Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Posibilităţile radiodiagnosticului modern în depistarea malrotaţiei duodenale şi a consecinţelor acesteia


Autor: Valerii Pripa
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.19 - Imagistică medicală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vladimir Hotineanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Andrei Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document1.39 Mb / în română

Teza

CZU 616.342-007.59-053.1-073,75

Adobe PDF document 3.10 Mb / în română
108 pagini


Cuvinte Cheie

malrotaţie duodenală, duodenostază secundară, ulcer cronic simptomatic, reflux duodenogastral

Adnotare

La o serie de bolnavi ulceroşi, intraoperatoriu, a fost constatat duoden cu diametrul mărit, cu formă şi sediu atipice. În absenţa cauzelor organice extra- şi intrinsece, a patologiilor neuro-musculare, care ar putea instala duodenostaza, drept cauză a patologiei duodenale se consideră, factorul congenital – malrotaţia duodenală. Malrotatia duodenală (MRD)la anumite etape evolutive conduce la dereglări evacuo-motorii duodenale, favorizând instalarea ulcerului duodenal simptomatic (UDS).Ultimul se încadrează în cele 5-10% de ulcere refractante la schemele terapeutice contemporane, fapt care generează probleme diagnostice şi terapeutice, necesitând procedee specifice de diagnostic si de tratament.

Lucrarea disertaţională a fost realizată în baza Catedrei de Radiologie şi Imagistică medicală şi a Catedrei de Chirurgie nr.2 USMF “N.Testemiţanu” şi a Secţiei de Radiologie şi Gastrochirurgie în IMSP SCR. În perioada anilor 1990-2005 în clinică au fost spitalizaţi 3176pacienţi cu boală ulceroasă, dintre ei 200(6,5%) cu MRD. Investigaţiile efectuate au elucidat particularităţile ulcerelor instalate pe fundalul MD: apariţie în vârstă fragedă - 156(78%), ulcer refractar tratamentului medical - 168(84%), prezenţa complicaţiilor ulcerului - 162(81%), gastrita biliară de reflux - 152(76%), dereglări evacuo-motorii duodenale şi persistenţa ionilor H+liberi în conţinutul duodenal – 200(100%) cazuri. Interpretarea imaginilor obţinute prin metoda rodio-imagistică a fost efectuată în baza următoarelor criterii: reţinerea masei baritate în duoden mai mult de 40 secunde în 100 % cazuri;prezenţa mişcărilor paradoxale de tip “pendul”, marcate la 128 (67,8%) de pacienţi; refluxul duodenogastral - la 178 (94,7%) de pacienţi; dilatarea mai mult de 4 cm a lumenului duodenal– în 169 (89,4%)de cazuri; stabilirea nivelului orizontal în D3 -D4 - în 129 (68,2 %) de cazuri; deplasarea caudal de L3 al D3 s-a manifestat la 92 (46%) de pacienţi; deplasarea cranială de L2 a flexurii duodenojejunale– în 108 (54%) cazuri; deplasare spre dreapta a coloanei vertebrale a flexurii duodenojojunale -la 132 (69,8%)de pacienţi; prezenţa anselor suplementare la D3 şi/sau la D4 – 72 (36%)de cazuri. Până în anul 1995 tratamentul ulcerelor simptomatice instalate pe fundal de MRD consta în rezecţii gastrice, procedeele Bilrot I, Bilrot II (Hofmeister-Finsterer), VT şi VSP. Aceste tehnici chirurgicale nu înlaturau substratul etiopatogenetic, menţinându-se refluxul duodeno-gastral, duodenostaza, cu rezultate nesatisfăcătoare în majoritatea cazurilor. Semiologia radioimagistică persistentă de ulcere peptice ale anastamozei, sindromul ansei aferente, deformaţiile pseudodiverticulare ale stomacului i-au impus pe chirurgi să implementeze noi tehnici chirurgicale ca rezecţiile gastrice de tip Roux sau Balfur. Algoritmul diagnostic propus de noi a permis înregistrarea malrotatiilor duodenale la pacienţii cu leziuni ulceroase gastro-duodenale, iar rezultatele tratamentului chirurgical califică rezecţiile gastrice tip Roux sau Balfour drept metode de elecţie de tratament. Aceste procedee chirurgicale au permis dispariţia complicaţiilor postoperatorii şi s-au soldat cu rezultate satisfăcătoare în 96,3% cazuri, cu o reintegrare socio-familială şi profesională plenară a pacienţilor.

Cuprins


CAPITOLUL I. Problemele actuale privind valoarea metodelor clinico-imagistice în diagnosticul malrotaţiei duodenale. Revista literaturii
 • 1.1 Generalităţi
 • 1.2 Aspecte de anatomie şi de fiziologie a duodenului
 • 1.3 Aspectele de etiologie şi de patogeneză a ODC
 • I.3.1. Patogeneza ocluziei duodenale funcţionale
 • 1.3.2 Embriogeneză duodenului
 • 1.3.3. Formele patogenice ale malrotaţiilor duodenale
 • 1.3.4. Asocierea sindromului de stază duodenală cu boala ulceroasă
 • 1.3.5. Sindromul stazei duodenale
 • 1.4 Metodele de diagnostic ale ODC
 • 1.4.1 Manifestările clinice ale ODC
 • 1.4.2 Metodele instrumentale de diagnostic al stazei duodenale
 • 1.5 Atitudinea terapeutica şi chirurgicală către ulcerul simptomatic în malrotaţia duodenală

CAPITOLUL II. Carcteristica materialului clinic şi a metodelor de investigaţie
 • 2.1 Caracteristica materialului clinic
 • 2.2 Caracteristica metodelor de diagnostic
 • 2.2.1 Examenul clinic al pacientului cu MRD
 • 2.2.2 Examenul endoscopic
 • 2.2.3. PH-metria gastrică şi duodenală
 • 2.2.4. Manometria duodenală
 • 2.2.5. Investigaţiile imagistice şi metodologia efectuării
 • 2.3 Metodologia prelucrării statistice a studiului efectuat
 • 2.3.1 Determinarea eşantionului reprezentativ al studiului

CAPITOLUL III. Rezultatele investigaţiilor clinice. Diagnosticul radioimagistic al ulcerului duodenal simptomatic, cauzat de malrotaţia duodenală
 • 3.1 Caracteristica manifestărilor clinice ale MRD
 • 3.2. Semiologia radio-imagistică a malrotaţiei duodenale
 • 3.3 Ulcerul simptomatic în MRD: diagnostic şi tratament
 • 3.4. Manometria duodenală
 • 3.5. Statutul acid al stomacului şi determinarea concentraţiei ionilor de hidrogen liberi în sucul duodenal
 • 3.6 Algoritmul diagnostic

CAPITOLUL IV. Aportul metodelor imagistice de diagnostic în ameliorarea stării de sănătate a pacienţilor cu MRD