Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Particularităţi histologice şi ultrastructurale ale implantelor peritoneale în cancerul ovarian


Autor: Diana Osadcii
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Anatolie Cernîi
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Consultant ştiinţific: Alexandru Gudima
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 616-091.1→616-008.9. 616-006.66.

Adobe PDF document 9.34 Mb / în română
121 pagini


Cuvinte Cheie

ovar, carcinom, metastaze omentale, diferenţiere histologică şi ultrastructurală, membrană bazală, cili, citologie clinică

Adnotare

Invazia şi diseminarea precoce a celulelor tumorale sunt factori majori care conduc la mortalitatea sporită în cancerul ovarian. Rămân insuficient studiaţi factorii care cauzează o asemenea agresivitate. Scopul investigaţiilor constă în evaluarea particularităţilor histologice, citologice şi electronooptice ale cancerului ovarian primar şi metastazelor omentale ale acestuia.

Datele proprii sunt obţinute prin cercetarea hitopatologica a piselor de ţesut postoperator al 226 bolnave de cancer ovarian primar şi metastatic. O parte din piese au fost investigate electronomicroscopic, imunohistochimic şi citologic. În studiul nostru din 226 tumori epiteliale maligne, 174 (77%) au fost carcinoame seroase, 34 (15%) – carcinoame mucinoase, 10 (4,5%) – mezonefroide. Formele histologice enumerate frecvent afectează ambele ovare şi metastazează în oment. Carcinomul seros, spre exemplu, a fost bilateral în 67% cazuri şi în 64% cazuri a metastazat în oment.

În carcinom, comparativ cu epiteliul unistratificat cubic localizat la suprafaţa ovarului, sporeşte diferenţierea suprafeţelor celulelor epiteliale, iar în cadrul metastazelor, diferenţierea sporeşte manifestându-se prin formarea joncţiunilor intercelulare mult mai diferenţiate şi este mult mai sporită diferenţierea suprafeţelor celulelor apicale, întâlnindu-se cele mai specializate structuri – cilii. Necătând la diferenţierea înaltă a celulelor epiteliale din carcinomul ovarian şi metastazele acestuia, membrana bazală subepitelială lipseşte pe suprafeţe mari (sub câteva de zeci de celule), fapt confirmat electronomicroscopic şi în special imunohistochimic, prin prezenţa colagenului tip IV a vaselor stromei şi lipsa acestuia sub structurile epiteliale tumorale. Un astfel de defect facilitează ruperea mai uşoară de la substratul stromal a celulelor canceroase şi pasajul acestora în lichidul peritoneal, iar prezenţa cililor, ce posedă funcţii motorii, contribuie la deplasarea acestora prin cavitatea peritoneală. Prezenţa celulelor canceroase în cavitatea peritoneală poate fi constatată prin metoda citologică, e important a nu le confunda cu celulele mezoteliale deascuamate. Unul dintre criteriile de diferenţiere a acestor celule este deteriorarea citoplasmei, cauzată probabil, de defectarea citoscheletului. Grupe mici de celule tumorale sunt captate de petele lacte, structurile limfoide aflate în calea drenării lichidului peritoneal.

În metastazele omentale mari, pe un teren de ţesut adipos se dezvoltă o stromă fibroconjunctivă abundentă, raportul stromă parenchim fiind de 3:2, o stromă mult mai dezvoltată ca a carcinoamelor primare, unde raportul respectiv este în mediu de 1:3, ceia ce poate fi considerat ca fenomen ieşit din comun.

Cum am constatat microscopic şi electronooptic, în cadrul dezvoltării cancerului ovarian şi îndeosebi în metastazele acestuia sporeşte semnificativ diferenţierea celulară, ceea ce este o excepţie din legităţile acceptate ale oncogenezei.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
  • 1. 1 Cancerul ovarian: particularităţi evolutive şi structurale
  • 1. 2 Căile de metastazare a cancerului ovarian
  • 1. 3 Particularităţi sructurale ale peritoneului şi de implantare peritoneală a celulelor canceroase

CAPITOLUL II. Material şi metode

CAPITOLUL III. Evaluarea morfologică a carcinoamelor ovariene primare şi a metastazelor acestora
  • 3.1 Carcinoamele primare
  • 3.2 Metastazele peritoneale

CAPITOLUL IV. Evaluări citopatologice, electronooptice şi imunohistochimice ale carcinomului ovarian metastazant
  • 4.1 Examinarea citologică
  • 4.2 Examinarea electronomicroscopică
  • 4.3 Examinarea imunohistochimică

V. CAPITOL REZUMATIV ŞI DISCUŢII