Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Schimbul dublu şi interacţiunile magnetice orbital-dependente în clasterii metalelor de tranziţie


Autor: Andrei Palii
Gradul:doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2007
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română
Adobe PDF document0.49 Mb / în engleză

Teza

CZU 544.1+535.349

Adobe PDF document 4.52 Mb / în engleză
228 pagini


Cuvinte Cheie

Clasterii de schimb, clasterii cu valenţă mixtă, schimb dublu, clasterii fier-sulfur cu valenţă mixtă, polioxometalaţi cu valenţă mixtă, lanţuri cu valenţă mixtă pe baza diphtalocyanizilor, cuplaj vibronic, momentele unghiulare orbitale nestinse, anizotropia magnetică, anizotropia locală, anizotropia de schimb, magneţi monomoleculari, bariera pentru reversibilitatea magnetizării, cuplaj de schimb orbital-dependent, schimb dublu orbital dependent

Adnotare

Teza prezentă este consacrată studiului sistemelor polinucleare cu valenţă mixtă şi al clasterilor ce conţin ioni paramagnetici cu momentele orbitale unghiulare nestinse.

Este elaborată abordarea generală microscopică a problemei interacţiunilor electronice în asemenea tipuri de sisteme. Expresiile analitice pentru elementele de matrice ale schimbului dublu, transferul bielectronic şi transferul de schimb sunt obţinute pentru sistemele cu valenţă mixtă care conţin un număr arbitrar al nucleelor de spin, electroni localizaţi şi electroni delocalizaţi. Este introdus conceptul celor două tipuri de transfer de schimb (cinetic şi potenţial) şi sunt analizate diferite mecanisme ale transferului de schimb. În baza abordării dezvoltate sunt explicate proprietăţile magnetice ale clasterilor tetranucleari fier-sulfur tetraedrici şi distorsionaţi [Fe4S4]+, [Fe4S4]3+ şi [Fe4S4]2+, ale clasterilor octaedrici hexanucleari [Fe6(µ3-X)8(PEt3)6]+ (X=S, Se), ale polioxianionului cu structura Keggin redus cu doi electroni şi ale lanţurilor pe baza diphtalocyanine [YPc2]•CH2Cl2 şi [ScPc2]•CH2Cl2.

Este perfecţionată generalizarea modelului vibronic Piepho la cazul dimerilor multielectronici cu valenţa mixtă, şi în această bază sunt investigate fenomenele de localizare-delocalizare în aceste sisteme, şi proprietăţile lor “vibronic” magnetice. Este reconsiderată clasificarea convenţională a lui Robin şi Day a compuşilor cu valenţă mixtă. Sunt deduse expresiile analitice pentru parametrii hiperfini “vibronic” efectivi. La fel este studiat şi fenomenul localizării-delocalizării în trimerii şi tetramerii cu valenţă mixtă.

Modelul Lines isotropic este generalizat pentru cazul clasterilor heteronucleari ce conţin ionii orbital degeneraţi Co(II) coordonaţi octaedric de liganzi. În această bază este interpretată purtarea magnetică a complexului heteronuclear fier-cobalt [Fe2CoO(CH3COO)6(3-Cl-Py)3]. Modelul Lines la fel este generalizat pentru cazul înconjurărilor octaedrice axial şi rombic distorsionate ale ionilor cu momentele orbitale unghiulare nestinse (modelul Lines anisotrop). În baza modelului Lines anizotrop este elaborată abordarea microscopică a problemei interacţiunii de schimb dintre ionii de Co(II) în stările fundamentale care reprezintă dubleţi Kramers. Este explicată purtarea magnetică a magnetului monomolecular trigonal bipiramidal [MnIII(CN)6]2[MnII(tmphen)2]3 cu punţi cianide.

Este dezvoltată abordarea generală microscopică a problemei schimbului cinetic orbital-dependent. Cu ajutorul tratării dezvoltate este explicată purtarea magnetică a clasterului [Ti2Cl9]3-, sunt elucidaţi factorii principali ce dirijează anizotropia magnetică în dimerii Co(II) şi sunt găsite condiţiile pentru aplicabilitatea modelului Lines izotropic. Este relevat rolul schimbului orbital-dependent în formarea barierei pentru reversibilitatea magnetizării în clasterii manganului lineari cu punţi cianide (modelele magneţilor monomoleculari). În baza teoriei microscopice a schimbului cinetic orbital-dependent este explicată izotropia enigmatică a interacţiunii de schimb în cristalele Cs3Yb2Cl9 şi Cs3Yb2Br9.

Este dezvoltată teoria schimbului dublu orbital-dependent în dimerii cu valenţă mixtă ce conţin ionii de metal cu momentele orbitale unghiulare nestinse şi este investigată anizotropia magnetică a unor aşa tipuri de sisteme. În cadrul modelului Piepho generalizat este studiat efectul combinat al schimbului dublu anizotropic şi al cuplajului vibronic asupra anizotropiei magnetice a dimerilor cu valenţă mixtă