Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.14.02 – Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Tehnica

Formula specialităţii
Specialitatea ştiinţifică include cercetările privind
• procesele, tehnologiile şi instalaţiile de producere, dispecerizare, stocare, transport, distribuţie, furnizarea şi utilizare a energiei electrice;
• planificarea, proiectarea, exploatarea şi dirijarea centralelor electrice (partea electrică), a reţelelor electrice de transport şi de distribuţie, precum şi sistemelor electroenergetice în ansamblu.

Specialitatea ştiinţifică vizează investigaţii ce privesc dezvoltarea şi perfecţionarea aspectelor teoretice şi soluţionarea problemelor ştiinţifico-practice în scopul reducerii costurilor, majorării fiabilităţii sistemului şi siguranţei în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică.

Direcţii de cercetare