Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Elaborarea tehnologiilor de prelucrare complexă a seminţelor de struguri


Autor: Dionis Urîtu
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.07 - Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Anul:2007
Conducători ştiinţifici: Nicolae Taran
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Petru Parasca
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.49 Mb / în română

Teza

CZU 663.225:658.562

Adobe PDF document 1.63 Mb / în română
115 pagini


Cuvinte Cheie

presă, ulei, seminţe de struguri, şrot, sorbant,bauturi alcoolice şi vin

Adnotare

Scopul lucrării este elaborarea tehnologiilor noi de prelucrare a seminţelor de struguri în baza argumentării ştiinţifice a diferitor regimuri tehnologice.

Studiul ştiinţific al tezei prezentate este consacrat cercetărilor utilizării eficiente a produselor secundare vinicole în general şi a seminţelor de struguri, în particular.

Cercetările au fost efectuate în baza studiului soiurilor tehnice europene de struguri, precum şi soiuri de struguri de selecţie nouă create în cadrul I.N.V.V.

Determinarea cantitativă a conţinutului de ulei în seminţele de struguri din soiurile tehnice de bază şi în diferite zone ale Republicii Moldova, perfecţionarea regimurilor tehnologice de separare a seminţelor de struguri din tescovina proaspătă, studierea regimurilor tehnologice de păstrare a seminţelor şi elaborarea parametrilor optimali de păstrare pînă la prelucrare au pemis aplicarea noilor metode de extracţie a uleiurilor din seminţe de struguri, a metodelor de analiză fizico-chimică a diferitor componente elaborate şi modificate la INVV, precum şi a metodelor recomandate de OIVV. Conform regimurilor tehnologice care au fost cercetate şi optimizate pe parcursul lucrării în baza utilizării utilajului tehnologic perfecţionat pentru separarea semniţelor de struguri, condiţionarea, uscarea şi presarea seminţelor, au fost prelucrate peste 100 tone de seminţe, în scopul obţinerii uleiului de struguri.

Elaborarea şi argumentarea noilor tehnologii de prelucrare complexă a seminţelor de struguri au permis fabricarea a noi produse: ulei de seminţe şi sorbanţi pentru eliminarea nuanţelor neplăcute din vinuri şi băuturi tari.

S-a studiat noua tehnologie de rafinare a uleiului din seminţe de struguri. În baza cercetărilor efectuate au fost apreciate tehnologic diferite tipuri de separatoare de seminţe. Studiul procesului tehnologic de păstrare a seminţelor înainte de prelucrare a demonstrat posibilitatea utilizării în calitate de instalaţie de păstrare a vaselor tehnologice. S-a elaborat o construcţie nouă de presă termică pentru fabricarea uleiului din seminţele de struguri la fabricile de vinificaţie primară fără transportarea seminţelor la întreprinderi specializate.

Profitul suplimentar obţinut la producerea unui litru de ulei din seminţe de struguri conform tehnologiei elaborate constituie 17,79 lei, fapt ce confirmă eficienţa înaltă a noii tehnologii. Efectul economic sumar obţinut la fabricarea a 1000 de litri de ulei din seminţe de struguri constituie 17.79 mii lei.

Concomitent cu avantajul economic, noua tehnologie de obţinere a uleiului prin metota de presare este de perspectivă datorită calităţii mai înalte a uleiului obţinut.

Cercetările ştiinţifice efectuate şi rezultatele obţinute au confirmat aspectul aplicativ al tehnologiilor elaborate care au fost verificate în condiţii de producere la prelucrarea complexă a produselor vinicole secundare.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Studiul bibliografic
 • 1.1. Caracteristica fizico – chimică a seminţelor şi a produselor obţinute
 • 1.1.2. Componenţa fizico – chimică a seminţelor de struguri
 • 1.1.3. Componenţa fizico – chimică a uleiului extras din semniţe
 • 1.2 Tehnologia de prelucrare a seminţelor de struguri
 • 1.2.1. Obţinerea uleiului din seminţe de struguri
 • 1.2.2. Tehnologia de obţinere a extractelor de substanţe fenolice
 • 1.2.3. Utilizarea şrotului din seminţe de struguri
 • 1.3. Analiza utilajului tehnologic de prelucrare a seminţelor de struguri
 • 1.3.1. Utilajul tehnologic de obţinere a seminţelor de struguri
 • 1.3.2. Utilajul tehnologic de obţinere a uleiului din seminţe de struguri
 • 1.4. Generalităţi asupra studiului bibliografic

CAPITOLUL 2. Partea experimentală
 • 2.1. Metodica, materialele şi metodele de cercetare
 • 2.1.1. Metodica şi materiale de cercetare
 • 2.1.2. Metode perfecţionate de cercetare a indicilor de calitate a uleiului de struguri
 • 2.1.2.1. Metode de determinare a conţinutului de ulei în seminţe de struguri
 • 2.1.2.2.Metode de determinare a umidităţii şi a substanţelor volatile în uleiuri de seminţe de struguri.
 • 2.1.2.3. Metode de determinare a indicelui de iod în uleiul de seminţe de struguri.
 • 2.1.2.4. Metode de determinare a indicelui de acid în uleiul de seminţe de struguri
 • 2.2. Aprecierea tehnologică a calităţii seminţelor pentru prelucrarea industrială
 • 2.2.1. Conţinutul de ulei şi caracteristica fizico-chimică a seminţelor de struguri
 • 2.2.2. Influenţa regimurilor tehnologice de prelucrare a strugurilor asupra indicilor de calitate a seminţelor
 • 2.3. Elaborarea tehnologiei de obţinere a seminţelor de struguri
 • 2.3.1. Studiul proceselor tehnologice de obţinere a seminţelor de struguri
 • 2.3.2. Studiul procesului tehnologic de uscare a seminţelor de struguri
 • 2.3.3. Studiul proceselor de păstrare a seminţelor de struguri pentru prelucrare
 • 2.3.4. Determinarea caracteristicilor geometrice ale seminţelor de struguri
 • 2.3.5. Elaborarea schemei tehnologice de obţinere a seminţelor de struguri
 • 2.4. Elaborarea tehnologiei de obţinere a uleiului din seminţelor de struguri
 • 2.4.1. Aprecierea tehnologică a diferitor metode de obţinere a uleiului din seminţe de struguri
 • 2.4.2. Elaborarea parametrilor tehnologiei de obţinere a uleiului din seminţe de struguri
 • 2.4.3. Studiul parametrilor fizico – chimici al uleiului din seminţe de struguri
 • 2.4.4. Elaborarea utilajului tehnologic de obţinere a uleiului din seminţe de struguri prin presare
 • 2.4.5.Elaborarea regimurilor tehnologice optimale de rafinare a uleiului
 • 2.5. Elaborarea tehnologiei de tratare a vinurilor pentru eliminarea nuanţelor străine cu sorbenţi din seminţe de struguri
 • 2.5.1. Elaborarea tehnologiei de obţinere a sorbenţilor în formă de sare din seminţe de struguri
 • 2.5.2. Elaborarea regimurilor tehnologice de tratare a vinurilor albe seci cu sorbenţi în formă de sare

CAPITOLUL 3. Modelarea matematică a procesului de extracţie a uleiului de seminţe de struguri

CAPITOLUL 4. Analiza economică a tehnologiri elaborate de obţinere a uleiul de seminţe de struguri

CAPITOLUL 5. Concluzii şi recomandări