Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul recuperării bolnavilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă


Autor: Angela Bejenari
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Butorov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU 616.24 – 002.153 - 08

Adobe PDF document 1.15 Mb / în română
136 pagini


Cuvinte Cheie

bronhopneumopatia cronică obstructivă, soluţie fiziologice cu ozon, laseroterapia, reabilitarea, managementul,funcţia respiraţiei externe

Adnotare

La 275 bolnavi cu bronhopneumopatie cronică obstructivă după finisarea tratamentului staţionar, necătînd la dinamica pozitivă a datelor clinice, persistau modificări însemnate a nivelului intensităţii a sistemei de peroxidare a lipidelor, sistemei antioxidante, modificări statistic concludente a funcţiei de agregare a trombocitelor cum ar fi mărirea gradului de agregare, vitezei de agregare şi scurtarea timpului agregării trombocitare. De- asemenea micşorarea numărului de limfocite la bolnavii investigaţi ierau asociate cu micşorarea absolută şi relativă a nivelului de T- limfocite, subpopulaţiile CD4, CD8, mărirea nivelului CIC.

Includerea măsurilor de recuperare în programul complex de tratament a bolnavilor cu BPCO a contribuit la micşorarea precoce a semnelor clinice şi normalizarea indicilor biochimice şi de laborator. Suma totală de baluri a aprecierii statutului clinic după folosirea ozonoterapiei s-a micşorat de la 10,6+,- 0,18 pînă la 2,83+,- 0,11 baluri, (р<0,001), laseroterapiei de la 10,9+,- 0,20 pînă la 4,9+,- 0,11 baluri (р<0,001).

La rînd cu regresia însemnată a simptomaticii subiective s-a constatat mărirea indicilor FRE.

În urma petrecerii măsurilor de recuperare medicală cu folosirea ozono – şi laseroterapiei s-a constatat micşorarea statistic veridică a concentraţiei 2,3 difosfoglicerat şi nivelului P50 , cantităţii de fibrinogen, timpului trombinic. Măsurile de recuperare au contrubuit la mărirea considerabilă a conţinutului relativ şi absolut a T – limfocitelor totale, T – active limfocite, CD4, , micşorarea cantităţii B – limfocitelor şi CIC.

După finisarea curei de ozono- sau laseroterapie au avut loc schimbări veridice pozitive a sistemei POL – SAO.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
  • Factorii fizici naturali în tratamentul şi reabilitarea bolnavilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă

CAPITOLUL II. Material şi metode de cercetare
  • 2.1 Metode de investigare25
  • 2.2. Metode clinice de investigare
  • 2.3. Metode de laborator
  • 2.4. Metodele de analiză statistică

CAPITOLUL III. Indicii funcţiei de transport a gazelor sîngelui, statutului imunităţii celulare şi umorale, funcţiei sistemului pol-sao la bolnavii cu bpco după finisarea tratamentului de staţionar

CAPITOLUL IV. Eficacitatea clinică, modificările indicilor funcţiei de transport a gazelor sangvine, a imunităţii celulare şi umorale, a dinamicii indicilor proceselor pol-sao sub influenţa diversilor programe de reabilitate medicală
  • 4.1. Eficienţa ozonoterapiei în programul complex de reabilitare al bolnavilor cu BPCO
  • 4.2. Rolul laseroterapiei în programul complex de reabilitare al bolnavilor cu BPCO

CAPITOLUL V. Studiul comparativ al eficacităţii ozono- laseroterapiei
  • 5.1 Studiul complex al eficacităţii ozono- şi laseroterapiei incluse în programul complex de reabilitare al bolnavilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă
  • 5.2 Managementul calităţii programului complex de reabilitare a bolnavilor cu BPCO

CAPITOLUL VI Sinteza rezultatelor obţinute