Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Vataman Vladimir, doctor, conferenţiar universitarVataman Vladimir, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Abilitare:29 aprilie 2010, nr.1062
Specialităţi abilitate: 14.00.15 - Anatomie patologică

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Studiul factorilor moleculari ai limfangiogenezei în cadrul progresiei neoplaziei de cervix uterin 14.00.15 USMF referent
conducător
Şaptefraţi Lilian
17.01.2014