Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Epidemiologia infecțiilor nosocomiale cu staphylococcus meticilino-rezistent în Republica Moldova


Autor: Buga Diana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Viorel Prisăcari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.19 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.14 Mb / în română

Teza

CZU [616.98:579.861.2]-022.3-036.22(478)(043.2)

Adobe PDF document 6.21 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

Infecțiile asociate asistenței medicale, infecții septico-purulente, Staphylococcus meticilino-rezistent, Staphylococcus meticilino-sensibil, forme clinice, rezistența la antibiotice, polirezistența, factori de risc, management terapeutic, impact socio-economic

Adnotare

Scopul lucrării
Studierea epidemiologiei infecțiilor nosocomiale cauzate de Staphylococcus meticilino-rezistent în Republica Moldova ce va contribui la optimizarea sistemului de supraveghere şi control.

Obiectivele cercetării


Metodologia cercetării
Determinarea nivelului de raspândirea a MRS, particularităților epidemiologice, gradului de sensibilitate/rezistență la antibiotice a tulpinilor de MRS a fost efectuată în baza studiului epidemiologic observațional descriptiv retrospectiv. În studiu au fost incluse rezultatele investigațiilor bacteriologice ale pacienților cu infecții septico-purulente stafilococice din două instituții medico-sanitare multiprofil pe o perioada de 4 ani, 2014-2017 (ponderea tulpinilor de MRS în dinamica multianuală fiind determinată pe perioada 2014-2019); a unei maternități, precum și rezultatele investigațiilor bacteriologice ale pacienților din mediul rural (pe modelul a trei raioane), pe perioada anului 2017.

Izolarea tulpinilor stafilococice, determinarea meticilino-rezistenței și rezistenței/ sensibilității la antibiotice a fost efectuată atât prin metoda clasică, cât și prin sistemul automatizat VITEK 2 Compact (bioMerieux).

Pentru determinarea factorilor de risc și al impactului socio-economic a fost efectuat un studiu retrospectiv caz-martor, în baza datelor din anchetele fișelor de observație a pacienților cu ISP cauzate de stafilococi. Pentru cercetare au fost create două loturi: lotul de bază, a inclus pacienți cu investigații bacteriologice pozitive la MRS și lotul control – pacienți cu investigații bacteriologice pozitive la MSS.

Noutatea științifică a lucrării
În plan internațional au fost completate studiile privitor la epidemiologia ISP cauzate de MRS. În plan național, pentru prima dată a fost realizat un studiu epidemiologic complex, privitor la epidemiologia ISP cauzate de MRS cu determinarea nivelului de răspândire.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării:


Implementarea practică a rezultatelor

Cuprins


1. EPIDEMIOLOGIA INFECȚIILOR NOSOCOMIALE CU STAPHYLOCOCCUS METICILINO-REZISTENT (REVISTA LITERATURI)
 • 1.1. Situația prin infecții asociate asistenței medicale cu Staphylococcus meticilino-rezistent la nivel Mondial
 • 1.2. Aspecte clinice și epidemiologice a infecțiilor cu MRS
 • 1.3. Rezistența la antibiotice a tulpinilor de MRS
 • 1.4. Factorii de risc și măsuri de profilaxie în infecțiile cu MRS
 • 2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de investigație
 • 2.2. Metodele de cercetare aplicate în studiu

3. RĂSPÂNDIREA INFECȚIILOR SEPTICO-PURULENTE CU STAPHYLOCOCCUS METICILINO-REZISTENT ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Răspândirea infecțiilor septico-purulente cu Staphylococcus meticilino-rezistent în cadrul instituțiilor medico-sanitare multiprofil
 • 3.1.1. Ponderea generală prin ISP cu MRS din totalul de tulpini de Staphylococcus
 • 3.1.2. Ponderea tulpinilor de Staphylococcus meticilino-rezistent în funcție de specia stafilococului
 • 3.1.3. Rata tulpinilor de Staphylococcus meticilino-rezistent în funcție de profilul secție
 • 3.1.4. Rata tulpinilor de Staphylococcus meticilino-rezistent în dependență de materialul patologic examinat
 • 3.1.5. Asocierea tulpinilor de Staphylococcus meticilino-rezistent cu alte specii de microorganisme
 • 3.2. Răspândirea infecțiilor septico-purulente cu Staphylococcus meticilino-rezistent în cadrul maternității
 • 3.3. Răspândirea infecțiilor septico-purulente cu Staphylococcus meticilino-rezistent în mediul rural
 • 3.4 Estimarea nivelului de răspândire a tulpinilor de Staphylococcus meticilino-rezistent în Republica Moldova

4. REZISTENŢA/POLIREZISTENȚA LA ANTIBIOTICE A TULPINILOR DE STAPHYLOCOCCUS METICILINO-REZISTENT
 • 4.1. Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de Staphylococcus meticilino-rezistent
 • 4.1.1. Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de MRS izolate de la pacienţii cu ISP din cadrul instituțiilor medico-sanitare multiprofil
 • 4.1.2. Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de MRS izolate de la pacienţii cu ISP din cadrul maternități
 • 4.1.3. Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de MRS izolate de la pacienţii cu ISP din mediul rural
 • 4.2. Polirezistența tulpinilor de Staphylococcus meticilino-rezistent
 • 4.3. Rezistența la antibiotice a tulpinilor de Staphylococcus izolate din sânge

5. FACTORI DE RISC, MANAGEMENTUL ANTIBACTERIAN ȘI IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC ÎN ISP CU STAPHYLOCOCCUS METICILINO-4 REZISTENT
 • 5.1. Factorii de risc în ISP cu Staphylococcus meticilino-rezistent
 • 5.2. Managementul terapeutic antibacterian al pacienților cu infecții cauzate de tulpinile de Staphylococcus meticilino-rezistent
 • 5.3. Impactul socio-economic al infecțiilor cauzate de tulpinile de Staphylococcus meticilino-rezistent

6. DISCUȚII CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
Anexe
Declaraţie privind asumarea răspunderii