Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iulie /

Leasingul financiar - formă de investire în dezvoltarea Republicii Moldova


Autor: Inesa Brumă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2007
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iulie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Teza

CZU 339.187.6(478)(043)

Adobe PDF document 1.14 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

arendă finanţată, leasing, locaţiune financiară, leasing financiar, leasing operaţional, leasing internaţional, rată de leasing, dobânda, locatar, locator, contract de leasing, flux de mijloace băneşti, fluxuri de numerar actualizate, comision

Adnotare

Republica Moldova, stat decis să-şi consolideze locul printre naţiunile democratice ale lumii, tinde spre o economie de piaţă modernă şi eficientă, imperativele fiind dezvoltarea comerţului şi atragerea investiţiilor. Din teoria şi experienţa internaţională, se cunoaşte că funcţionarea normală a economiei de piaţă este condiţionată de promovarea unor politici economice eficiente şi aplicarea legislaţiei adecvate.

În teză, sunt dezvoltate conceptele fundamentale referitoare la leasing, criteriile de clasificare, aspectele practice şi aspectele teoretice privind operaţiunile de leasing, în contextul practicii mondiale şi naţionale, sunt evidenţiate şi formulate principalele probleme ce ţin de domeniul serviciilor de leasing.

În lucrare, au fost examinate detaliat conţinutul leasingului, avantajele şi dezavantajele leasingului ca sursă de finanţare şi de investire. Se prezintă o descriere a mediului investiţional şi leasingului ca metodă de finanţare şi investire, factorii de risc, implicaţiile fiscalităţii, abordează metodologia analizei financiare a activităţii întreprinderilor de leasing în Republica Moldova, şi importanţa leasingului în finanţarea activităţii investiţionale.

În cadrul cercetării, se analizează metoda de evaluare a deciziilor financiare ţinând cont de metoda de finanţare a proiectului şi, în particular, propunerea metodei de considerare a costului leasingului în costul capitalului întreprinderii şi prezentarea modelului de previziune financiară, precum şi direcţiile de dezvoltare a companiilor de leasing în plan naţional.

Rezultatele cercetărilor efectuate au un caracter metodologic şi aplicativ şi pot fi utilizate de către întreprinderile de leasing în analiza şi previziunea activităţii economico-financiare, respectiv, a entităţilor ce beneficiază de serviciile de leasing, cât şi prezintă un suport bibliografic în procesul didactic din instituţiile de învăţământ superior.

Cuprins


Capitolul I. Dezvoltarea şi particularităţile economice ale operaţiunilor de leasing
 • 1.1. Conceptul, conţinutul economic şi caracteristica operaţiunilor de leasing
 • 1.2. Criteriile de clasificare şi funcţiile leasingului
 • 1.3. Experienţa internaţională în dezvoltarea operaţiunilor de leasing

Capitolul II: Aspectele economice ale leasingului financiar în cadrul activităţii investiţionale
 • 2.1. Particularităţile procesului decizional în cadrul analizei proiectelor investiţionale finanţate prin leasing financiar
 • 2.2. Avantajele şi limitele leasingului în finanţarea investiţiilor
 • 2.3. Impactul fiscalităţii asupra operaţiunilor de leasing financiar
 • 2.4. Estimarea factorilor de risc ai proiectelor investiţionale în condiţiile finanţării prin leasing

Capitolul III. Mediul investiţional din Republica Moldova şi direcţiile de acţiune privind dezvoltarea leasingului financiar în cadrul companiilor de leasing
 • 3.1. Mediul investiţional şi piaţa serviciilor de leasing în Republica Moldova
 • 3.2. Analiza comparativă a situaţiei financiare a companiilor de leasing din Republica Moldova
 • 3.3. Elaborarea sistemului de indicatori în vederea analizei şi previziunii financiare a activităţii companiilor de leasing
 • 3.4. Previziunea financiară – metodă de optimizare a activităţii companiilor de leasing în Republica Moldova