Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / /

Tratamentul chirurgical multimodal al pacienților cu metaplazie epitelială columnară de mucoasă esofagiană


Autor: Fosa Doina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Sergiu Ungureanu
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document1.91 Mb / în română
Adobe PDF document1.77 Mb / în română

Teza

CZU 616.329-072.1-089

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
210 pagini


Cuvinte Cheie

esofag columnar metaplaziat, boala de reflux complicată, esofag Barrett, metaplazia Barrett, adenocarcinom esofagian, tratament chirurgical endoluminal, tratament antireflux

Adnotare

Teză de doctor în științe medicale constă în introducere, 4 capitole, discuții și sinteza rezultatelor obținute, concluzii, recomandări, bibliografie din 226 titluri, 121 pagini conținut de bază, 23 tabele, 49 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 45 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 321.13 – chirurgie.

Scopul lucrării: Ameliorarea rezultatelor tratamentului multimodal al pacienților cu metaplazie columnară de epiteliu al mucoasei esofagiene prin implementarea noilor metode de diagnostic (endoscopic și histopatologic) și elaborarea unui algoritm optim de tratament medico-chirurgical.

Obiectivele lucrării: Aprecierea comparativă a valorii diagnostice a datelor clinico-paraclinice în stabilirea diagnosticului de metaplaziei epitelială columnară a mucoasei esofagiene și analiza riscului de progresie neoplazică prin prisma examenului imunohistopatologic. Analiza comparativă a diferitor metode de tratament miniinvaziv (endoluminal și laparoscopic) cu elaborarea algoritmului complex de screening, diagnostic şi tratament al acestor pacienți.

Noutatea și originalitatea științifică: S-a apreciat prin comparație valoarea și acuratețea diagnostică a diferitor metode de diagnostic clinico-paraclinic, s-au stabilit indicaţiile intervenţiilor chirurgicale pentru diferite forme de metaplazie, precum şi tipul necesar acestora pentru eradicarea substratului patologic. S-au analizat diferite metode de tratament chirurgical miniminvaziv și s-au apreciat rezultatele postoperatorii imediate şi la distanţă.

Problema științifică soluționată: S-a identificat algoritmul diagnostico-curativ al pacienților cu metaplazia mucoasei esofagiene și s-a optimizat tactica chirurgicală prin abordarea și implementarea tehnicilor operatorii miniminvazive (endoluminale și laparoscopice).

Semnificația teoretică: S-a analizat complex problema metaplaziei mucoasei esofagiene: etiopatogeneza, riscuri și complicații. S-au identificat posibilități noi de diagnostic (imagistic, funcțional și imunohistochimic) și tratament miniminvaziv.

Valoarea aplicativă a lucrării: A fost revizuit conceptul tratamentului metaplaziei esofagiene și propus un algoritm nou diagnostico-curativ. Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele științifice, principiile fundamentale și recomandările practice sunt utilizate în procesul didactic al Catedrei de chirurgie nr. 4 USMF ,,Nicolae Testemițanu”, secțiile de profil chirurgical al IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”.


Cuprins


1. EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE METAPLAZIE EPITELIALĂ COLUMNARĂ DE MUCOASĂ ESOFAGIANĂ.
 • 1.1 Istoricul metaplaziei epiteliale columnare de mucoasă esofagiană
 • 1.2 Aspecte epidemiologice și clinice ale metaplaziei epiteliale columnare de mucoasă esofagiană
 • 1.3 Factorii de risc ai esofagului columnar metaplaziat
 • 1.4 Histiopatogeneza esofagului columnar metaplaziat.
 • 1.5 Screening-ul și supravegherea pacienților cu metaplazie epitelială columnară de mucoasă esofagiană

2. MATERIAL CLINIC ȘI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1 Design-ul general al studiului și caracteristica clinică a bolnavilor
 • 2.2 Examenele paraclinice generale
 • 2.3 Endoscopia digestivă superioară
 • 2.4 Examenul radiologic baritat
 • 2.5 Examenul histopatomorfologic
 • 2.6 Examenul imunohistochimic
 • 2.7 Examinarea pH-metrică diurnă
 • 2.8 Examenul motilității eso-gastrice
 • 2.9 Metode matematico-statistice utilizate în studiu

3. ABORDĂRI CLASICE ȘI MODERNE ÎN DIAGNOSTICUL PACIENȚILOR CU METAPLAZIE EPITELIALĂ COLUMNARĂ DE MUCOASĂ ESOFAGIANĂ
 • 3.1 Aspecte clinice de evoluție a metaplaziei epiteliale columnare de mucoasă esofagiană
 • 3.2 Endoscopia digestivă superioară în metaplazia epitelială columnară în esofagul distal
 • 3.3 Diagnosticul dereglărilor de motilitate esofagiană și a secreției gastrice în metaplazia epitelială de mucoasă esofagiană
 • 3.4 Diagnosticul histopatologic și imunohistochimic în metaplazia epitelială columnară de mucoasă esofagiană

4. MANAGEMENTUL MEDICO-CHIRURGICAL ÎN METAPLAZIA EPITELIALĂ COLUMNARĂ DE MUCOASĂ ESOFAGIANĂ
 • 4.1 Tratamentul chirurgical endoluminal al metaplaziei epiteliale columnare de mucoasă esofagiană
 • 4.2 Tratamentul chirurgical antireflux laparoscopic al metaplaziei epiteliale columnare de mucoasă esofagiană
 • 4.3 Tratametnul chirurgical deschis al metaplaziei epiteliale complicate
 • 4.4 Rezultatele tratamentului chirurgical în metaplazia epitelială columnară de mucoasă esofagiană

CHINTESENȚA ȘI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN STUDIU
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
LISTA PUBLICAȚIILOR LA TEMA TEZEI
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI