Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [26]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Fenomene optice și fotoelectrice în materiale anizotropefizică-matematică 26.04.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportivepedagogie 03.05.2019
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogicepedagogie 07.05.2019
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea continuă a cadrelor didactice în funcţie de nevoile de dezvoltare profesionalăpedagogie 07.05.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
D Proprietăți optice și de transport ale soluțiilor solide Cu2Zn(Sn,Ge)(S,Se)4fizică-matematică 08.05.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Persistența motivațională și autostigmatizarea la persoanele seropozitivepsihologie 14.05.2019
19.00.01 - Psihologie generală
D Distanţe pe Monoizi Liberi şi Aplicaţiile lor în Teoria Informaţieifizică-matematică 14.05.2019
01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
DH Eficientizarea tratamentului şi profilaxia maladiei urechii operate prin chirurgie reconstructivă (studiu clinico-experimental)medicină 15.05.2019
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitalefizică-matematică 15.05.2019
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Managementul reabilitării pacienților diagnosticați cu afecțiuni degenerative și posttraumatice ale articulațiilor marimedicină 16.05.2019
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturaleŞtiinţe geonomice 16.05.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Impactul antropic asupra mediului din Podișul Moldovei de NordŞtiinţe geonomice 17.05.2019
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructivetehnică 17.05.2019
05.03.05 - Tehnologii şi utilaje de prelucrare prin presiune
D Contabilitatea veniturilor personalului şi perfecţionarea acesteiaeconomie 20.05.2019
08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
D Umanismul filosofiei creştine în opera lui Alexandru Scarlat Sturzafilosofie 20.05.2019
09.00.03 - Istoria filosofiei
D Muzica vocală a lui Richard Strauss în arta interpretativă a Mariei Cebotaristudiul artelor, culturologie 21.05.2019
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Optimizarea metodei de plastie în corecţia chirurgicală a defectelor congenitale ale peretelui abdominal anteriormedicină 22.05.2019
14.00.35 - Chirurgie pediatrică
D Evoluţia stării de sănătate a studenţilor medici în aspect multidimensional (fizic, mintal, social)medicină 24.05.2019
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilortehnică 24.05.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Perfecționarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor albe secitehnică 24.05.2019
05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
D Piața muncii în condiții de reducere a populației și îmbătrînirii demografice în Republica Moldovaeconomie 24.05.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Continuitate şi ruptură în critica literară românească din Basarabia (1985-2010)filologie 30.05.2019
10.01.01 - Literatura română
D Proprietăţile biosintetice ale Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 şi efectele fiziologice ale biomasei asupra organismului animalelor homeoterme (şobolani)biologie 30.05.2019
03.00.07 - Microbiologie
D Principiul umanismului în cadrul instituției răspunderii juridicedrept 30.05.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Activitatea de aplicare a dreptului de către autoritățile publicedrept 30.05.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Finalitatea umanistă a valorilor juridicedrept 07.06.2019
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept