Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Perfecţionarea sistemelor fiscale în perspectiva integrării europene şi contribuţiei la formarea veniturilor bugetare (experienţe moldo-române)


Autor: Gheorghe Gogîrnoiu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Rodica Hîncu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Cuvinte Cheie

fiscalitate, venituri fiscale, presiune fiscală, dumping fiscal, relaxare fiscală, protecţionism fiscal, cota unică de impozitare, rata efectivă a impozitului pe factorul muncă, rata efectivă a impozitului pe factorul capital, contribuţii pentru asigurări sociale, deficit bugetar, echilibru bugetar, elasticitatea veniturilor fiscale, PIB

Adnotare

Sistemele fiscale reprezintă un factor-cheie pentru influenţarea eficienţei de ansamblu a economiei. Teza de doctor este dedicată cercetării proceselor de perfecţionare a sistemelor fiscale în contextul integrării economice europene şi impactului asupra formării resurselor financiare bugetare prin prisma experienţelor moldo-române.

În teză sunt reflectate abordările teoretice privind fiscalitatea, este analizată esenţa impozitelor şi a fiscalităţii prin prisma funcţiilor fiscalităţii, principiilor pe care se bazează un sistem fiscal optim, rolului pe care îl au impozitele în dezvoltarea economiei.

Un loc important în cadrul tezei a fost acordat cercetărilor privind: tendinţele de armonizare a bazei de impozitare şi de modificare a sistemelor de impozitare din cadrul statelor europene; avantajele şi dezavantajele introducerii cotei unice de impozitare a veniturilor personale; importanţa principiului echităţii fiscale în vederea revizuirii modelelor de impunere fiscală a contribuabililor; corelarea dintre relaxarea fiscală şi echilibrul bugetar; relaţionarea impozitării reduse cu atractivitatea economică prin prisma concurenţei fiscale

În aspect practic, aplicând metodologiile testate pe plan internaţional, în teză se propun calcule ale ratelor efective ale impozitelor pe factorii muncă, capital, consum, în vederea demonstrării necesităţii reaşezării sistemelor fiscale analizate prin transferarea sarcinii fiscale de pe factorul muncă pe alţi factori. S-a efectuat o descriere econometrică a veniturilor fiscale în vederea analizei şi prognozei acestora.

Concluziile şi recomandările formulate în teză pot fi aplicate în activitatea practică a instituţiilor implicate în procesul decizional privind promovarea reformelor fiscale, precum şi implementarea politicilor bugetar-fiscale.

Cercetările realizate pot fi utilizate ca suport metodologic şi bibliografic în procesul didactic din instituţiile de învăţământ superior сu profil economic.

Cuprins


CAPITOLUL I. Uniunea Economică Europeană – expresie relevantă a procesului de globalizare economică
 • 1.1. Integrarea economică şi perspectiva europeană pentru Republica Moldova
 • 1.2. Aderarea la UE - obiectiv prioritar pentru România în procesul de integrare europeană

CAPITOLUL II. Fiscalitatea prin prisma proceselor integraţioniste şi abordărilor teoretice
 • 2.1. Fiscalitatea - factor relevant de influenţare a proceselor economice
 • 2.2. Sisteme fiscale ale statelor-membre ale UE: modificări şi evoluţii în vederea corelării cu acquis-urile comunitare
 • 2.3. Politicile fiscale şi bugetul european în perspectiva extinderii europene

CAPITOLUL III. Racordarea sistemului fiscal al României la exigenţele europene
 • 3.1. Reforma şi politica fiscală a României în contextul aderării la UE
 • 3.2. Implicaţii socio-economice ale reformei fiscale
 • 3.3. Contribuţiile sistemului fiscal la formarea veniturilor bugetare

CAPITOLUL IV. Sistemul fiscal al Republicii Moldova: aliniere la standardele europene
 • 4.1. Reformele fiscale şi contribuţiile aduse de sistemul fiscal naţional la acumularea resurselor financiare
 • 4.2. Alinierea sistemului fiscal al Republicii Moldova la standardele europene
 • 4.3. Descrierea econometrică a veniturilor fiscale în vederea analizei şi prognozei acestora.