Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [28]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Teoreme limită şi aplicaţii la fiabilitatea sistemelorştiinţe fizico-matematice 26.11.2014
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
DH Managementul chirurgical şi prevenirea eşecurilor postoperatorii în tratamentul pacienţilor cu sindroame neurocompresive discogene lombaremedicină 26.11.2014
14.00.28 - Neurochirurgie
D Algoritmi de Sinteza a Regulatoarelor la Obiecte cu Inertie si Timp Mort dupa Criteriul Gradului Maximal de Stabilitateştiinţe fizico-matematice 28.11.2014
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Aspecte problematice ale contabilităţii rezultatelor financiare în telecomunicaţieconomie 28.11.2014
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Infracţiunea de reţinere sau arestare ilegală prin prisma reglementărilor internaţionale şi naţionaledrept 28.11.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Dezvoltarea regionala durabilă în context european: aspectul juridico-administrativdrept 28.11.2014
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou medicină 02.12.2014
14.00.21 - Stomatologie
D Evaluarea sistemului proteaze–antiproteaze în disfuncţiile pulmonare acute cauzate de politraumatismmedicină 03.12.2014
14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică
D Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică comparativădrept 05.12.2014
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Diagnostica - sarcină a cercetării tehnico-criminalistice a documentelor drept 11.12.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Impactul valorilor democratice europene şi al migraţiei asupra modernizării sistemului politic din Republica Moldovaştiinţe politice 11.12.2014
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Particularităţile teoretico-practice ale formelor şi metodelor de apărare a drepturilor şi intereselor ecologicedrept 12.12.2014
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţi onomasiologice ale terminologiei corpului omenesc (pe baza atlaselor lingvistice româneşti)filologie 12.12.2014
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Optimizarea motricităţii generale şi a funcţionalităţii organismului elevilor de 10-11 ani în cadrul lecţiilor de educaţie fizicăpedagogie 12.12.2014
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metode şi instrumente pentru specificarea concurenţei în arhitecturile softwaretehnică 12.12.2014
01.05.03 - Tehnologii informaţionale
D Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în ciclul gimnazial şi licealpedagogie 15.12.2014
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Estimarea factorilor de risc în evoluţia sarcinii şi naşterii la gravidele cu valvulopatii mitrale reumatismalemedicină 16.12.2014
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
D Potenţialul de export al Republicii Moldovaeconomie 17.12.2014
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Sinonimia frazeologică în limbile română şi englezăfilologie 17.12.2014
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Predictorii hemoragiei postoperatorii în chirurgia cardiacă pediatrică: identificare, rol şi maniabilitatemedicină 17.12.2014
14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
D Perfecţionarea mecanismului de asigurare a sustenabilităţii economice a întreprinderilor agricole (pe baza UTA Găgăuzia)economie 18.12.2014
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Migraţia internaţională a forţei de muncă: tendinţe şi efecte social-economiceeconomie 19.12.2014
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Pregătirea pentru eliberarea şi resocializarea persoanelor condamnate la privarea de libertatedrept 19.12.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Infarctul miocardic acut şi tulburările glicemice: aspecte clinico-hemodinamice, evolutive, prognostice şi fiziopatologicemedicină 19.12.2014
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniuluimedicină 19.12.2014
14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
D Puterea juridică a actului normativ-juridicdrept 20.12.2014
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Implementarea în Republica Moldova a experienţei internaţionale în domeniul creditării afacerilor micieconomie 20.12.2014
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Infracţiuni de război împotriva persoanelordrept 20.12.2014
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)