Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Contribuţii privind trasabilitatea fluxurilor de energie în sistemele electroenergetice


Autor: Alexei Starostiuc
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Stratan
doctor, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.18 Mb / în română

Teza

CZU 621.311

Adobe PDF document 1.68 Mb / în rusă
189 pagini


Cuvinte Cheie

trasabilitatea fluxurilor de energie, repartizare a pierderilor de putere, preţul nodal al energiei.

Adnotare

În lucrare, pe baza unei metodologii unice, s-au dezvoltat metodele de trasabilitate a energiei, de alocare a pierderilor de putere şi de calcul al preţurilor nodale ai energiei.

Lucrarea este structurată în cinci capitole

Capitolul 1 este consacrat analizei critice a metodelor de trasabilitate a energiei şi de alocare a pierderilor de putere din reţeaua de transport între participanţii la piaţa energiei.

În capitolul 2 se prezintă o metodă originală de trasabilitate a fluxurilor de putere activă şi reactivă, elaborată de autor pe baza unei metodologii unice.

Capitolul 3 este consacrat descrierii algoritmului de repartizare a pierderilor de putere din reţeaua de transport între participanţii la piaţa energiei.

În capitolul 4 se prezintă algoritmul de calcul al preţurilor nodale ai energiei pe baza de trasabilitate a fluxurilor de putere.

Capitolul 5 este consacrat descrierii posibilităţii utilizării trasabilităţii energiei la încheierea contractelor bilaterale de furnizare a energiei electrice.