Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Optimizarea asistenţei preoperatorii la bolnavele de cancer mamar supuse radioterapiei şi chimioterapiei


Autor: Andrei Badan
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Victor Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Larisa Sofroni
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU 618.19-006-089.163+615.849+615.7

Adobe PDF document 0.95 Mb / în română
110 pagini


Cuvinte Cheie

asistenţă preoperatorie, cancer mamar, radioterapie, chimioterapie, miocardite şi pericardite postradice

Adnotare

Tratamentul cancerului mamar beneficiază de o gamă vastă de măsuri antineoplazice, ce includ polichimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, tratamentul chirurgical,care în mod direct sau indirect pe lângă efectul curativ provoacă repercusiuni severe ale organelor şi sistemelor (cardiovascular, bronhopulmonar, hepatorenal, sistemului fluidocuagulant, endocrin ş.a.). Iniţierea studiului ştiinţifico-practic este determinată de necesitatea aprofundării cunoştinţelor teoretice şi practice, de elaborarea în baza lor a unei conduite contemporane în optimizarea tratamentului preoperator diferenţiat al pacientelor cu cancer mamar, urmat de corecţia posibilă a modificărilor bronhopulmonare, cardiovasculare şi hemostazice la această categorie de paciente prin utilizarea unui algoritm complex de diagnostic şi tratament individualizat şi coordonat în dependenţă de spectrul şi gravitatea maladiei oncologice.

Novaţia ştiinţifică a studiului constă în explorarea preoperatorie a pacientelor de cancer mamar cu scopul detectării maladiilor concomitente şi efectului nociv al chimio-şi radioterapiei pentru optimizarea programelor de tratament şi minimalizarea riscului anestezico-chirurgical la toate etapele clinico-evolutive.

Lucrarea de faţă prezintă rezultatele studiului terenului somatic efectuat pe un număr de 570 bolnave de cancer mamar, supuse intervenţiilor chirurgicale pe glanda mamară care în perioada preoperatorie au fost supuse diferitor scheme de tratament antineoplazic. Toate pacientele au fost devizate în trei grupuri în dependenţă de tratamentul antineoplazic administrat anterior şi, comparativ a fost studiat terenul somatic la bolnavele de cancer mamar cu diferite grade de extindere locală a proceselor tumorale. La toate bolnavele a fost studiat terenul somatic bronhopulmonar, cardiovascular, nutriţional, hemostazic şi fluido-coagulant, în care au fost depistate un şir de dezechilibre care necesită administrarea tratamentului de pregătire preoperatorie. Implimentarea schemelor de tratament şi elaborarea algoritmelor de estimare a terenuli somatic a permis minimizarea riscului perioperator, trecerea unui şir de paciente din grupul celor inoperabile din cauza maladiilor concomitente, în grupul celor condiţionat- operabile şi operabile.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte şi viziuni contemporane ale conduitei preoperatorii la pacientele de cancer mamar cu teren somatic tarat de influenţa nocivă a diferitor metode de tratament asupra sistemelor şi organelor (revista literaturii)

CAPITOLUL II. Material, metode şi tehnici de explorare ale pacientelor incluse în studiu
 • II.1 Caracteristica bolnavelor de cancer mamar incluse în studiu
 • II.2 Tehnici şi metode utilizate pentru diagnosticul şi monitoringul funcţiilor sistemului bronhopulmonar, terenului cardiovascular, hemostazic şi fluido-coagulant
 • II.3 Prelucrarea statistică a materialului

CAPITOLUL III. Estimarea riscului anestezic la bolnavele de cancer mamar
 • III.1.Repercursiunile cancerului mamar asupra statusului somato-funcţional
 • III.2. Terenul constituţional la bolnavele de cancer mamar. Caracteristica vârstei bolnavelor de cancer mamar
 • III.3. Caracteristica statusului nutriţional la bolnavele de cancer mamar
 • III.4. Terenul bronhopulmonar la bolnavele de cancer mamar
 • III.5. Terenul cardiovascular la bolnavele de cancer mamar
 • III.6. Principiile de evaluare şi pregătire preoperatorie la bolnavele de cancer mamar cu patologie bronhopulmonară
 • III.7. Principiile de evaluare şi pregătire la bolnavele de cancer mamar cu patologie coexistentă cardiovasculară

CAPITOLUL IV. Modificările hematologice şi hemostazice la bolnavele de cancer mamar în perioada preoperatorie
 • IV.1 Caracteristica hemogramei la bolnavele de cancer mamar în perioada preoperatorie
 • IV.2 Statusul hemostazic la bolnavele de cancer mamar
 • IV.3 Repercursiunile cancerului mamar cu diferit grad de extindere a procesului tumoral asupra statusului hemostazic
 • VI.4 Principiile de profilaxie şi tratament a accidentelor hemostazice la bolnavele de cancer mamar

CAPITOLULV. Studiul eficienţei aplicării algoritmelor de asistenţă preoperatorie la bolnavele de cancer mamar