Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Diagnosticul şi tratamentul endoscopic în obstrucţiile biliare distale complicate cu icter mecanic


Autor: Alic Cotoneţ
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.03 Mb / în română

Teza

CZU : 616.36-008.5-072.1-08

Adobe PDF document 5.62 Mb / în română
127 pagini


Cuvinte Cheie

icter mecanic, obstrucţii biliare distale, litextracţie, protezarea coledocului, decompresia arborelui biliar

Cuprins


CAPITOLUL I. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul contemporan al obstrucţiilor biliare distale complicate cu icter mecanic
 • 1.1. Stabilirea în aspect istoric a metodelor endoscopice retrograde de diagnostic şi tratament CPGRE, PSTER
 • 1.2. Anatomia endochirurgicală a sistemului canalicular biliar şi pancreatic distal în aspectul abordării diagnosticocurative a acestei zone - studiu actual
 • 1.3. Aspecte moderne ale diagnosticului prin CPGRE al obstrucţiilor biliare distale complicate
 • cu icter mecanic şi realizări miniinvazive moderne în tratamentul obstrucţiilor biliare distale de diferită geneză

CAPITOLUL II. Material şi metode
 • 2.1. Caracteristica generală a materialului inclus în analiză şi formarea grupurilor de studiu
 • 2.2. Caracterizarea lotului de studiu conform grupurilor de cercetare
 • 2.2.1 Coledocolitiază
 • 2.2.2 Stenoze coledocoodidiene
 • 2.2.3 Obstrucţii distale maligne
 • 2.2.4 Grup de control
 • 2.3. Metodele de diagnostic, suportul tehnic endoscopic şi radiologic folosite pentru evoluarea cazurilor incluse în studiu
 • 2.4. Metodele statistice de prelucrare a materialului

CAPITOLUL III. Principii şi manopere endoscopice diagnostice utilizate la pacienţii cu obstrucţii biliare distale complicate cu icter mecanic
 • 3.1.Definirea indicaţiilor şi contraindicaţiilor pentru diagnostic prin CPGRE
 • 3.2. Pregătirea preintervenţională a pacienţilor
 • 3.3.Manopere endoscopice diagnostice aplicate la pacienţii din lotul de studiu

CAPITOLUL IV. Tratamentul miniinvaziv endoscopic în obstrucţiile biliare distale
 • 4.1 Principii generale de abordare a pacienţilor cu icter mecanic
 • 4.2 Obstrucţii biliare distale de origine benignă
 • 4.2.1. Manopere endoscopice utilizate pentru rezolvarea blocurilor distale benigne
 • 4.3. Obstrucţii biliare distale de origine malignă
 • 4.3.1. Principiile generale şi metodele de rezolvare endoscopice a blocurilor distale maligne aplicate la pacienţii din lotul de studiu
 • 4.3.2. Particularităţi tehnice ale tratamentului miniinvaziv în obstrucţiile biliare distale maligne
 • 4.4.Particularităţile rezolvării endoscopice a patologiei în grupul de control

CAPITOLUL V. Rezultatele tratamentului miniinvaziv aplicat la pacienţii cu icter mecanic cauzat de blocuri distale ale coledocului
 • 5.1. Caracteristica generală a evoluţiei postoperatorii la pacienţii supuşi intervenţiilor diagnosticocurative miniinvazive
 • 5.2. Evoluţia postoperatorie prezentată de pacienţii cu obstrucţii biliare distale benigne
 • 5.3. Obstrucţii biliare distale cu caracter malign
 • 5.4. Rezultatele tratamentului miniinvaziv obţinute la pacienţii din lotul martor
 • 5.5. Algoritm endoscopic diagnosticocurativ de abordare a unui pacient cu icter obstructiv distal