Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [22]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Lambourile pe vasele perforante ale gambei în tratamentul defectelor tisularemedicină 03.12.2015
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Tehnologia creşterii mătcilor de albine în baza utilizării aditivilor nutriţionaliagricultură 03.12.2015
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Rolul comportamentului organizaţional în activitatea instituţiilor din Republica Moldovaeconomie 04.12.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Regimul juridic al sistemului penitenciar în România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-leadrept 04.12.2015
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Arta clarinetului în actul interpretativ al lui Eugen Verbeţchistudiul artelor, culturologie 10.12.2015
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC în didactica limbii francezefilologie 10.12.2015
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Aspecte informaţionale de dirijare a proceselor anticrizăeconomie 11.12.2015
08.00.13 - Metode economico-matematice
D Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicarepedagogie 11.12.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Ornamentica țesăturilor tradiționale din Republica Moldovaistorie 14.12.2015
07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
D Rolul autoeducației în pregătirea specialistului de educație fizică și sportpedagogie 17.12.2015
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Interconexiuni dintre stilul apreciativ şi controlul psihologic la tineripsihologie 17.12.2015
19.00.01 - Psihologie generală
D Particularitățile biologice ale stejarului pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldovabiologie 17.12.2015
03.00.05 - Botanică
DH Dendroflora cultivată a Republicii Moldovabiologie 18.12.2015
03.00.05 - Botanică
D Particularitățile interacțiunii autoapreciere − nivel de expectanțe la tineripsihologie 18.12.2015
19.00.01 - Psihologie generală
D Personalitatea infractorului: aspecte criminologicedrept 21.12.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Rolul modificărilor structurale și de fază ale oxizilor metalici SnO2 şi In2O3 dopați în formarea proprietăților gazo-sensibile ale senzorilor chemorezistivifizică-matematică 21.12.2015
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
DH Obligaţiile pozitive şi negative ale statutului prin prisma CEDOdrept 22.12.2015
12.00.10 - Drept internaţional public
D Tehnologia de producere a vinurilor seci pe baza corectării gradului de alcooltehnică 24.12.2015
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D „Arte poetice” în poezia postbelică din Republica Moldova (reabilitarea esteticului)filologie 28.12.2015
10.01.01 - Literatura română
D Romanul lui Vladimir Beșleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative)filologie 28.12.2015
10.01.01 - Literatura română
D Optimizarea sistemului de gestiune a mediului în porturile maritimeeconomie 29.12.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Reglementarea tarifară a operațiunilor de import-exportdrept 30.12.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept