Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [12]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Infracţiunile contra familiei şi minorilor şi prevenirea lordrept 22.02.2017
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Managementul dezvoltării întreprinderilor vinicole în contextul inovațiilor organizaționale (în baza UTA Găgăuzia)economie 24.02.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Propaganda sovietică în privința Poloniei, Finlandei, Țărilor Baltice și României în anii 1939-1940 după semnarea Pactului sovieto-german de neagresiuneistorie 24.02.2017
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Responsabilitatea funcţionarului public prin prisma deontologieidrept 24.02.2017
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Dezvoltarea fizică şi neurologică a copiilor cu retard de creştere intrauterină în primul an de viaţămedicină 28.02.2017
14.00.09 - Pediatrie
D Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderiieconomie 03.03.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Managementul stabilității financiare sistemice în contextul asigurării securităţii economice a Republicii Moldovaeconomie 03.03.2017
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Vestigiile arheologice din spaţiul carpato-nistrean în secolele V-III î.H. ca sursă a interpretării etniceistorie 09.03.2017
07.00.06 - Arheologie
D Responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătățiidrept 11.03.2017
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Evoluţia istorico-metodologică a paradigmelor metafilosofieifilosofie 16.03.2017
09.00.03 - Istoria filosofiei
D Particularitățile cuanto-chimice ale reacțiilor intermediare în procesul catalitic de descompunere a peroxidului de hidrogen cu participarea compuşilor metalelor de tranzițiechimie 17.03.2017
02.00.04 - Chimie fizică
D Ideea Europeană în opera lui Mihai Eminescu, teză de doctor în filologiefilologie 22.03.2017
10.01.01 - Literatura română