Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / /

Evaluarea stării de sănătate a elevilor din familii temporar dezintegrate din localitățile rurale


Autor: Manole Vergil
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ion Bahnarel
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Alexandru Voloc
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 septembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 613.955:314.622.4(478-22)(043.2)

Adobe PDF document 7.51 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

familie, familie temporar dezintegrată, elevi, morbiditate, sănătate

Adnotare

Structura tezei: întroducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie din 165 titluri, 123 pag. de text de bază cu 30 figuri, 27 tabele și 12 anexe. Rezultatele sunt publicate în 17 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: igienă.

Scopul lucrării: Evaluarea stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate din localitățile rurale și elaborarea recomandărilor de diminuare a consecinţelor migarției asupra acestora.

Obiectivele: Evaluarea comparativă a morbidității elevilor din familiile temporar dezintegrate și complete. Estimarea particularităților dezvoltării fizice a elevilor selectați în studiu. Cuantificarea factorilor de risc determinanți ai sănătății al elevilor din familiile temporar dezintegrate și complete. Evaluarea cunoștințelor, aptitudinilor și practicilor sanogene la elevii din familiile temporar dezintegrate și complete, și elaborarea măsurilor specifice de diminuare a impactului fenomenului migrației.

Noutatea științifică şi originalitatea lucrării: În premieră s-a realizat un studiu ştiinţific al stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate din localitățile rurale în relaţie cu determinantele comportamentale şi sociale. Au fost cuantificaţi factorii principali comportamentali şi sociali cu impact negativ asupra organismului elevilor din cadrul instituţiilor preuniversitare din localitățile rurale. Au fost evidențiați factorii de risc asupra stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate. S-au argumentat ştiinţific acţiunile adecvate de fortificare a sănătăţii elevilor prin educaţia pentru sănătate şi formarea de competențe a unui mod sănătos de viaţă.

Problema științifică soluționată: Au fost obținute date originale privind starea de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate în relaţie cu determinantele comportamentale şi sociale. Ştiinţific au fost argumentate măsurile adecvate de fortificare a sănătăţii elevilor prin educaţia pentru sănătate şi formarea unui mod sănătos de viaţă.

Semnificația teoretică: Studiul a evidențiat diferența dintre elevii din familiile dezintegrate şi elevii din familiile complete din localitățile rurale privind starea de sănătate în rezultatul examenelor medicale comlexe, adresabilității la punctele medicale ale instituțiilor preuniversitare, abseintismul elevilor pe caz de boală, dezvoltarea fizică cît și factorii de risc (condițiile de instruire, alimentație, habitație, comportamentali). Rezultatele obținute pot servi ca suport în activitatea pedagogică, cît și pentru studenți, rezidenți și doctoranzi.

Valoarea aplicativă a lucrării: Au fost obținute rezultate importante pentru medicina practică (Centrele de Sănătate Publică, Centrelor de Sănătate și Centre ale Medicilor de Familie, etc.) referitoare la sănătatea elevilor din familiile temporar dezintegrate din localitățile rurale. A fost stabilit un sistem de informare și instruire a populaţiei şi în special a elevilor, părinţilor şi pedagogilor. Rezultatele lucrării pot servi ca punct de reper pentru specialiştii serviciului de sănătate publică şi profesorilor şcolari în elaborarea măsurilor de fortificare a stării de sănătate prin promovarea modului sănătos de viaţă în şcoală.

Implementarea rezultatelor științifice: La nivel naţional: Aprobarea unui model de promovare a sănătăţii în şcoală. La nivelul serviciului de sănătate publică şi instituţii de învăţământ preuniversitar: Elaborarea unui suport didactic pentru specialiştii CSP, profesorii şcolari şi a lucrătorilor medicali din instituţiile preuniversitare la compartimentul educaţie pentru sănătate şi promovarea modului sănătos de viaţă în şcoală. Elaborarea instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor, aptitudinilor şi practicilor sanogene la elevi. La nivel individual: Elaborarea recomandărilor privind diminuarea impactului determinantelor comportamentale şi sociale asupra sănătății elevilor prin formarea la ei a cunoştinţelor, aptitudinilor şi deprinderilor favorabile sănătăţii.

Cuprins


1. Aspectele stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate din localitățile rurale (reviul literaturii)
 • 1.1. Importanța problemei stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate din localitățile rurale
 • 1.2. Morbiditatea și dezvoltarea fizică ca factor principal al stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate
 • 1.3. Factorii ce influențează starea de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. Materiale şi metode de investigare
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2 Metode de cercetare. Considerații etice
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului acumulat
 • 2.4. Volumul investigaţiilor
 • 2.5 Concluzii la Capitolul 2

3. Evaluarea stării de sănătate și a dezvoltării fizice a elevilor din familiile temporar dezintegrate
 • 3.1. Evaluarea stării de sănătate a elevilor din familii temporar dezintegrate din localitățile rurale din instituțiile preuniversitare
 • 3.2. Estimarea nivelului dezvoltării fizice a elevilor din familiile temporar dezintegrate din localitățile rurale
 • 3.3. Evaluarea dezvoltării fizice a elevilor conform standardelor intervalurilor sigmatice
 • 3.4. Determinarea riscului de îmbolnăvire a elevilor condiționat de fenomenul migrației temporare a părinților
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. Evaluarea factorilor de risc impotanți pentru starea de sănătate a elevilor din localitățile rurale
 • 4.1. Aprecierea factorilor de risc din locuință
 • 4.2. Aprecierea factorilor de risc din instituțiile preuniversitare
 • 4.3. Aprecierea factorului de risc alimentar
 • 4.4. Comportamentul cu risc de sănătate
 • 4.5. Evaluarea interdependențelor dintre unii factori de risc și indicii stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate
 • 4.6. Promovarea sănătăţii în instituţiile de învățămînt preuniversitar
 • 4.7 Concluzii la capitolul 4

Concluzii generale
Recomandări practice
Bibliografia
Declaraţia privind asumarea răspunderii
Curriculum vitae al autorului