Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tuberculoza pulmonară în practica internistului: erori de diagnostic


Autor: Ion Nikolenko
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Sergiu Matcovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Aurelia Ustian
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-002.5-07+614.25

Adobe PDF document 0.70 Mb / în română
109 pagini


Cuvinte Cheie

tuberculoza, tuberculoza pulmonară, erori de diagnostic, practica internistului, spitale de larg profil, spitale nespecializate în ftiziologie

Adnotare

În studiu au fost incluşi 936 pacienţi: 706 bolnavi, la care în perioada anilor 2001-2005, în diverse spitale de profil general, nespecializate în ftiziologie, a fost suspectată TB pulmonară şi care au fost trimişi la Spitalul Clinic de ftiziologie, unde diagnosticul a fost confirmat la 422 subiecţi; 101 pacienţi cu TB pulmonară internaţi în Spitalul Clinic de ftiziologie, fiind trimişi pentru spitalizare de doctorii din instituţiile de acordare a asistenţei medicale primare, care au depistat maladia; 129 bolnavi cu pneumonie comunitară.

Rezultatele investigaţiilor au demonstrat, că TB pulmonară este depistată şi ulterior confirmată în instituţiile de ftiziologie la 0,7% din pacienţii internaţi în secţiile de terapie generală şi la 0,4% din pacienţii secţiilor de profil terapeutic ale spitalelor somatice. Doar 68,3% din bolnavii de la spitalele de profil larg, trimişi la instituţiile de ftiziologie pentru confirmarea diagnosticului de TB şi tratament se prezintă la ultimele. Soarta la restul 31,7% din pacienţi rămâne necunoscută. TB pulmonară este confirmată în instituţiile de ftiziologie doar la 59,8% din pacienţii cu suspecţie la aceste diagnostice, trimişi de la spitalele somatice. Hiperdiagnostica TB în spitalele somatice este de 40,2%. Formele TB la pacienţii internaţi în spitalele de profil larg sunt: infiltrativă (61,8%), diseminată (14,2%), fibro-cavitară (11,8%) şi pleurezia tuberculoasă (12,1%). La 44,3% din pacienţi boala evoluează cu una sau mai multe comorbidităţi. Subalimentaţia populaţiei este un factor important ce determină creşterea incidenţei şi mortalităţii de TB.

Cauzele erorilor de diagnostic al TB pulmonare sunt: adresarea tardivă a bolnavilor la doctor (cultură sanitară joasă), prudenţa insuficientă a medicilor faţă de această maladie, analiza insuficientă a datelor anamnestice şi a simptomaticii TB, evoluţia pseudopneumonică frecventă a bolii, mascarea tabloului clinic al TB de către bolile asociate, neexaminarea radiologică şi a sputei la BAAR.

Cauzele de deces al pacienţilor cu TB pulmonară internaţi în spitalele de profil general sunt: adresarea tardivă a bolnavilor la doctor, cu un stadiu avansat al bolii; erorile de diagnostic la etapa prespitalicească şi internarea pacienţilor în spitalele somatice, nespecializate în ftiziologie

CuprinsCAPITOLUL 1. Tuberculoza în practica internistului: starea actuală a problemei (Revista literaturii)
  • 1.1. Problema tuberculozei în plan global şi în Republica Moldova
  • 1.2. Internarea pacienţilor cu tuberculoză în spitalele şi secţiile nespecializate în ftiziologie şi consecinţele ei
  • 1.3. Cauzele erorilor de diagnostic a tuberculozei
  • 1.3.1. Cauzele subiective ale erorilor de diagnostic a tuberculozei
  • 1.3.2. Cauzele obiective ale erorilor de diagnostic a tuberculozei

CAPITOLUL 2. Material şi metode

CAPITOLUL 3. Caracteristica contingentului de bolnavi cu TB pulmonară internaţi în spitalele de profil larg, ponderea lor şi formele maladiei la ei

CAPITOLUL 4. Particularităţile clinice, paraclinice şi de evoluţie ale tuberculozei pulmonare la pacienţii internaţi în spitalele de profil general
  • 4.1. Particularităţile clinice, paraclinice şi de evoluţie ale tuberculozei pulmonare şi pneumoniei comunitare
  • 4.2. Particularităţile clinice, paraclinice şi de evoluţie ale tuberculozei pulmonare depistate în spitale de profil larg şi în instituţii medicale specializate în ftiziologie

CAPITOLUL 5. Particularităţile clinice, paraclinice şi de evoluţie ale tuberculozei pulmonare la pacienţii decedaţi în spitalele de profil general

CAPITOLUL 6. Sinteza rezultatelor obţinute