Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [28]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Batik-ul în artele decorative din Republica Moldovastudiul artelor, culturologie 22.12.2014
17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
D Crearea, evaluarea şi utilizarea restauratorilor de fertilitate a polenului la porumbştiinţe agricole 23.12.2014
06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
D Democraţia în teoria şi practica constituţională românească în perioada 1866-2003drept 29.12.2014
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Finanţarea activităţii inovaţionale din perspectiva macroeconomicăeconomie 29.12.2014
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu statele musulmaneştiinţe politice 29.12.2014
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Conceptualizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a rezultatelor şcolarepedagogie 29.12.2014
13.00.01 - Pedagogie generală
D Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul carierei didacticepedagogie 29.12.2014
13.00.01 - Pedagogie generală
D Valenţele constituţionale ale Tratatului de Reformă a Uniunii Europenedrept 29.12.2014
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Reglementarea juridico-constituţională a participării politice a cetăţenilor la exercitarea puterii de stat în Republica Moldova şi Republica Azerbaidjandrept 30.12.2014
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Insolvabilitatea în dreptul fiscaldrept 30.12.2014
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Metode de sporire şi ameliorare a producţiei de carne la suineştiinţe agricole 09.01.2015
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare europeneeconomie 15.01.2015
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Evaluarea integrală a nivelului de pregătire profesională a studenţilor din domeniul «Informatica şi tehnica de calcul»pedagogie 15.01.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Eficientizarea procesului de predare-învăţare a grupului de discipline «Tehnologiile reţelelor de calculatoare» prin utilizarea modelului integrat de evaluarepedagogie 15.01.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Aspectele genetico-epidemiologice ale cancerului de prostatămedicină 15.01.2015
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Profilaxia şi tratamentul pancreatitei acute postoperatorii la bolnavii operaţi pe motiv de cancer gastricmedicină 15.01.2015
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar)pedagogie 16.01.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea turiştilor de vîrsta 13-14 ani în proba de orientare sportivă într-un ciclu anual de antrenamentpedagogie 16.01.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corectăriidisgrafiei la elevii claselor primarepedagogie 16.01.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
DH Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fibroase ale autopodiilor la bovinemedicină veterinară 16.01.2015
16.00.02 - Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
D Criminalitatea femininădrept 16.01.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Reglementarea juridică a parteneriatul public privatdrept 16.01.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Legitimitatea puterii de stat – fenomen complex şi indispensabil societăţii umane contemporanedrept 17.01.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Contribuţii privind cercetarea multiplicatoarelor planetare precesionaletehnică 22.01.2015
05.02.08 - Tehnologia construcţiei de maşini
D Contribuţii privind cercetarea organului de lucru al microhidrocentralelor de fluxtehnică 22.01.2015
05.02.08 - Tehnologia construcţiei de maşini
D Obţinerea peliculelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice ale aliajelor de fier, cupru, aluminiu şi titan, cu aplicarea descărcărilor electrice în impulstehnică 23.01.2015
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Cercetarea nivelului de vibraţii şi zgomot în transmisiile planetare precesionaletehnică 23.01.2015
05.02.08 - Tehnologia construcţiei de maşini
D Cadrul legislativ și instituțional al procesului de regionalizare în Republica Moldova din perspectiva integrării în Uniunea Europeanădrept 23.01.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept