Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Evoluţia parametrilor clinici şi fiziologici sub influenţa oxigenului activ în terapia intensivă complexă a ischemiei cerebrale acute


Autor: Galadiuc Dorin
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi reanimatologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Boris Pîrgari (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.19 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-005.4-036.11+612.014+616-089.5

Adobe PDF document 0.83 Mb / în română
107 pagini


Cuvinte Cheie

ischemie cerebrală acută, peroxidarea lipidelor, sistem antioxidant, stres oxidativ, homeostazie vegetativă, ozonoterapie

Adnotare

Lucrarea este consacrată studiului stresului oxidativ şi statusului neurovegetativ sub acţiunea ozonului medical în terapia complexă a infarctului acut cerebral. Sunt evaluate modificările sistemului de peroxidare lipidică (POL) şi apărare antioxidantă (AAO la 103 pacienţii cu ischemie cerebrală acută, aflaţi la tratament în reanimarea spitalului „Sfînta Treime”şi în secţia reanimare a spitalului din Edineţ în perioada anilor 2002-2006, care au fost devizaţi în 3 gupe în dependenţăde tratamentul administrat anterior:la 31 a fost efectuată terapia tradiţională, la 36 bolnavi a fost utilizat în terapia complexă soluţie fiziologică ozonată timp de 4-5 zile, la 36 bolnavi-3-a grupă a fost administrată autohemotratnsfuzia ozonată. A fost efectuat monitoringul parametrilor POL (dealdehida malonică, hidroperoxizii lipidici în eritrocite şi plasma sanguină), AAO( activitatea totală a plasmei sanguine şi indicii de apărare antioxidantă), statusului hemostazic şi lipidic, paralel au fost studiaţi EAB, parametrii hemodinamici centrali şi a statusului neurovegetativ.Rezultatele au fost comparate atât între grupele de bolnavi cât şi cu parametrii analogici a grupei de control. Cercetările efectuate au demonstrat eficacitatea ozonului medical sub formă de ser fiziologic ozonat şi autohemotransfuzie ozonată în terapia intensivă complexă a ischemiei cerebrale acute.

Cuprins


CAPITOL I Reviu literar
 • 1.1. Aspecte contemporane în pato - şi sanatogeneza ischemiei cerebrale
 • 1.2. Manifestările clinice şi diagnosticul ischemiei cerebrale
 • 1.3. Tendinţe actuale în terapia intensivă complexă a ischemiei cerebrale

CAPITOLUL II Material şi metodă
 • 2.1. Caracteristica subiecţilor şi loturilor de studiu
 • 2.2. Metode de analiză a statutului clinico-biochimic de laborator
 • 2.3. Metode de apreciere a reacţiilor adaptiv-compensatorii şi hemodinamice
 • 2.4. Farmacoterapia tradiţională şi metode de terapie intensivă complexă cu
 • asocierea ozonoterapiei în ischemia cerebrală acută
 • 2.5. Prelucrarea statistică a materialului

CAPITOLUL III Starea funcţională a statutului clinico-biochimic sub influienţa ozonoterapiei în complexul terapiei intensive la pacienţii cu ischemie cerebrală acută
 • 3.1. Evaluarea sistemului POL - AAO sub influienţa oxigenului activ în complexul terapiei intensive la pacienţii cu ischemie cerebrală acută
 • 3.2. Evaluarea spectrului lipidic (SL) sub influienţa oxigenului activ în complexul terapiei intensive la pacienţii cu ischemie cerebrală acută
 • 3.3. Evaluarea Echilibrului acido-bazic (EAB) sub influienţa oxigenului activ în complexul terapiei intensive la pacienţii cu ischemie cerebrală acută
 • 3.4. Evaluarea homeostaziei hemostazice sub influienţa oxigenului activ în complexul terapiei intensive la pacienţii cu ischemie cerebrală acută

CAPITOLUL IV. Starea funcţională a homeostaziei vegetative sub influienţa oxigenului activ în forma sa alotropă utilizat în complexul terapiei intensive a ischemiei cerebrale acute
 • 4.1. Analiza comparativă a reacţiilor adaptiv-compensatorii şi hemodinamice sub influienţa terapiei intensive tradiţionale şi TI asociate cu utilizatea oxigenului activ în forma sa alotropă la pacienţii cu ischemie cerebrală acută

CAPITOLUL V. Analiza de sinteză a rezultatelor clinice obţinute