Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 /

Teze, aprilie 2007

Teze [38]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Dreptul constituţional al omului şi cetăţeanului privind activitatea de antreprenoriat în Republica Moldova drept 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Probleme sociale ale comportamentului delincvent în rândul tineretului (în baza investigaţiilor sociologice efectuate în Republica Moldova) sociologie 19.04.2007
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Evoluţia proprietăţilor fizico-chimice ale lipidelor fortificate cu iod chimie 19.04.2007
02.00.04 - Chimie fizică
D Aspecte medico-sociale şi psihologice ale sănătăţii copiilor de vîrstă preşcolară din familiile monoparentale în mediul rural medicină 19.04.2007
14.00.33 - Medicină socială şi management
D Diversitatea taxonomică şi productivitatea speciilor dominante de peşti în lacul de acumulare Cuciurgan – refrigerent al Centralei Termoelectrice Moldoveneşti biologie 19.04.2007
03.00.18 - Hidrobiologie, ihtiologie
D Ameliorarea valorii nutritive a produselor de panificaţie prin fortifierea cu cationi de calciu tehnică 19.04.2007
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
D Contribuţii la asigurarea tehnologică a fiabilităţii pieselor utilajului agricol recondiţionate cu aplicarea compoziţiilor din mase plastice tehnică 19.04.2007
05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
DH Chirurgia funcţională endoscopică rinosinuzală la copii medicină 19.04.2007
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Învăţământul matematic in Moldova: secolul al xv-lea începutul secolului al xx-lea pedagogie 19.04.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Organizarea şi planificarea producţiei viticole economie 19.04.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecţionarea sistemelor fiscale în perspectiva integrării europene şi contribuţiei la formarea veniturilor bugetare (experienţe moldo-române) economie 19.04.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Fundamentarea ştiinţifică şi reglementarea normativă a drepturilor ecologice ale omului în Republica Moldova drept 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Raporturile autorităţilor publice în administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale drept 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Consideraţii la optimizarea supravegherii epidemiologice în borrelioza Lyme medicină 19.04.2007
14.00.30 - Epidemiologie
D Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului(III) cu unele elemente 3d chimie 19.04.2007
02.00.01 - Chimie anorganică
D Modele de receptare a mitului Medeei în literatura germană contemporană filologie 19.04.2007
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Diversitatea şi particularităţile biologo-ecologice ale ornitofaunei oraşului Chişinău biologie 19.04.2007
03.00.08 - Zoologie
D GL(2; R)- orbitele sistemelor de ecuaţii diferenţiale polinomiale fizică-matematică 19.04.2007
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere chimie 19.04.2007
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Algebrele Lie pentru sistemele diferenţiale tridimensionale şi aplicaţii fizică-matematică 19.04.2007
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Problema specificului naţional la revista Viaţa românească (G.Ibrăileanu şi M.Ralea) filologie 19.04.2007
10.01.01 - Literatura română
D Studiu dendrometric şi auxologic în arborete de stejar din Rezervaţia ”Codrii” biologie 19.04.2007
03.00.05 - Botanică
D Accesul la justiţie ca principiu al statului de drept drept 19.04.2007
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Fundamente etnopedagogice şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi pedagogie 19.04.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Probleme actuale ale calităţii de subiect de drept internaţional public contemporan drept 19.04.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
DH Managementul strategic al costurilor (în baza materialelor întreprinderilor industriei prelucratoare din Republica Moldova) economie 19.04.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Răspunderea civilă în raporturile de dreptul mediului drept 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Contractul de asigurare benevolă de persoane în Republica Moldova drept 19.04.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăţilor comerciale economie 19.04.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Managementul organizării muncii în domeniul transportului naval economie 19.04.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţile evoluţiei clinice şi tratamentului complex al ulcerului duodenal la pacienţii vârstnici medicină 19.04.2007
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Managementul recuperării bolnavilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă medicină 19.04.2007
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Tuberculoza pulmonară în practica internistului: erori de diagnostic medicină 19.04.2007
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Contractul de concesiune drept 19.04.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Procese termocinetice la electrodepunerea cromului şi aliajelor Co-W chimie 19.04.2007
02.00.05 - Electrochimie
D Formarea noii paradigme a gîndirii politice în condiţiile contemporane ştiinţe politice 19.04.2007
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Clasificarea topologică a sistemului pătratic complet cu centre de simetrie fizică-matematică 19.04.2007
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Particularităţi histologice şi ultrastructurale ale implantelor peritoneale în cancerul ovarian medicină 19.04.2007
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie