Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / august /

Particularităţile Clinico-Evolutive, Indicii de Antioxidare şi Peroxidare a Lipidelor la Pacienţii cu Gută


Autor: Elena Deseatnicova
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Liliana Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 august 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 616-002.78+577.115

Adobe PDF document 1.39 Mb / în română
130 pagini


Cuvinte Cheie

gută, tofus, urolitiaza, sindromul metabolic, indicii de peroxidare a lipidelor, protecţie antioxidantă

Adnotare

În baza unei analize complexe este prezentată caracteristica sindromului articular, manifestărilor extraarticulare şi a patologiilor asociate în gută. Au fost examinaţi 105 pacienţi cu diagnosticul de gută, stabilit conform criteriilor ACR. Analiza indicilor de peroxidare lipidelor şi sistemului de protecţie antioxidantă precum şi rezultatele obţinute s-a efectuat în plan comparativ cu 2 loturi de control: 20 de persoane sănătoase şi 20 de pacienţi cu patologie cardiovasculară fără hiperuricemie asimptomatică confruntabile după vârstă şi sex.

În cadrul debutul gută la vârsta până la 40 de ani sunt caracteristice: anamneza ereditară agravată, intervalul peste 7,44±0,64 ani de la debut pînă la apariţia tofusurilor vizibile. Pentru pacienţii cu debut după 51 de ani importante sunt stresul psiho-emoţional şi frigul în provocarea accesului acut. La pacienţii cu debut poliarticular a fost stabilită o tendinţă spre apariţia mai frecventă a geodelor şi dezvoltarea unui grad mai avansat de insuficienţă a funcţiei articulare. În perioada manifestă a bolii pentru pacienţii cu forma tofacee este caracteristică este afectarea articulaţiilor ne tipice pentru gută (articulaţiile cotului şi articulaţiile mici ale mâinilor) pe fondul unui anamnestic ereditar agravat. Afectarea renală s-a înregistrat în 56,2% de cazuri, manifestându-se prin dereglarea ratei filtraţiei glomerulare şi prezenţa urolitiazei. S-a depistat frecvenţa majoră a patologiilor asociate cu tangenţe comune metabolice în patogeneza: HTA (77,6%), sindromul metabolic (62%), supraponderalitatea (60%), obezitatea (31,5%), diabetul zaharat (17,2%). La pacienţii cu sindrom metabolic s-a observat un debut tardiv cu o durată mai lungă a accesului acut. Funcţia discriminantă propusă pentru prognosticarea gutei cronice tofacee cu tofusuri localizate extracutanat sau confirmarea formaţiunilor suspecte de tofus în lipsa posibilităţii depistării morfologice a substratului, are o sensibilitate înaltă (84,75%) şi va contribui la stabilirea unui diagnostic precoce şi cert.

La pacienţii cu gută se constată activarea proceselor de peroxidare a lipidelor şi depresia sistemului antioxidant de protecţie. Gradul de exprimare a acestor modificări patologice se află în corelare cu forma şi durata maladiei, fiind mai pronunţate la pacienţii cu forma tofacee. Determinarea indicilor peroxidării lipidelor şi activităţii sistemului de protecţie antioxidantă în serul sanguin şi eritrocite în gută poate servi ca metodă informativă pentru aprecierea stresului oxidativ, progresării bolii şi verificarea eficienţei tratamentului aplicat.

Cuprins


Capitolul I. Revista literaturii
 • 1.1 Particularităţile epidemiologice, evolutive şi clinice ale gutei
 • 1.2 Radicalii liberi şi sistemul antioxidant în maladiile reumatice

Capitolul II. Material şi metode de explorare
 • 2.1 Caracteristica generală a materalului clinic
 • 2.2 Metodele de explorare aplicate în studiu

Capitolul III. Particularităţile evolutive ale gutei analizate în dependenţă de forma clinică a maladiei, vârsta şi tipul de debut
 • 3.1 Particularităţile gutei analizate în dependenţă de forma clinică a maladiei
 • 3.2 Tipul afectării articulare în debut
 • 3.3. Evoluţia maladiei în funcţie de vârsta de debut
 • 3.4. Particularităţile evolutive ale gutei în loturile cercetate
 • 3.5. Datele obiective la momentul examinării
 • 3.6 Stadiul radiologic şi insuficienţa funcţiei articulare
 • 3.7 Particularităţile clinico-evolutive ale gutei tofacee
 • 3.8 Manifestările clinice de gută analizate conform funcţiei discriminante

Capitolul IV. Afectarea renală şi parametrii sindromului metabolic la pacienţii cu gută
 • 4.1 Particularităţile afectării renale în gută
 • 4.2 Sindromul metabolic în gută

Capitolul V. Modificarea proceselor POL şi indicii activităţii antioxidante în gută
 • 5.1 Indicii activităţii prooxidante
 • 5.2 Indicii protecţiei antioxidante
 • 5.3 Funcţia proteosintetică a ficatului, concentraţia serică a MMM şi a SN
 • 5.4 Indicii principali ale lipidogramei

Capitolul VI. Discuţii pe marginea rezultatelor investigaţionale