Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / august /

Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa contemporană


Autor: Dorel Cosma
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Mihail Guzun
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 august 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 070:303.62

Adobe PDF document 1.32 Mb / în română
146 pagini


Cuvinte Cheie

teoria jurnalismului, mass media, presă, presă scrisă, gen ziaristic, sistem de genuri publicistice, genuri informative, interviu, interviu - gen ziaristic, interviu – metodă de documentare, întrebare, răspuns, dialog, monolog, conversaţie, discuţie, comunicare mediatică, spaţiu public, sector mediatic, autor, jurnalist, interlocutor, intervievat, intervievator, comunicare interculturală, tehnici de redactare, tipologia interviului, interviu cu subiect etnic; interviu cu subiect religios; interviu cu subiect feminin; interviu cu minori; interviu cu persoane cu handicap; interviu cu persoane inflexibile, analiză, element analitic, mesaj, discurs argumentativ, interacţiune comunicaţională, consumator de informaţie, democratizare

Adnotare

Lucrarea are ca obiect identificarea rolului şi locului interviului în valorificarea jurnalistică a realităţii la etapa actuală; determinarea dimensiunilor conceptuale ale interviului ziaristic, evaluat în contextul prefacerilor axiologice prin care trece comunicarea mediatică în perioada de tranziţie; examinarea schimbărilor de natură cantitativă şi calitativă ce au intervenit în evoluţia interviului din presa scrisă contemporană; desemnarea tehnicilor de redactare a interviului, în vederea valorificării cât mai eficiente a mesajului comunicat.

În studiu se întreprinde o examinare complexă a fenomenului interviului, fiind depistate tendinţele evoluţiei genului la etapa actuală. Studiul oferă o sistematizare, definire şi analiză comparată integrală a interviului, reliefează locul lui în cadrul sistemului de genuri la care recurge jurnalismul contemporan. Interviul este examinat, pe de o parte, din perspectiva relaţiei sale cu alte genuri, pe de altă parte, este evidenţiată interferenţa care se produce între genuri, imprimând noi valenţe textelor jurnalistice. Dezvăluirea experienţei specifice a jurnaliştilor oferă posibilitatea constatării unor particularităţi semnificative ale genului, cum ar fi pătrunderea masivă a elementului analitic în conţinutul interviului.

În lucrare se intervine cu precizări în tipologia actuală a interviurilor, sunt argumentate şi explicate apariţia formelor noi ale genului examinat. Într-o lumină nouă este prezentată corelaţia ”întrebare”- ”răspuns”.

Studiul însumează trei capitole: 1. Interviul – între informare şi nevoia de deliberativ; 2. Metode şi căi de eficientizare a corelaţiei Întrebare – răspuns; 3. Diversitatea interviurilor în contextul problematicii actuale a mass media.

Autorul formulează un şir de concluzii şi recomandări, care ar conduce la punerea în valoare a potenţialului interviului în presa contemporană

Cuprins


Capitolul I. Interviul – între informare şi nevoia de deliberativ
  • I.1. Interviul contemporan sub presiunea schimbărilor de fond din presa perioadei de tranziţie
  • I.2. Interferenţe între interviul ca metodă de documentare şi interviul gen ziaristic
  • I.3. Tipuri de interviuri în presa contemporană

Capitolul II. Metode şi căi de eficientizare a corelaţiei întrebare – răspuns
  • II.1. Clasificarea întrebărilor şi modalităţi de caracterizare a răspunsurilor
  • II.2. Extinderea analiticului în corelaţia întrebare – răspuns: episod accidental sau componentă logică a interviului
  • II.3. Întrebarea din perspectiva intervievatului

Capitolul III. DIversitatea interviurilor în contextul problematicii actuale a mass media
  • III.1. Interviul în arsenalul comunicării interculturale
  • III.2. Subtilităţi şi dificultăţi în abordarea prin interviu a unor teme speciale
  • III.3. Inovaţii în clasificarea interviului şi cerinţele pe care le invocă