului gastrointestinal, creșterii și dezvoltării iepurilor de casă.

Obiectivele cercetării: obţinerea biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01; includerea biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 în rețeta nutrețului combinat granulat și studierea componenței microbiologice și chimice a acestuia; prepararea soluției de lucru a probioticului EM-1® și studierea componenței microbiologice a acesteia; studierea influenței nutrețului combinat granulat cu și fără adaosul biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 și a soluției de lucru a probioticului EM-1® asupra microflorei tractului gastrointestinal, stării fiziologice și a unor indicatori morfoproductivi a iepurilor; calcularea eficienței economice obținute în rezultatul utilizării biomasei de Streptomyces levoris CNMNAc- 01 și a probioticului EM-1® în tehnlogia de creștere a iepurilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată, în condițiile R. Moldova, a fost studiat rolul biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 și a probioticului EM-1® asupra legității de formare și reglare a microbiotei tractului gastrointestinal la iepuri, stimulării sănătății, creșterii și dezvoltării tineretului, calităţii chimice a cărnii de iepure și propunerea acestor preparate pentru implementare în cunicultură.

Rezultatul obținut, care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: elaborarea şi argumentarea ştiinţifică a două tehnologii de administrare (în hrană sau apă) a preparatelor cu microorganisme benefice, pentru echilibrarea microbiotei intestinale și combaterea bolilor gastrointestinale, optimizarea indicilor fiziologici, hematologici, biochimici, productivi şi economici în creşterea tineretului cunicul.

Semnificaţia teoretică: elaborarea unui concept nou în reglarea microbiotei intestinale, creșterii și dezvoltării iepurilor de casă prin utilizarea preparatelor cu microorganisme benefice (biomasa de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 și a probioticului EM-1®) și argumentarea științifică a perspectivei utilizării acestora în cunicultură.

Valoarea aplicativă: rezultă în utilizarea în cunicultură a biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 și a probioticului EM-1®, care asigură sporirea eficienței economice a ramurii.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute au fost implementate în vivariul din cadrul IȘPBZMV - actele de implementare din 03.09.2018 și din 17.09.2018 și SRL „Eco-Fer-Mer” rl Anenii Noi, s. Maximovca – act de implementare din 20.11.2020.

Cuprins


1. CUNICULTURA. ROLUL MICROORGANISMELOR BENEFICE ÎN MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII ORGANISMULUI ANIMAL
 • 1.1. Direcțiile și aspectele economice de exploatare a iepurilor de casă
 • 1.2. Microbiota gastrointestinală și rolul diverselor specii de microorganisme în menținerea sănătății organismului animal
 • 1.3. Disbioza tractului gastrointestinal, combaterea și profilaxia acesteia
 • 1.4. Preparate cu microorganisme benefice utilizate în sectorul zootehnic
 • 1.4.1. Preparate cu microorganisme benefice din genul Bacillus
 • 1.4.2. Substanțe biologic active sintetizate de streptomicete și utilizarea lor în practică
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTUL DE STUDIU ȘI METODELE APLICATE ÎN CERCETARE
 • 2.1. Obiectele de cercetare
 • 2.2. Schemele experimentelor
 • 2.3. Metode de cercetare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL BIOMASEI DE STREPTOMYCES LEVORIS CNMN-AC-01 ASUPRA MICROBIOTEI TRACTULUI GASTROINTESTINAL, CREȘTERII ȘI DEZVOLTĂRII IEPURILOR BIRASIALI ȘI TRIRASIALI
 • 3.1. Determinarea numărului total de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 într-un gram de biomasă
 • 3.2. Cantitatea de lipide în biomasa de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 cultivată pe medii de cultură lichide
 • 3.3. Activitatea antimicrobiană a tulpinei Streptomyces levoris CNMN-Ac-01, după depozitarea pe termen lung, prin subcultivare pe diferite medii
 • 3.4. Calitatea microbiologică și componența chimică a nutrețului combinat friabil și granulat
 • 3.5. Impactul biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 asupra microbiotei tractului gastrointestinal, creșterii și dezvoltării iepurilor birasiali
 • 3.5.1. Cantitatea de nutreț combinat granulat consumată de către iepurii birasiali pe parcursul experimentului
 • 3.5.2. Componența microbiologică a crotinelor dure a iepurilor birasiali
 • 3.5.3. Rezultatele investigațiilor coproovoscopice a dejecțiilor dure a iepurilor birasiali
 • 3.5.4. Profilul biochimic al sângelui iepurilor birasiali
 • 3.5.5. Unii indicatori morfometrici ai iepurilor birasiali
 • 3.5.6. Dinamica masei corporale a iepurilor birasiali
 • 3.5.7. Valoarea unor indicatori de abator și randamentul sacrificării iepurilor birasiali
 • 3.5.8. Componența microbiologică a conţinutului secțiunilor tractului gastrointestinal a iepurilor birasiali
 • 3.5.9. Compoziţia chimică a cărnii iepurilor birasiali
 • 3.5.10. Eficienţa economică a utilizării biomasei de S. levoris CNMN-Ac-01 în alimentația iepurilor birasiali
 • 3.6. Impactul biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 asupra microbiotei tractului gastrointestinal, creșterii și dezvoltării iepurilor trirasiali
 • 3.6.1. Cantitatea de nutreț combinat granulat consumată de către iepurii trirasiali pe parcursul desfășurării experimentului
 • 3.6.2. Componența microbiologică a crotinelor dure a iepurilor trirasiali
 • 3.6.3. Rezultatele investigațiilor coproovoscopice a dejecțiilor iepurilor trirasiali
 • 3.6.4. Profilul biochimic al sângelui iepurilor trirasiali
 • 3.6.5. Dinamica masei corporale a iepurilor trirasiali
 • 3.6.6. Valoarea unor indicatori de abator și randamentul sacrificării iepurilor trirasiali
 • 3.6.7. Componența microbiologică a conţinutului secțiunilor tractului gastrointestinal a iepurilor trirasiali
 • 3.6.8. Compoziția chimică a cărnii iepurilor trirasiali
 • 3.6.9. Eficienţa economică a utilizării biomasei de S. levoris CNMN-Ac-01 în alimentația iepurilor trirasiali
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL PROBIOTICULUI EM-1® ASUPRA MICROBIOTEI TRACTULUI GASTROINTESTINAL, CREȘTERII ȘI DEZVOLTĂRII IEPURILOR DE RASA MARTINI
 • 4.1. Componența microbiologică și biochimică a probioticului EM-1
 • 4.2. Componența microbiologică a soluției de lucru a probioticului EM-1® şi a nutreţului combinat granulat
 • 4.3. Influența soluției de lucru a probioticului EM-1® asupra prolificității femelelor și mortalității iepurilor nou-născuți
 • 4.4. Componența microbiologică și rezultatele investigațiilor coproovoscopice a dejecțiilor de iepure
 • 4.5. Componența microbiologică și rezultatele investigațiilor coproovoscopice a conținutului secțiunilor tractului gastrointestinal a iepurilor
 • 4.6. Impactul soluției de lucru a probioticului EM-1® asupra valorii indicatorilor hematologici la iepuri
 • 4.7. Impactul soluției de lucru a probioticului EM-1® asupra consumului de nutreț și dinamicii masei corporale a iepurilor
 • 4.8. Eficienţa economică a utilizării probioticului EM-1® în cunicultură
 • 4.9. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURICULUM VITAE