Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Replantarea ca mijloc de evoluţie dirijată, de îmbunătăţire şi de protecţie a solurilor erodate


Autor: Natalia Chiriac
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Gheorghe Jigau
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română
Adobe PDF document0.43 Mb / în rusă

Teza

CZU 631.459: 631.61 (478)631.4: 502.6 (478)

Adobe PDF document 2.40 Mb / în rusă
193 pagini

Cuvinte Cheie

replantarea, procese pedogenetice, evoluţie, soluri erodate, soluri replantate, însuşiri ale solurilor, recoltă

Adnotare

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor multianuale vizând procesele de evoluţie a înszşirilor şi regimurilor solurilor replantate, precum şi a structurii învelişului de sol a terenurilor erodate în condiţii de aplicare a procedeului de replantare prin utilizarea de diverşi amendamenţi terroşi naturali. Sunt examenate sensul, intensitatea şi interacţiunea proceselor pedogenetice elementare în solurile replantate precum şi partilarităţile de dirijare a componentelor fertilităţii şi protecţiei acestora.

Rezultatele obţinute au permis de a stabili, pentru prima oară, influenţa diverşilor replanţi asupra mersului proceselor pedogenetice de restabilire a profilului solurilor, identificarea parametrilor optimali ai straturilor de replanţi, evaluarea agroecologică a solurilor replantate şi argumentarea ecologo-economică a lucrărilor de replantare a solurilor erodate