Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iulie /

Cooperarea economică durabilă a României în domeniul turismului internaţional


Autor: Mihaela Popa
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Alexandru Gribincea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Teza

CZU 338.48:339.922(498)=135.1

Adobe PDF document 2.00 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

relaţii economice internaţionale, turism internaţional, turism autohton, integrare europeană, spaţiul turistic european, promovare turistică, calitatea turismului, servicii turistice, model, grafic, algoritm, sistemic, criteriu, durabil, eficienţă: economică, socială, ecologică, directă, indirectă, totală

Adnotare

Turismul reprezintă în domeniul de recreare şi cunoaştere pentru persoane, iar pentru economia ţărilor – un mijloc de activizare al proceselor economice şi o susrsă eficientă de venituri. Teza este consacrată analizei tendinţelor în dezvoltarea turismului; sunt formulate problemele generale, comune pentru cele mai diverse activităţi turistice. Autorul propune o tratare sistemică a ramurii turismului prin elaborarea modelor matematice ale proceselor turistice (aspectul economic). Aportul turismului în dezvoltarea economiilor naţionale este enorm. Turismul prin specificul său contribuie la soluţionarea problemelor economice, inclusiv adiacente turismului. În teză se propune o metodologie de determinare a efectelor indirecte, consecinţe ale activităţilor turistice. În lucrare sunt examinate şi analizate problemele activităţilor turistice în România. Sunt aduse argumente pentru a determina soluţiile specifice României şi preluate de prin alte ţări, este analizată dinamica activităţilor turistice, desfăşurarea activităţilor turistice în România din ultimii ani; sunt enumerate zonele turistice din România, premisele pentru dezvoltarea acestora, este elaborată o tratare matematică a exigenţilor la nivelul mondial faţă de firmele turistice din România, este argumentat propusă necesitatea creării unei structuri numită „Auditul Calităţii Serviciilor Turistice”, mecanisme de asigurare a unei dezvoltări durabile a turismului în România; este analizată evoluţia activităţilor turistice inclusiv o tratare conceptuală a dezvoltării durabile a turismului în România; sunt propuse modalităţi de funcţionare a turismului din România în contextul turismului european; se face o trecere în revistă a metodelor de soluţionare a problemelor de organizare a activităţilor turistice, inclusiv evoluţia acestor metode, posibilităţile de folosire a metodelor elaborate pentru soluţionarea problemelor turismului din România, parte integrantă a turismului european. În teză este propusă o tratare nouă, în mod analitic este determinat impactul turismului asupra dezvoltării economice a ţării. Pentru a argumenta necesitatea susţinerii de către autorităţi a activităţilor turistice din România, în teză este propusă o metodică de determinare a consecinţelor intervenţiei statului în dezvoltarea turismului. În teză sunt analizate un şir de probleme din activităţile turistice, sunt propuse metode şi mecanisme economice de soluţionare a lor.

Teza are un pronunţat aspect conceptual, metodologic, imperativ, conţine argumente în favoarea dezvoltării turismului; are o importanţă deosebită pentru practicieni, pentru firmele turistice pentru dezvoltarea în continuare a imaginii pozitive a României; conţine un şir de concluzii şi propuneri în vederea dezvoltării turismului din România în contextul turismului european.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Evoluţia turismului în România
  • 1.1. Dezvoltarea turismului în România
  • 1.2. Dezvoltarea zonelor turistice
  • 1.3. Evoluţia activităţii turistice
  • 1.4. Turismul în România în contextul turismului european

CAPITOLUL 2. Baza metodologică în tratarea problemelor turismului
  • 2.1. Probleme în organizarea activităţilor turistice: evoluţia metodelor de soluţionare
  • 2.2. Impactul turismului asupra dezvoltării economice a ţării: aspect metodologic
  • 2.3. Consecinţele intervenţiei statului în dezvoltarea turismului

CAPITOLUL 3. Strategia de dezvoltare durabilă a turismului din România
  • 3.1. Turismul european: tendinţe, perspective
  • 3.2. Cererea şi oferta înactivităţile turistice din România
  • 3.3. Potenţialul de dezvoltare durabilă a unor zone turistice