Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Participarea catepsinei L la degradarea colagenului în procesul de regresie a cirozei hepatice experimentale


Autor: Tudos Radion
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.15 - Anatomie patologică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Victor Râvneac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Nicolae Eşanu
doctor, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 616.36-004-02-074:615.9+616-091.8

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
104 pagini


Cuvinte Cheie

catepsina L, ficat, degradarea colagenului, regresia cirozei hepatice, catepsina B, catepsina H, hidroxiprolina, histochimie electronică

Adnotare

Lucrarea este consacrată studierii unor mecanisme ale resorbţiei ţesutului conjunctiv în ficat în procesul de regresie a cirozei hepatice experimentale. S-a studiat participarea catepsinei L, precum şi a altor proteinaze lizozomale, în procesul de dergadare a colagenului în ficat.

Ciroza hepatică a fost provocată la 140 şobolani albi prin metoda clasică de injectări de tetraclorură de carbon (CCl4) în decurs de 13 săptămâni. Investigaţiile histologice, electron-microscopice, electron-histochimice şi biochimice ale ficatului s-au efectuat la etapa dezvoltării maxime a cirozei hepatice şi pe parcursul a două luni de regresie a cirozei (la 7, 14, 21, 30 şi 60 zile după ultima injectare a noxei hepatotrope).

Investigaţiile histologice şi determinarea biochimică a conţinutului de hidroxiprolină în ficat au elucidat faptul, că în perioada de regresie a cirozei hepatice experimentale în ficat are loc un proces intens de degradare a colagenului, maximal exprimat în decursul primei luni după sistarea intoxicaţiei cirogene. S-a stabilit, că în perioada de regresie a cirozei hepatice experimentale se produce sporirea pregnantă a activităţii proteinazelor cisteinice - catepsinelor B, H şi L în ficat, dinamica activităţii enzimelor manifestând un caracrer fazic şi un grad înalt de corelaţie cu modificările nivelului de hidroxiprolină tisulară, ceea ce atestă implicarea directă a acestor enzime în degradarea colagenului în ficat.

Studiul electron-histochimic a permis detectarea catepsinei L în ficat în normă în lizozomii hepatocitelor, celulelor Kupffer şi endoteliocitelor. S-a stabilit, că în procesul de regresie a cirozei catepsina L este secretată de către hepatocite, macrofage (celulele Kupffer) şi fibroblaste spre spaţiul extracelular pentru a se angaja nemijlocit în degradarea extracelulară a colagenului. Catabolizarea extracelulară intensă a colagenului din ficat în procesul de regresie a cirozei prin intermediul catepsinei L are loc cu concursul major al hepatocitelor, pe când liza intracelulară a colagenului este realizată de către macrofage şi fibroblaste cu participarea activă a catepsinei L.

Cuprins


CAPITOLUL I. Revista literaturii
  • 1.1. Modificări ale matricei extracelulare în ciroza hepatică (fibrogeneza)
  • 1.2. Modificările patologice ale parenchimului în ciroza hepatică experimentală
  • 1.3. Problema reversibilităţii modificărilor patologice în ficat
  • 1.3.1. Regenerarea reparativă a ficatului
  • 1.3.2. Reversibilitatea fibrozei hepatice
  • 1.4. Degradarea matricei extracelulare
  • 1.4.1. Rolul metaloproteinazelor în degradarea colagenului în ficatul normal şi cirozat
  • 1.4.2. Rolul enzimelor lizozomice în degradarea matricei extracelulare în ficatul normal şi cirozat

CAPITOLUL II. Materialul şi metodele de investigaţie

CAPITOLUL III. Modificările histologice ale ficatului în procesul de regresie a cirozei hepatice

CAPITOLUL IV. Modificările conţinutului de hidroxiprolină în ficat în procesul de regresie a cirozei

CAPITOLUL V. Activitatea proteinazelor cisteinice – catepsinelor B, H şi L în procesul de regresie a cirozei hepatice experimentale

CAPITOLUL VI. Cercetarea electron-microscopică şi electron-histochimică a ficatului în procesul de regresie a cirozei
  • 6.1. Cercetarea electron-microscopică
  • 6.2. Detectarea electron-histochimică a activităţii catepsinei L în ficat în procesul de regresie a cirozei

CAPITOLUL VII.Discuţii