Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diversitatea taxonomică şi productivitatea speciilor dominante de peşti în lacul de acumulare Cuciurgan – refrigerent al Centralei Termoelectrice Moldoveneşti


Autor: Salem Obadi Sael
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Toderaş
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Zoologie al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română

Teza

CZU 597.08.:577.4.:621.311

Adobe PDF document 2.32 Mb / în rusă
147 pagini


Cuvinte Cheie

ecosistem acvatic, ihtiocenoză, creştere liniară, creşterea masei corpului, producţie somatică, producţie generativă, coeficient exponenţial “k”, coeficient P/B, prolificitate, specii dominante de peşti

Adnotare

În lucrare sunt generalizate rezultatele cercetărilor multianuale asupra comunităţilor de peşti din lacul de acumulare Cuciurgan – refrigerent al Centralei Termoelectrice Moldoveneşti (CTEM).

Este elucidată componenţa taxonomică a ihtiocenozelor şi repartiţia populaţiilor speciilor dominate de peşti în timp şi spaţiu. Sunt analizate rezultatele multianuale ale investigaţiilor cantitative de teren asupra creşterii liniare şi masei corpului, structurii de vârstă, spectrului nutritiv, stării sistemului reproductiv, prolificităţii absolute şi relative a speciilor dominante de peşti. Sunt calculaţi parametrii modelelor matematice care reflectă valoarea productivităţii populaţiilor acestora. Sunt determinate caracteristicile strategiilor de realizare a ciclurilor vitale şi de formare a producţiei somatice şi celei generative la diverse specii de peşti la nivel ontogenetic, nivel de cohortă şi populaţie.

Este stabilită corelaţia dintre dimensiunile liniare şi masa corpului la speciile dominante de peşti răpitori şi paşnici din lacul de acumulare Cuciurgan şi factorii ce o influenţează.

Este efectuată estimarea comparată a modelelor de creştere sigmoidală şi parabolică a peştilor. Astfel, creşterea postembrionară a majoritatăţii animalelor poichiloterme poate fi descrisă, pentru intervale semnificative de timp, prin ecuaţii matematice simple. Conform rezultatelor obţinute, toate cele trei tipuri de creştere (exponenţială, parabolică şi de tip S) sunt determinate de relaţia funcţională dintre viteza de creştere şi metabolismul energetic.

În baza cercetărilor hidrobiologice şi ihtiologice conexe este confirmată concepţia ştiinţifică referitor la legităţile unice ce stau la baza funcţionării diverselor grupuri de animale poichiloterme şi la rolul populaţiilor acestora în circuitul biotic al substanţelor şi transformării energiei asimilate.