Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Verbele performative în limba română


Autor: Olesea Botnaru
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.01 - Limba română
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Elena Constantinovici
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1’36(043.2)

Adobe PDF document 0.97 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

pragmatică, pragmatax, act de vorbire, locuţionar, perlocuţionar, ilocuţionar, performativ, indici propoziţionali, indici ilocuţionari, reguli preparatorii, conţinut propoziţional, regula sincerităţii, reguli preliminarii, intenţie comunicativă, forţă ilocuţionară, punct ilocuţionar, forţă primitivă, asertiv, comisiv, directiv, declarativ, expresiv etc

Adnotare

Limbile actuale naturale, inclusiv limba română, includ în lexiconul său un număr de verbe performative a căror folosire la modul indicativ, timpul prezent, diateza activă, numărul singular, persoana I-a implică nu numai desemnarea unui act, ci şi realizarea concretă a acestuia.

Scopul studiului este de a identifica şi clasifica posibilele forţe ilocuţionare în limba română. Elementele lingvistice prin intermediul cărora aceste forţe pot fi identificate sînt verbele performative (asertive, directive, expresive, comisive, declarative). Pentru un studiu complex al verbelor performative, autoarea a întreprins un experiment analitic asupra 19 specii literare, analizînd verbele performative din punct de vedere semantico-pragmatic.

Lucrarea reprezintă o interpretare inovatoare sau o nouă abordare a sistemului verbal al limbii române prin identificarea, selectarea şi analiza semantico-pragmatică a verbelor performative.

Cuprins


CAPITOLUL I. Actele de vorbire – manifestări concrete ale limbajului uman
 • 1. Pragmatica lingvistică versus actele de vorbire
 • 2. Structura şi clasificarea actelor de vorbire
 • 3. Actele de vorbire indirecte

CAPITOLUL II. Verbele performative: clasificare şi specific
 • 1. Trăsăturile generale ale verbelor performative în limba română
 • 2. Analiza semantico-pragmatică a verbelor performative asertive
 • 3. Analiza semantico-pragmatică a verbelor performative declarative
 • 4. Analiza semantico-pragmatică a verbelor performative expresive
 • 5. Analiza semantico-pragmatică a verbelor performative comisive
 • 6. Analiza semantico-pragmatică a verbelor performative directive

CAPITOLUL III. Categoriile gramaticale şi caracterul performativ al verbelor
 • 1. Timpurile verbale – repere pragmatice ale comunicării
 • 2. Structura actanţială a verbelor performative