Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul managementului comportamental în tratamentul pacientului cu diabet zaharat


Autor: Luminiţa Suveică
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Aurelia Crivoi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Ghenadie Curocichin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document2.85 Mb / în română

Cuvinte Cheie

diabet zaharat tip 2, calitatea vieţii, parametri clinici, factori fiziologici, glicemia, funcţia renală, preparatul lizinopril, hipertensiune arterială, management comportamental, cardiopatie, diagnostic, screening, educaţie

Adnotare

Prezenta lucrare este dedicată evaluării impactului intervenţiilor de modificare a comportamentului asupra unor indici de calitate a vieţii pacientului cu diabet zaharat tip 2 şi a dereglărilor metabolice.

Sunt prezentate rezultatele unor indici biochimici a pacienţilor cu diabet zaharat până la instruirea în şcoala diabeticului şi după un an de aflare sub supraveghere.

S-a demonstrat că optimizarea stilului de viaţă a reprezentat metoda de bază în tratamentul diabetului zaharat. Evaluarea persoanei cu diabet zaharat a devenit completă doar prin analiza aspectelor speciale. Acestea sunt profilul educaţional şi psihologic, aspectul profesional şi inserţia familială, importanţa lor în calitatea vieţii şi sănătăţii. Rezultatele investigaţiilor au demonstrat că pacienţii instruiţi în şcoala diabeticului şi fiind sub supraveghere au o calitate a vieţii mai bună decât pacienţii neinstruiţi.

Administrarea preparatului Lopril în doza 10 mg/zi a dus la micşorarea valorilor tensionale sistolice şi diastolice, a avut un efect pozitiv asupra funcţiei renale, ce se manifestă prin tendinţa de micşorare a concentraţiei creatininei serice şi reducere marcată a microalbuminuriei la pacienţii hipertensivi cu diabet zaharat tip 2 asociat, a redus gradul de hipertrofie ventriculară stângă.

Programul educaţional de autocontrol a diabetului zaharat constituie parte importantă şi integrantă în tratamentul maladiei. Educarea pacientului prezintă un rol important în compensarea diabetului zaharat.

Instruirea şi autoinstruirea profesioniştilor medicali de rând cu instruirea pacientului contribuie la ameliorarea calităţii vieţii pacientului cu diabet zaharat prin sporirea calităţii autocontrolului, menţinerea nivelului optimal de glicemie şi nivelului lipidic, prevenirea timpurie a complicaţiilor bolii.

Cuprins


CAPITOLUL I. Reviul literaturii
 • 1.1. Diabetul zaharat ca problemă medico – socială.
 • 1.1.1..Incidenţa şi prevalenţa diabetului zaharat.
 • 1.1.2. Manifestările clinice şi complicaţiile diabetului zaharat.
 • 1.2. Aspectele biochimice şi fiziologice ale complicaţiilor ce apar în diabet
 • 1.3.Calitatea vieţii pacientului cu diabet zaharat.
 • 1.4. Rolul intervenţiilor educaţionale în conduita pacientului cu diabet zaharat tip 2

CAPITOLUL II.Materiale şi metode de studiu
 • 2.1. Caracteristica loturilor studiate
 • 2.1. Metodele de examinare
 • 2.3 Descrierea intervenţiilor întreprinse
 • 2.3.1. Evaluarea calităţii vieţii pacientului cu diabet zaharat tip 2.
 • 2.3.2. Aplicarea preparatului Lizinopril la pacienţii diabetici cu hipertensiune arterială
 • 2.2. Prelucrarea statistică a datelor obţinute

CAPITOLUL III. Rezultatele Studiului
 • 3.1. Rezultatele investigaţiilor clinice şi de laborator
 • 3.2. Aprecierea calităţii vieţii pacientului cu diabet zaharat.
 • 3.3. Aplicarea preparatului Lizinopril la pacienţii cu diabet zaharat tip 2 asociat cu hipertensiune arterială

CAPITOLUL IV. Discuţia rezultatelor obţinute