Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [20]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Rolul administraţiei publice în organizarea şi modernizarea serviciilor publiceadministrare publică 28.06.2016
25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice
D Aplicarea bacteriofagilor Erwinia amylovora în combaterea focului bacterian al culturilor pomicolebiologie 28.06.2016
06.01.11 - Protecţia plantelor
D Neutralitatea Republicii Moldova prin prisma politicilor de securitate ale unor state europene neutrepolitologie 29.06.2016
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Managementul promovării turismului rural în Republica Moldovaeconomie 29.06.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Influența factorilor medico-sociali asupra sănătății persoanelor neasigurate din Republica Moldovamedicină 29.06.2016
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Reacţiile nespecifice ale organismului în maladiile pulmonaremedicină 30.06.2016
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Textul şi actualizatorii lecturii lui multiple în limba franceză contemporanăfilologie 30.06.2016
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Influența atitudinilor sociale asupra procesului de adaptare a adolescenților şi părinţilor în cadrul familieipsihologie 30.06.2016
19.00.05 - Psihologie socială
D Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administraţiei publice din Republica Moldovaadministrare publică 30.06.2016
25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
D Valorificarea tradiţiei în educaţia prin dans din copilăria timpurie in Israelpedagogie 01.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționalepedagogie 01.07.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Formele răspunderii juridice în dreptul interndrept 01.07.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Influența unor factori fizico-chimici asupra stabilizării complexe a vinurilor tinerechimie 05.07.2016
02.00.04 - Chimie fizică
D Aspecte fizico-chimice ale procesului de sinteză microbiologică a nanoparticulelor de fierchimie 08.07.2016
02.00.04 - Chimie fizică
D Valorificarea şrotului de nuci şi obţinerea produselor de cofetărietehnică 08.07.2016
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Concertul pentru pian în creaţia compozitorilor din Republica Moldova în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXIstudiul artelor, culturologie 12.07.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Procese fizice de excitare şi relaxare a mediilor gazoasefizică-matematică 12.07.2016
01.04.08 - Procese fizice în gaze şi în plasmă
DH Particularităţi de diagnostic şi perspective terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos centralmedicină 15.07.2016
14.00.13 - Neurologie
D Impactul remediului BioR asupra statusului pro - antioxidant la pui broiler şi prepeliţemedicină veterinară 20.07.2016
16.00.01 - Terapie veterinara
D Impactul factorului imun asupra manifestãrilor particularitãþilor clinico-evolutive în maladiile cronice intestinale la copiimedicină 22.07.2016
14.00.09 - Pediatrie