Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [29]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafiepedagogie 26.08.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Eficientizarea utilizării surselor externe de finanțare în dezvoltarea economiei Românieieconomie 26.08.2016
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Debutul procesului de moderniyare a justiţiei naţionaledrept 26.08.2016
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Valorificarea pedagogică a culturii postfigurative în educaţia familialăpedagogie 29.08.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea tehnică a voleibaliştilor juniori prin aplicarea analizei videopedagogie 30.08.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Valoarea pedagogică a activităţilor de fitness în socializarea femeilor de vârsta a douapedagogie 30.08.2016
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Instituţia înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă: aspecte teoretico-practicedrept 30.08.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Vinovăţia - condiţie de aplicare a răspunderii juridice civiledrept 30.08.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Managementul competitivităţii produselor agroalimentare în contextul stimulării exportului din Republica Moldovaeconomie 30.08.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Dezvoltarea managementului impozitelor şi taxelor în administrarea fiscală a agenţilor economici din România după aderare la Uniunea Europeanăeconomie 02.09.2016
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldovaeconomie 02.09.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Analiza juridico-penală a infracțiunilor vamale conform legislației Republicii Moldova și a Românieidrept 03.09.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Structura şi semantica neoformaţiilor prefixoidale în limba francezăfilologie 05.09.2016
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Repere epistemologice ale normativităţii în ştiinţele educaţieipedagogie 06.09.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului de securitate internaţionalăpolitologie 07.09.2016
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Formarea culturii evaluării pedagogicepedagogie 07.09.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Cadrul juridic al cooperării în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Turciadrept 08.09.2016
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Protecţia specială a copiilor în dreptul internaţional umanitardrept 09.09.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Reglementarea migraţiei forţei de muncã la nivel internaţional şi naţionaldrept 09.09.2016
12.00.10 - Drept internaţional public
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționalepedagogie 09.09.2016
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul mijloacelor materiale de probă în procesul penaldrept 10.09.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Tratamentul terapeutic rațional al defectului cuneiformmedicină 14.09.2016
14.00.21 - Stomatologie
D Specificul naţional bulgăresc în creaţia corală a lui Dobri Hristovstudiul artelor, culturologie 15.09.2016
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Procedura de declarare a insolvabilitățiidrept 16.09.2016
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Raspunderea penala pentru harţuirea sexuala în Republica Moldovadrept 17.09.2016
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Impactul atitudinilor preadolescentului cu hipoacuzie asupra relațiilor interpersonale cu semeniipsihologie 22.09.2016
19.00.05 - Psihologie socială
D Migrena la pacienţi cu evenimente vasculare ischemice: cerebrale şi coronarienemedicină 22.09.2016
14.00.13 - Neurologie
D Rolul bancilor în procesul de creare a baniloreconomie 22.09.2016
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecţionarea mecanismului economic de reglementare ecologică: cazul Republicii Moldovaeconomie 26.09.2016
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice