Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze /

Teze în examinare


În examinare [20]

Gr Denumire Domeniu Data susţinerii
D Ocuparea forţei de muncă în rîndul tinerilor din mediul ruraleconomie 03.09.2015
08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
D Studiu comparativ al particularităţilor morfo-productive la suine de diferite genotipuriagricultură 03.09.2015
06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
D Sinteza, studiul derivaților ferocenului și porfirinei și a combinațiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziție (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru și Pd)chimie 04.09.2015
02.00.01 - Chimie anorganică
D Organizarea economico-managerială a controlului biochimic și biofizic în vederea asigurării sustenabilității sanitareeconomie 04.09.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Regimul juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldovadrept 04.09.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Formele controlului respectării legislației în domeniul securităţii şi sănătății în muncădrept 05.09.2015
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Relaţii intercontextuale între poezia şi publicistica eminesciană, teză de doctor în filologiefilologie 08.09.2015
10.01.01 - Literatura română
D Pictura monumentală din Basarabia și RSS Moldoveneascăstudiul artelor, culturologie 10.09.2015
17.00.04 - Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată)
D Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didacticepedagogie 10.09.2015
13.00.01 - Pedagogie generală
D Rolul organizațiilor internaționale regionale în procesul de creare a normelor de drept internaționaldrept 11.09.2015
12.00.10 - Drept internaţional public
D Optimizarea metodelor de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru frunzeagricultură 17.09.2015
06.01.06 - Legumicultură
D Medicina populară din Basarabia sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX. Aspecte istorico-etnograficeistorie 18.09.2015
07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
D Evoluţia oraşelor mici şi mijlocii din Republica Moldova prin prisma geografiei economicegeografie 18.09.2015
11.00.02 - Geografie economică, socială si politică
D Modificarea proprietăţilor agrofizice ale cernoziomului tipic în funcţie de asolament şi fertilizareagricultură 18.09.2015
06.01.01 - Agrotehnică
D Elaborarea modelului structural de gestiune a complexelor portuare maritime în condiţiile riscului ecologico-economiceconomie 18.09.2015
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul democratizării societăţii: aspecte politico-informaționalepolitologie 22.09.2015
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
DH Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătatemedicină 23.09.2015
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe multiplepedagogie 24.09.2015
13.00.03 - Pedagogie specială
D Eficientizarea tehnologiei de creare a liniilor homozigote de porumb (Zea mays L.)biologie 25.09.2015
03.00.15 - Genetică
D Cultura Cernoles ȋn perioada sec. al X-lea – prima jumătate a sec. al VIII-lea a Christorie 02.10.2015
07.00.06 - Arheologie