Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularități ale diagnosticului și tratamentului carcinomului tiroidian asociat cu tiroidita autoimună


Autor: Sclifos Ina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Gheorghe Ţîbîrnă
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.15 Mb / în română
Adobe PDF document1.09 Mb / în engleză

Teza

CZU 618.19-006.6:618.211-089.87(043.2)

Adobe PDF document 5.72 Mb / în română
117 pagini


Cuvinte Cheie

carcinom tiroidian, tiroidită autoimună, puncție aspiraţională ecoghidată, examen citologic, tratament chirurgical

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie, 4 anexe, 113 pagini de text imprimat, 40 figuri, 25 tabele. Rezultatele obținute au fost publicate în 16 lucrări științifice.

Domeniu de studiu: Oncologie și radioterapie

Scopul studiului: Analiza particularităților clinice, imagistice, citologice, morfologice și a rezultatelor tratamentului chirurgical pentru optimizarea managementului diagnostico-curativ al pacienților cu cancer tiroidian asociat cu tiroidita autoimună.

Obiectivele studiului:
1. Studierea frecvenţei carcinomului tiroidian asociat cu tiroidita autoimună în Republica Moldova (2017-2019);
2. Implementarea metodei de puncție aspirativă ecoghidată a formațiunilor glandei tiroide în cadrul IMSP IOM și aprecierea rolului ei în diagnosticul carcinomului tiroidian asociat cu tiroidita autoimună;
3. Analiza tratamentului chirurgical aplicat pacienţilor cu carcinom tiroidian asociat cu tiroidita autoimună.
4. Elaborarea algoritmului de diagnostic și tratament al pacienților cu CT asociat cu TA.

Noutatea și originalitatea științifică: Pe materialul clinic autohton în Republica Moldova au fost studiate particularităţile epidemiologice, evoluţia clinică, rolul puncţiei ecoghidate a glandei tiroide precum şi examenul histopatologic postoperator ale carcinomului tiroidian asociat cu tiroidita autoimună. Au fost analizate rezultatele intervenţiilor chirurgicale efectuate în funcție de fundalul de bază asociat cancerului tiroidian (tiroidită autoimună sau fundal sănătos). A fost elaborat un algoritm de diagnostic şi tratament pentru pacienţii cu carcinom tiroidian asociat cu tiroidita autoimună.

Problema științifică soluționată: Rezultatele cercetării vor permite implementarea şi dezvoltarea noilor abordări diagnostice şi de tratament chirurgical la pacienţii cu carcinom tiroidian asociat cu tiroidită autoimună.

Semnificația teoretică a lucrării: Rezultatele lucrării vizează aprecierea rolului puncției ecoghidate a glandei tiroide drept parte componentă a diagnosticului și tratamentului carcinomului tiroidian asociat cu tiroidita autoimună.

Valoarea aplicativă a lucrării: Au fost elaborate recomandări practice în conduita specialiștilor oncologi pentru optimizarea diagnosticului și tratamentului pacienților cu CT asociat cu TA, cu elaborarea algoritmului de diagnostic și tratament ce va face posibilă personalizarea tacticii de tratament.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele studiului au fost implementate în practica cotidiană a secției tumori regiunea cap și gât precum și în cabinetele din Centrul Consultativ Diagnostic(CCD) al IMSP IO.

Cuprins


1. CONCEPȚIILE CONTEMPORANE ALE ETIOPATOGENIEI, DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI CANCERULUI TIROIDIAN ASOCIAT CU TIROIDITA AUTOIMUNĂ
 • 1.2 Inflamaţia şi progresia neoplazică
 • 1.3 Baza moleculară și hormonală a asociației CT și TA
 • 1.4 Particularitățile clinice şi de diagnostic ale cancerului tiroidian asociat cu tiroidita autoimună
 • 1.5 Particularitățile morfologice ale cancerului glandei tiroide asociat cu tiroidita autoimună
 • 1.6 Clasificarea clinică TNM a cancerului tiroidian
 • 1.7 Aspectele tratamentului chirurgical ale cancerului tiroidian asociat cu struma Hashimoto
 • Concluzii la capitolul I

2. CARACTERISTICA MATERIALULUI DE OBSERVAȚIE CLINICĂ ȘI A METODELOR DE CERCETARE
 • 2.1 Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2 Metode de cercetare și acumularea datelor primare cu design-ul studiului
 • 2.3 Metode matematice de prelucrare a rezultatelor
 • Concluzii la capitolul II

3. REZULTATELE DIAGNOSTICULUI CANCERULUI TIROIDIAN ASOCIAT CU TIROIDITA AUTOIMUNĂ
 • 3.1 Date statistice și generale cu privire la CT asociat cu TA
 • 3.2 Manifestările clinice și hormonale ale cancerului tiroidian asociat cu tiroidita autoimună
 • 3.3 Semnificația sonografiei în diagnosticul carcinomului glandei tiroide
 • 3.4 Rolul puncției ecoghidate a glandei tiroide cu examen citologic
 • Concluzii capitolul III

4. TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU CANCER TIROIDIAN ASOCIAT CU TIROIDITĂ AUTOIMUNĂ
 • 4.1 Tipuri de intervenții chirurgicale efectuate pacienților cu cancer tiroidian asociat cu tiroidita autoimună
 • 4.2 Particularitățile rezultatelor histopatologice obținute în urma intervenției chirurgicale efectuate
 • 4.3 Elaborarea algoritmului de diagnostic și tratament al cancerului tiroidian asociat cu tiroidita autoimună
 • Concluzii la capitolul IV

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI