Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Securitatea economica a Romaniei in perspectiva de aderare la Uniunea Europeana


Autor: Ion Răuţ
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Petru Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 339.9(498):061.1EU(043.2)=135.1

Adobe PDF document 1.25 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

securitatea economică, comerţ exterior, integrare economică, zone geografice, mecanismul de reglementare export-import, sistem cibernetic, dezechilibre economice, riscurile în relaţiile economice externe, strategii de apărare şi de intervenţie în caz de dizastre

Adnotare

Teza de doctorat se bazează pe fundamentarea problemelor ce ţin de securitatea economică a României, de asemenea şi argumentaţii eficiente în domeniul dat. În acest scop în lucrare sunt studieaţi în plan naţional şi internaţional, factorii geopolitici şi geoeconomici ce ameninţă securitatea economică a României, pe baza analizei comparative a reglementării, de asemenea, a aplicării metodelor matematice la elaborarea unor măsuri cu menire de a asigura creşterea interdependenţei economice, în deosebi, contra unor calamităţi naturale. Orientările geopolitice şi geoeconomice în zona Balcană şi existenţa situaţiei de conflict în Transnistria, legate de schimbările permanente a fenomenelor economice, au condus la complicarea problemelor securităţii economice a României după anul 1990. În acest context a apărut un şir de probleme sociale şi disproporţii economice.

Teza este bine structurizată: cuprinde introducere, trei capitole divizate în paragrafele respective, concluzii şi propuneri, bibliografie şi anexe. În capitolul I sunt studiate aspectele geopolitice şi regionale; tendinţele şi eficacitatea economiei româneşti. Capitolul II cuprinde o analiză profundă a operaţiunilor comerciale de exportale României, impactul riscurilor social-economice şi financiare asupra economiei naţionale. În capitolul III sunt studiate riscurile în economia naţională pe baza aplicării metodelor economico-matematice.

În rezultatul cercetărilor efectuate autorul a analizat elementele ce provoacă instabilitate economică, a elaborat propuneri concrete, modele economice şi matematice, ce pot fi luate ca bază la elaborarea unor decizii şi strategii de dezvoltare economică. Propunerile autorului conţinute în teză privitor la crearea unei baze de date de informaţii într-un sistem unic cibernetic, de asemenea, şi aplicarea metodelor matematice la elaborarea şi determinarea strategiilor de securizare împotriva calamităţilor deschid o perspectivă de a aplica elementele de argumentare ştiinţifică de dezvoltare a sistemului economic în România.

Cercetările efectuate de către autor vor contribui la elaborarea, revederea şi perfectionarea unor strategii de securitate a economiei naţionale contra diverselor agresii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte geoeconomice regionale; efecte şi tendinţe în economia Româneasca
 • 1.1. Contextul general european precursor al schimbărilor economico-sociale şi democratice regionale.
 • 1.2. Factori generatori ai instabilităţii regionale
 • 1.3. Interdependenţa economică şi comerţul mondial o şansă pentru dezvoltarea economică şi pacea mondială
 • 1.4 Necesitatea unui consens european pentru realizarea coridorului
 • de transport comercial Euroasiatic ,,Pacific-Atlantic”
 • 1.4.1. Ce trebuie să faca România pentru a nu fi exclusă de pe axa Pacific-Atlantic
 • 1.4.2. Marea dilemă a economiei româneşti

CAPITOLUL II. Analiza operaţiunilor de comerţ exterior ale româniei: efectele riscurilor economico-sociale şi financiare asupra economiei naţionale
 • 2.1. Influenţe şi aspecte generale
 • 2.2. Analiza dinamică a operaţiunilor de comerţ exterior ale României
 • 2.2.1. Analiza pe zone geografice
 • 2.2.2. Analiza exporturilor româneşti pe grupe de mărfuri în procente din totalul exportului
 • 2.2.3. Analiza importurilor în procente din total importuri
 • 2.3. Analiza balanţei comerciale a României
 • 2.4. Analiza dinamică a schimburilor comerciale mondiale şi relaţiile României cu poli mondiali de putere comercială
 • 2. 5. Evoluţia relaţiilor comerciale dintre România şi Republica Moldova
 • 2.6. Corupţia şi spălarea de bani
 • 2.6.1. Necesitatea analizei cost-beneficiu a reglementărilor – un obiectiv pentru guvernare
 • 2.6.2. Modelul american de reforma a sistemului de reglementare
 • 2.6.3. Particularitatea românească în domeniul reglementărilor
 • 2.7. Migraţia forţei de muncă
 • 2.8. Riscurile sistemului informatic
 • 2.8.1. Modelul sistemului informatic prin INTERNET pentru managementul comerţului electronic internaţional
 • 2.9. Criza petrolului si gazelor naturale
 • 2.10. Dezechilibre economice
 • 2.10.1. Inflatia o problemă majoră pentru economia românească
 • 2.10.2. Gestionarea balanţei de plăţi

CAPITOLUL III. Aprecierea riscurilor în economia naţională prin metode matematico-economice
 • 3.1. Riscurile în tranzacţii comerciale internaţionale
 • 3.2. Metode de contracarare a riscurilor valutare în sistemul plăţilor internaţionale
 • 3.2.1.Protecţia vamală
 • 3.3. Organizarea bazelor de date informatice într-un posibil sistem cibernetic
 • 3.4. Metode de apreciere prin abordări matematice a riscurilor din economia naţională în caz de dezastre
 • 3.5. Teoria jocurilor John van Neuman şi Morgestain în selectaea strategiilor de apărare şi intervenţie în caz de dezastre.