Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [15]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Tratarea timbrului în creația simfonică a lui Pavel Rivilisstudiul artelor, culturologie 17.06.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
DH Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionaletehnică 17.06.2019
05.03.01 - Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
D Bazele psihopedagogice de formare a atitudinilor de învățare la elevii de vârstă școlară mică prin individualizarea și diferențierea instruiriipedagogie 21.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)filologie 21.06.2019
10.02.01 - Limba română
D Contractele de asigurare auto facultativă și obligatorie din perspectiva perfecționării acestora în Republica Moldovadrept 21.06.2019
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dezvoltarea comunicării la copiii preșcolari cu tulburări de limbajpsihologie 21.06.2019
19.00.10 - Psihologie specială
D Impactul elementelor din artele mar?iale asupra procesului de educa?ie fizică extracurriculară în învă?ământul gimnazialpedagogie 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Formarea competentelor manageriale la viitorii specialişti în cadrul cursului „Patrimoniul turistic”pedagogie 21.06.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-medieipedagogie 24.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Denigrarea ca instrument în politica internațională (Studiul de caz al relațiilor dintre Statele Unite și Federația Rusă)ştiinţe politice 25.06.2019
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice)pedagogie 25.06.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Repere epistemologice în analiza limbajului pedagogic din perspectiva informaticiipedagogie 27.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Etiologie, patogenie, clinică și tratament al cataractei legate de vârstămedicină 27.06.2019
14.00.08 - Oftalmologie
D Constante pedagogice ale evoluției și valorificării paradigmei inteligenţei emoţionale (abordare comparativă)pedagogie 28.06.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Redimensionarea relațiilor sociale: dilema prizonieruluifilosofie 02.07.2019
09.00.13 - Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii