Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Erhan Tudor, doctor habilitat, conferenţiar universitarErhan Tudor, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:2 iulie 2013, nr.1831
Specialităţi abilitate: 05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Modelarea surselor de energii regenerabile şi determinarea costurilor nivelate şi a tarifelor 05.14.01 UTM referent
conducător
Arion Valentin
04.09.2014

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Determinarea influenţei factorilor aleatori asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie a energiei electrice 6-10 kV 05.20.02 UASM conducător 15.11.2012