Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [8]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Conceptualizarea educaţiei pentru timpul liber din perspectivă axiologicăpedagogie 06.02.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Reglementarea juridică a securitaţii informaţionale şi perspectiva perfecţionării acesteiadrept 06.02.2015
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldovaeconomie 20.02.2015
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Metodologia învăţării diferenţiate a limbii franceze de către tudenţii pedagogi teză de doctor în ştiinţe pedagogicepedagogie 20.02.2015
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
DH Răspunderea penală pentru delictele fiscaledrept 21.02.2015
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Algoritmi de soluţionare a problemelor stocastice de control optimal discretştiinţe fizico-matematice 25.02.2015
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Evaluarea dinamicii potenţialului economic al structurilor comercial-antreprenorialeeconomie 27.02.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Influenţa condiţiilor agrometeorologice în formarea productivităţii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldovageografie 27.02.2015
11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie