Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [17]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a teatrului popularpedagogie 31.03.2017
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Managementul PR-ului politic în campaniile electoralepolitologie 05.04.2017
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Determinarea factorilor de risc şi argumentarea științifică a unei noi abordări de analiză a deceselor nou-născuţilor la termenmedicină 06.04.2017
14.00.09 - Pediatrie
D Structuri nanolamelate din semiconductori stratificaţi cu funcţionalităţi optice și fotoelectrice avansatefizică-matematică 07.04.2017
01.04.07 - Fizica stării condensate
D Optimizarea structurii de rezistenţă a palelor aerodinamice pentru turbine eolienetehnică 07.04.2017
05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
D Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogipedagogie 10.04.2017
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis în limba francezăfilologie 11.04.2017
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lorchimie 12.04.2017
02.00.01 - Chimie anorganică
D Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelorfizică-matematică 12.04.2017
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Expresia cutanată în evoluţia lupusului eritematos sistemicmedicină 13.04.2017
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Perfecţionarea managementului eficienţei energetice în cadrul întreprinderilor din industria alimentară a Republicii Moldovaeconomie 20.04.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Impactul educației fizice asupra formării competențelor cognitive la elevii claselor primarepedagogie 20.04.2017
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural religioseconomie 25.04.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Caracteristicile clinice şi paraclinice ale neuropatiei autonome cardiace în diabetul zaharat tip 1medicină 26.04.2017
14.00.03 - Endocrinologie
D Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806-1856)istorie 28.04.2017
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Optimizarea malaxoarelor cu bare cu acțiune intermitentă și a proceselor de amestecare în construcțiitehnică 28.04.2017
05.02.13 - Maşini şi echipamente (pe ramuri)
D Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldovadrept 28.04.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept