Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Afixoidele în limba română


Autor: Eugenia Mincu
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae (decedat) Raevschi
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1’373 (043.3)

Adobe PDF document 1.26 Mb / în română
207 pagini


Cuvinte Cheie

limbă, tridimensionalitate, cunoaştere specializată suplimentară, limbaj specializat, universalii lingvistice, rădăcină, afixoid, afix, afixoidare, variabilitate intra- şi interdisciplinară, subprocedeu, formare a cuvintelor, neologizare.

Adnotare

Prezentul studiu s-a axat pe cercetări lingvistice destinate să elucideze fenomenul de afixoidare în mecanismul de neologizare a limbii române.

Afixoidele cuprind două componente: nominativă şi structurală şi reprezintă o verigă intermediară între rădăcină şi afix. Distingem subprocedeul de formare a cuvintelor compuse prin afixoidare cu mai multe posibilităţi de combinare.

O distincţie a afixoidării versus compunerea propriu-zisă sunt: combinările din 2, 3, 4 şi chiar din 5 unităţi lexicale (autonome şi neautonome), asigurarea unei limite semantice variabile; labilitatea poziţională a afixoidelor (cardiomegalie = megalocardie „volum exagerat al inimii”); autocombinarea unuia şi aceluiaşi afixoid: reflex viscerovisceral (interacţiune între organe etc.); formarea unor relaţii semantice (sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie) specifice.

În lucrare s-a realizat inventarierea afixoidelor (1986). Pe lângă regularitate, productivitate, repetabilitate, s-a identificat o nouă forţă motrice în procesul de afixoidare: variabilitatea disciplinară (intra- şi interdisciplinară), care generează flexibilitatea semantică a unităţilor lexicale (autonome şi neautonome).

Investigaţiile complexe (sincronic / diacronic) a unora dintre cele mai reprezentative afixoide în limba română: metr(o)-/-metru, cardio-/-cardie, -card, clin(o)-/-clinal, -clin, -clinic, aeri-/aero-, angio- au elucidat valenţele semantice ale acestora în funcţie de solicitările nominative ale domeniilor de activitate. Explicându-se fenomenul de afixoidare în germene, s-au identificat sursele de completare (baze derivaţionale) a inventarului afixoidal: abrevieri, denumiri de simboluri, denumiri de litere elene, eponime, cuvinte latine etc.

Noile creaţii lexicale (formate în baza afixoidelor ) corespund unei dimensiuni universale a creativităţii conştiente a savanţilor şi denumesc cunoştinţe specializate, având o utilizare cu predilecţie în limbaje specializate. Afluxul de noi cuvinte, noi sensuri pătrunse în limbă, într-o perioadă extrem de scurtă generează, modificări esenţiale în modelul de formare a cuvintelor (sporirea compunerii prin afixoidare).

Afixoidarea este o expresie a tendinţei de abstractizare şi de intelectualizare a limbajului specializat.

Cuprins


CAPITOLUL I. Afixoidele în limba română. afixoidarea – procedeu de bază în formarea terminologiilor
 • 1.1. Probleme de terminologie
 • 1.2. Terminologia internaţională versus terminologia autohtonă
 • 1.3. Fenomenul universaliilor lingvistice în formarea cuvintelor. Criterii de delimitare şi de clasificare a afixoidelor
 • 1.4. Controverse în delimitarea de statut al afixoidelor
 • 1.5. Definiţii, criterii de clasificare a afixoidelor
 • 1.6. Afixoidarea – subdiviziune a compunerii în mecanismul de formare a cuvintelor
 • 1.7. Variabilitatea intra- şi extradisciplinară – forţă motrice în procesul de afixoidare în limba română
 • 1.8. Particularităţi de formare a cuvintelor compuse prin afixoidare

CAPITOLUL II. Inventarul afixoidelor din limba română. analiza unora dintre cele mai reprezentative afixoide în limba română.
 • 2.1. Afixoidul metr(o)-/-metru în corpusul terminologic
 • 2.2. Afixoidul cardi(o)-/-card, -cardie în corpusul terminologic
 • 2.3. Afixoidul clin(o)-/-clinal, -clin, -clinic în corpusul terminologic
 • 2.3. Prefixoidul aer(i)-/ aer(o)- în corpusul terminologic
 • 2.4. Prefixoidul angi(o)- în corpusul terminologic

CAPITOLUL III. Surse de reînnoire continuă a inventarului afixoidal
 • 3.1. Afixoide neatestate în MDN. Cuvintele alcool şi delta în formarea cuvintelor compuse prin afixoidare
 • 3.2. Alte litere greceşti în formarea cuvintelor compuse prin afixoidare