Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 /

Teze, septembrie 2007

Teze [49]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Particularităţile Clinico-Evolutive, Indicii de Antioxidare şi Peroxidare a Lipidelor la Pacienţii cu Gută medicină 20.09.2007
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Toponimia transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, componenţa lexicală, structura derivaţională filologie 20.09.2007
10.02.01 - Limba română
D Progresul tehnico-ştiinţific şi medicina în viziunea bioeticii filosofie 20.09.2007
09.00.08 - Filozofia şi metodologia ştiinţei(pe domenii)
D Repere psihopedagogice ale formării competenţei investigaţionale la liceeni pedagogie 20.09.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Verbele performative în limba română filologie 20.09.2007
10.02.01 - Limba română
D Particularităţi de diagnostic şi tratament în sinostoza radiocubitală congenitală superioară la copil medicină 20.09.2007
14.00.22 - Ortopedie şi traumatologie
D Trauma cranio–cerebrală asociată cu fracturile oaselor tubulare la copii. Оptimizarea algoritmilor de diagnostic medicină 20.09.2007
14.00.28 - Neurochirurgie
D Caracteristica epidemiologică şi perfecţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale (rap) în Republica Moldova medicină 20.09.2007
14.00.30 - Epidemiologie
D Măsuri de prevenţie şi recuperare a devianţei comportamentale la adolescenţi psihologie 20.09.2007
19.00.10 - Psihologie specială
D Contribuţii la evaluarea rentabilităţii şi fezabilităţii utilizării surselor distribuite de energie pentru condiţiile specifice Republicii Moldova tehnică 20.09.2007
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Artrita Reumatoidă: corelaţii psihosomatice medicină 20.09.2007
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Sentinţa în procesul penal al Republicii Moldova drept 20.09.2007
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Determinantele psihologice ale alegerii strategiilor de comportament în situaţii dificile de viaţă psihologie 20.09.2007
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Evaluarea stării ecologice din principalele zone de recreaţie ale mun. Chişinău în baza ecobioindicaţiei biologie 20.09.2007
03.00.16 - Ecologie
D Artrita reumatoidă la bărbaţi: aspecte clinico-evolutive şi paraclinice medicină 20.09.2007
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Arta de interpretare corală din Basarabia în proces de devenire (sf. sec. XIX – înc. sec. XX) studiul artelor, culturologie 20.09.2007
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Genul de lied în creaţia compozitorului Gheorghe Dima studiul artelor, culturologie 20.09.2007
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Leasingul financiar - formă de investire în dezvoltarea Republicii Moldova economie 20.09.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană economie 20.09.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Cooperarea economică durabilă a României în domeniul turismului internaţional economie 20.09.2007
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Planificarea şi gestiunea carierei manageriale economie 20.09.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularităţi articulatorii şi parametri acustici ai africatelor în limbile română şi engleză (interpretare lingvistică a materialelor experimentale) filologie 20.09.2007
10.02.19 - Lingvistică generală (cu specificare: sociologică, psihologică, contrastiv-tipologică, structurală, matematică, computaţională)
D Managementul schimbării ca factor decisiv în asigurarea viabilităţii firmei economie 20.09.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Contribuţii privind trasabilitatea fluxurilor de energie în sistemele electroenergetice tehnică 20.09.2007
05.14.02 - Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor
D Resursele psihologice de ameliorare a dezvoltării copiilor cu deficienţe mentale ereditare psihologie 20.09.2007
19.00.10 - Psihologie specială
D Statutul juridic al organelor administraţiei de stat drept 20.09.2007
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Particularităţile clinice, imunologice şi optimizarea tratamentului în hepatita virală C acută la persoanele de vârstă tânără şi medie medicină 20.09.2007
14.00.10 - Boli infecţioase
D Studierea heterogenităţii genomice a Helicobacter pylori în ulcerul gastroduodenal şi consideraţii medicamentoase medicină 20.09.2007
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Particularităţile afectării fătului şi nou-născutului în cadrul infecţiei intrauterine medicină 20.09.2007
14.00.15 - Anatomie patologică
D Morfogeneza unor imunodeficienţe congenitale medicină 20.09.2007
14.00.15 - Anatomie patologică
D Replantarea ca mijloc de evoluţie dirijată, de îmbunătăţire şi de protecţie a solurilor erodate geografie 20.09.2007
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
DH Teoria şi practica de evaluare a unităţilor economice în baza cerinţelor actuale bancare economie 20.09.2007
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
D Perfecţionarea organizării administrării resurselor umane în întreprinderile de producere a berii, a apei minerale şi a băuturilor răcoritoare din Republica Moldova economie 20.09.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Aspectele teoretico-practice privind procedura recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine în dreptul internaţional privat drept 20.09.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Dimensiunea ideologică a procesului politic în Republica Moldova ştiinţe politice 20.09.2007
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Strategii de creştere a eficienţei managementului în penitenciare economie 20.09.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Pneumonia comunitară: aspecte clinico-evolutive şi de management medicină 20.09.2007
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Motivaţia învăţării la vîrstele adulte din perspectiva conceptului educaţie pe parcursul vieţii pedagogie 20.09.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
D Evoluţia parametrilor clinici şi fiziologici sub influenţa oxigenului activ în terapia intensivă complexă a ischemiei cerebrale acute medicină 20.09.2007
14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
D Optimizarea asistenţei preoperatorii la bolnavele de cancer mamar supuse radioterapiei şi chimioterapiei medicină 20.09.2007
14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
D Metode şi algoritmi statistici de procesare a textelor (în baza textelor în limba română) fizică-matematică 20.09.2007
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Uzufructul – dezmembrământ al dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei Republicii Moldova drept 20.09.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Afixoidele în limba română filologie 20.09.2007
10.02.01 - Limba română
D Reglementarea internaţională a drepturilor copilului drept 20.09.2007
12.00.10 - Drept internaţional public
D Corelatii morfo-biochimice in patogenia socului hemoragic medicină 20.09.2007
14.00.16 - Fiziologie normală şi patologică
D Sinteza templată şi studiul compuşilor coordinativi ai unor 3d-elemente cu liganzi tetradentaţi în baza tiosemicarbazidei alchilate chimie 20.09.2007
02.00.01 - Chimie anorganică
D Diplomaţia Republicii Moldova în perioada anilor 1944-2001 ştiinţe politice 20.09.2007
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Bazele pshiopedagogice ale stimulării creativităţii copiilor preşcolari în domeniul artistico-plastic pedagogie 20.09.2007
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Politici sociale practice în sfera muncii din Republica Moldova în condiţiile globalizării(analiză politologică) ştiinţe politice 20.09.2007
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice