Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tendințele actuale și perspectivele dezvoltării educației media în spațiul media din Turcia și Republica Moldova


Autor: KARAASLAN Temel
Gradul:doctor în Ştiinţe ale comunicării
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Constantin Marin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.84 Mb / în română
Adobe PDF document0.77 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.87 Mb / în rusă

Teza

CZU 070.11:37.015:659.3(560+478)(043)

Adobe PDF document 2.73 Mb / în rusă
187 pagini


Cuvinte Cheie

educație media, alfabetizare media, cultura media, competență media, „pedagogie media, mass-media, jurnalism, democrație, dezinformare, știri false, manipulare, gândire critică, UNESCO, Parlamentul European, Uniunea Europeană, Turcia, Republica Moldova

Adnotare

Structura disertației. Lucrarea constă dintr-un rezumat (în limba română, rusă și engleză), o introducere, trei capitole, inclusiv: 1grafic, 4 tabele, concluzii generale și recomandări, include o bibliografie (218 surse), o listă de abrevieri și aplicații (2). Volumul principalului text al disertației este de 150 de pagini.

Domeniul de studiu. Jurnalism și procese media.

Scopul disertației. Obiectivul principal al acestui studiu este de a identifica tendințele și perspectivele actuale pentru dezvoltarea educației media în spațiul media din Turcia și Republica Moldova. Scopul studiului a determinat următoarele sarcini: Analizarea motivelor necesității educației media, dezvoltarea abordărilor teoretice și metodologice ale studiului rolului educației media în spațiul media modern bazat pe un aparat categoric bazat științific, caracterizarea conceptului termenului „educație media” și analizarea alegerii determinării caracteristicilor interacțiunii dintre educația media, alfabetizarea media și competența media în literatura științifică. Analiza politicii și proiectelor europene în domeniul educației media și în special a procesului de formare și dezvoltare a educației media în practicile europene în etapa actuală. Pe această bază, urmăriți perspectivele dezvoltării educației media în Turcia și Republica Moldova, ținând cont de experiența europeană.

Principala problemă științifică rezolvată: a fost realizată o analiză cuprinzătoare a esenței educației mass-media și a fost dezvăluit rolul său în implementarea sarcinilor în spațiul mass-media modern. Sunt determinate modalități de creștere a eficacității alfabetizării mediatice în spațiul mass-media modern din Turcia și Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică. De-a lungul anilor, tot mai mulți cercetători din diferite țări și-au propus de mult sarcina de a determina gama educației media - o direcție în pedagogie pentru studenții de vârste diferite. Cu toate acestea, educația media este o zonă în curs de dezvoltare activă, care este strâns legată nu numai de pedagogie și educație, dar și în alte domenii ale vieții, care îndeplinește cerințele unei societăți democratice moderne de-a lungul vieții omului. Astăzi, activitățile de educație media din Republica Moldova pot fi descrise ca fiind în curs de dezvoltare. Aces t studiu este considerat un subiect relativ nou în dezvoltarea educației media în spațiul media pentru Turcia și Republica Moldova.

Semnificația teoretică a lucrării noastre de cercetare constă că confirmația faptului că educația media este privită din ce în ce mai mult ca un instrument de susținere a democrației și face parte din drepturile de bază ale fiecărui cetățean al oricărei țări din lume la libertatea de exprimare și la formarea unei poziții publice active a oamenilor, a culturii civice și politice a acestora în societatea modernă mediatică. În același timp, fără mass-media independetă este imposibil să construim democrația și să realizăm o dezvoltare durabilă a educației media. Rezultatele formulate în disertație completează și concretizează cunoștințele științifice despre educația media și alte instituții sociale în implementarea politicilor sociale și educaționale.

Valoarea practică a cercetării: materialele cercetării disertației oferă recomandări bazate științific organismelor guvernamentale, organizațiilor neguvernamentale, părinților, educatorilor media, cercetătorilor, jurnaliștilor, profesorilor, studenților pentru îmbunătățirea eficientă a educației mediatice în spațiul media. Lucrările noastre oferă informațiile necesare în domeniile jurnalismului și pot face obiectul unor cercetări suplimentare în domeniul teoriei și practicii educației media.

Testarea și implementarea rezultatelor muncii. Studiile teoretice și practice, ale căror rezultate sunt prezentate în disertație, au fost publicate în cinci articole științifice și au fost prezentate și discutate în șase conferințe științifice internaționale și naționale.

Cuprins


ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ
 • lll
 • 1.1 Медиаобразование как предмет научных исследований: историографический обзор
 • 1.2 Медиаобразование как современная область знаний в медийном пространстве
 • 1.3. Теоретические и методологические концепции медиаобразования в мире
 • 1.4. Выводы по первой главе

ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ
 • 2.1. Глобальные процессы возникновения медиаобразования на западе
 • 2.2. Политики и проекты международных организаций в области медиаобразования
 • 2.3. Опыт медиаобразования в Финляндии, Великобритании и России
 • 2.4. Выводы по второй главе

ГЛАВА 3. МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ТУРЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
 • 3.1. Турецкий государственный опыт медиаобразования как отражение современной национальной медиа системы
 • 1.2. Актуальность развития медиаобразования в республике Молдова
 • 3.3. Перспективы развития медиаобразования в Турции и Молдове с учетом Европейского опыта
 • 3.4. Выводы по третьей главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ-1 (ГРАФИК, ТАБЛИЦА)
ПРИЛОЖЕНИЕ-2 (Резолюция Европарламента от 16 декабря 2008 года по медиаграмотности в мире цифровых технологий (2008/2129(INI)
РЕЗЮМЕ АВТОРА (CURRICULUM VITAE EUROPASS)
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ