Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [41]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Eficientizarea managementului formării continue a cadrelor didactice în baza sistemului informaționalpedagogie 27.05.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Vinovăţia penală: concept şi caracterizaredrept 27.05.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Dispozitive electronice încorporate pentru industrie, medicină şi sferă socialătehnică 28.05.2016
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
D Arhetipul animus-anima în proza lui Mircea Eliadefilologie 30.05.2016
10.01.01 - Literatura română
D Evaluarea potenţialului energetic eolian al Republicii Moldovatehnică 30.05.2016
05.14.08 - Surse noi şi regenerabile de energie
D Efectele antihipertensive şi cardioprotectoare ale eprosartanului și ramipriluluimedicină 31.05.2016
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Particularitățile funcționale și structurale ale cântecului de leagăn din spațiul folcloric al Republicii Moldovastudiul artelor, culturologie 02.06.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Repertoriul folcloric pentru vioară din zona de nord a Republicii Moldovastudiul artelor, culturologie 02.06.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Peisajul în artele plastice din Moldovastudiul artelor, culturologie 03.06.2016
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Dezvoltarea capacităţilor coordinative în cadrul pregătirii sportive a rugbiştilor junioripedagogie 03.06.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Pregătirea fizică specială și diferenţiată a fotbaliştilor de 13-14 ani într-un ciclu anual de antrenamentpedagogie 03.06.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionalepedagogie 07.06.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Crearea şi evaluarea hibrizilor policross de Lavandula angustifoliaagricultură 09.06.2016
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Proieсtarea controlului intelligent bazat pe calcul cuantic și soft computing al robotului autonomfizică-matematică 09.06.2016
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Cooperarea statelor la nivel internațional în vederea realizării drepturilor fundamentale la muncădrept 11.06.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Ihtiofauna bazinul fluviului Gianh din Vietnambiologie 14.06.2016
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
D Estimarea stării de sănătate a elevilor instituţiilor preuniversitare cu profil sportiv în funcţie de calitatea alimentaţieimedicină 15.06.2016
14.00.07 - Igienă
DH Aspecte etio-patogenetice şi optimizarea tratamentului conservator în amigdalita cronică la copiimedicină 16.06.2016
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldovaeconomie 16.06.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Reglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldovadrept 17.06.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Mecanismele dezvoltării și creșterii economice a sectorului agrar prin intermediul procesului investiționaleconomie 17.06.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Incidenţa, diagnosticul precoce şi managementul tratamentului malformaţiilor renourinare la copiimedicină 17.06.2016
14.00.09 - Pediatrie
D Particularităţile legăturii cauzale în componenţele de infracţiune săvârşite prin inacţiunedrept 17.06.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitatepedagogie 17.06.2016
13.00.03 - Pedagogie specială
D Efectele de durată ale tratamentului conservativ al infarctului miocardic acut versus revascularizarea tardivămedicină 17.06.2016
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
DH Metodologia educației literar-artistice a elevilorpedagogie 20.06.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Perfecţionarea metodelor de evaluare a eficienţei proiectelor investiţionale în construcţieeconomie 20.06.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superiorpedagogie 21.06.2016
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centraleeconomie 21.06.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Optimizarea supravegherii epidemiologice a infecțiilor nosocomiale septico-purulente în staționarele de profil Traumatologie și Ortopediemedicină 22.06.2016
14.00.30 - Epidemiologie
D Pregătirea tehnică a sportivilor halterofili la etapa incipientăpedagogie 22.06.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeanăeconomie 23.06.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Condiții și metode psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară în Israelpedagogie 23.06.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentoratpedagogie 23.06.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Proprietățile optice și structura de bandă energetică ale materialelor cdGa2S(Se)4, PbGa2S4, AgAsS2fizică-matematică 23.06.2016
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Influența stilului de leadership al inspectorului școlar asupra eficacității predării matematicii în școlile primare din Izraelpedagogie 24.06.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Sinteza nanoparticulelor oxizilor metalici din precursori clusteri ai fierului şi caracterizarea lorchimie 24.06.2016
02.00.01 - Chimie anorganică
D Impactul compușilor azotului amoniacal asupra componentelor calcaroasechimie 24.06.2016
02.00.20 - Chimie ecologică
D Politici migraționale de muncă în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeanăpolitologie 24.06.2016
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Poluarea ecosistemului urban Tiraspol și modalități de reducere a eibiologie 24.06.2016
03.00.16 - Ecologie
D Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutrepolitologie 29.06.2016
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale