Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Studierea heterogenităţii genomice a Helicobacter pylori în ulcerul gastroduodenal şi consideraţii medicamentoase


Autor: Elena Creangă
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Ţîbîrnă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Nicolae Barbacar
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Teza

CZU 616.33-002.44+616.342-002.44

Adobe PDF document 0.68 Mb / în română
124 pagini


Cuvinte Cheie

patogenitate, genotip, virulenţă, H. pylori, gene CagA+, VacA+, IceA1+, BabA+, aspect endoscopic, modificări histologice, eradicare, insulă de patogenitate, citochine, ulcer duodenal, polirezistenţă, anticorpi antihelicobacter, activitate inflamatorie, grad de colonizare, PCR, primer

Adnotare

Studiul a cuprins 118 pacienţi cu ulcer gastroduodenal (54 pacienţi cu ulcer duodenal (UD) H. pylori asociat, 50 pacienţi cu UD H. pylori neasociat şi 14 pacienţi cu ulcer gastric (UG) H. pylori asociat, care au fost examinaţi complex (testul ureazic rapid, examenul citohistologic şi prin PCR) pentru identificarea infecţiei H. pylori. Pentru clasificarea endoscopică şi histologică s-a utilizat sistemul Sydney. S-a stabilit incidenţa mare a tulpinilor CagA+, VacA+, ce contribuie la colonizarea excesivă a mucoasei gastroduodenale cu H. pylori. Intensitatea manifestărilor clinice (sindromul algic, pirozisul) au predominat la bolnavii cu statut CagA+, VacA+ al infecţiei (p<0,05). Modificările endoscopice semnificativ statistice pentru lotul de bolnavi cu ulcer duodenal H. pylori cu genotip CagA+, VacA+ au fost următoarele: eritem (92,6%), hipertrofia tunicii mucoase (18,5%), atrofia regiunii antrale (p<0,05). La pacienţii infecctaţi cu H. pylori CagA-/VacA- modificările endoscopice prezentate au fost mai puţin exprimate, hipertrofia tunicii mucoase nu a fost constatată. Modificările endoscopice au avut şi corespondent histologic: inflamaţie acută, cronică, atrofie antrală, prezenţa foliculelor limfoide. Eradicarea eficientă a H. pylori a demonstrat regresiunea sindromului algic, pirozisului, sindromului dispeptic în ambele loturi, dar mai pronunţat şi mai accelerat au diminuat la pacienţii H. pylori CagA-versus pacienţii cu statut CagA+ al infecţiei. Pentru bolnavii cu ulcer duodenal neasociat cu H. pylori este caracteristic dezvoltarea maladiei la o vârsta mai mare, evoluţie cu recidive mai rare a afecţiunii. Modificările histologice manifestate prin activitate inflamatorie cu infiltraţie granulocitară neutrofilică şi infiltraţie limfoplasmocitară sunt mai accentuate la pacienţii cu infecţie H. pylori pozitiv respectiv cazurilor cu H. pylori negativ (p<0,001). Identificarea prezenţei infecţiei H. pylori este necesară pentru iniţierea unui tratament antiulceros adecvat.

Cuprins


CAPITOLUL I Revista literaturii
 • 1.1Aspecte contemporane în etiopatogenia ulcerului gastroduodenal
 • 1.2 Factorii de agresie ai H. pylori şi rolul tulpinilor patogene a bacteriei în ulcerogenză
 • 1.3 Modalităţi de diagnostic contemporan al infecţiei H. pylori
 • 1.4Abordări moderne în tratamentul helicobacteriozei

CAPITOLUL II Material şi metode de cercetare
 • 2.1 Caracteristica generală a persoanelor incluse în studiu
 • 2.2 Investigaţii instrumentale
 • 2.3 Analiza genetică a tulpinilor de H. pylori
 • 2.4 Programe de tratament utilizate în studiu.

CAPITOLUL III Cercetări clinico-evolutive, paraclinice ale pacienţilor cu ulcer gastroduodenal şi studiul genetic prin pcr al infecţiei h. pylori
 • 3.1 Caracteristici clinico-evolutive, paraclinice ale pacienţilor incluşi în studiu
 • 3.2 Identificarea infecţiei H. pylori şi frecvenţa depistării genotipurilor de H. pylori la pacienţi cu ulcer gastroduodenal

CAPITOLUL IV Particularităţi clinico-evolutive ale ulcerului duodenal asociat cu diverse genotipuri h. pylori
 • 4.1 Aprecierea particularităţilor clinico-evolutive ale ulcerului duodenal asociat cu diverse genotipuri de H. pylori
 • 4.2 Aprecierea modificărilor endoscopice şi histologice ale mucoasei duodenale în dependenţă de genotipul H. pylori
 • 4.3 Particularităţi clinico-evolutive, morfologice şi histologice ale ulcerului duodenal neasociat H. pylori

CAPITOLUL V Studierea eficacităţii tratamentului antiulceros
 • 5.1 Monitorizarea tratamentului antiulceros standard asupra eradicării infecţiei H. pylori, regresiei semnelor clinice, modificărilor endoscopice, histologice la pacienţii cu ulcer duodenal H. pylori asociat în dependenţă de statutul genetic al bacterie
 • 5.2 Evaluarea tratamentului antiulceros la pacienţii cu ulcer duodenal H. pylori neasociat

CAPITOLUL VI Sinteza rezultatelor obţinute