Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Erhan Tudor, doctor habilitat, conferenţiar universitarErhan Tudor, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2005, nr.324
Specialităţi abilitate: 05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Geometria proiectivă în teoria circuitelor electrice cu sarcini variabile si neliniare 05.09.12 IIEN membru CSS
consultant
Sidorenko Anatolie
09.02.2017