Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea sistemului de alimentaţie a taurinelor în Republica Moldova


Autor: Coşman Sergiu
Gradul:doctor habilitat în agricultură
Specialitatea: 06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Mihail Bahcivanji
doctor habilitat, Institul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Teza

CZU 636.2.084.2.42/085

Adobe PDF document 1.29 Mb / în română
180 pagini

Cuvinte Cheie

taurine, alimentaţie, nutreţuri, raţii, raţii tipice, reţete, nutreţuri combinate, concentrate proteino-vitamino-minerale (CPVM), concentrate vitamino-minerale (CVM), premixuri.

Adnotare

În lucrare sînt prezentate rezultatele cercetărilor ştiinţifice îndreptate spre optimizarea sistemului de alimentaţie a taurinelor în Republica Moldova.

S-au apreciat nivelele optime de concentrate, energie, proteine solubile şi aminoacizi sintetici în raţiile vacilor de lapte, au fost elaborate raţii tipice pentru vaci de lapte şi un şir de reţete noi de nutreţuri combinate CPVM, CVM şi premixuri pentru vaci de lapte, tauri-reproducători şi tineret taurin.

În lucrare sînt expuse rezultatele cercetărilor privind nivelul optim de produse lactate în raţiile viţeilor de vîrsta 0-4 luni, eficacitatea raţiilor monotip la creşterea viţelelor de prăsilă, cît şi a studierii posibilităţilor de folosire a surselor noi netradiţionale de nutreţuri (drojdie furajeră obţinută pe baza de vreji de pomi fructiferi, coardă de viţă de vie, borhot de melasă, concentrat de soia şi sorgul furajer). A fost perfectat sistemul de alimentaţie a taurilor-reproducători şi tăuraşilor de prăsilă prin folosirea noilor reţete de nutreţuri combinate, premixuri mineralo-vitaminici, concentrate vitamino-minerale şi concentrate proteino-vitamino-minerale.

Cuprins


Capitolul 1. Situaţia descrisă în literatura de specialitate consultată cu privire la problema abordată
 • 1.1. Unele particularităţi ale digestiei la rumegătoare
 • 1.2. Aspectele nutriţiei proteice la taurine15
 • 1.3. Rolul nutrienţilor minerali în alimentaţia taurinelor
 • 1.4. Importanţa vitaminelor în raţiile taurinelor
 • 1.5. Nutreţurile combinate şi aditivii furajeri în alimentaţia taurinelor

Capitolul 2. Material şi metode de investigaţii

Capitolul 3. Rezultatele cercetărilor efectuate şi examinarea lor
 • 3.1. Experienţe ştiinţifico-practice şi fiziologice (de bilanţ) cu folosirea vacilor de lapte
  • 3.1.1. Aprecierea nivelului optim de concentrate şi a regimului de folosire a lor pentru vaci de lapte cu productivitatea 4,0 şi 6,0 mii litri de lapte pe lactaţie
  • 3.1.2. Cercetări privind îndestularea cerinţelor în energie a vacilor de lapte
  • 3.1.3. Cercetări privind eficacitatea balanţării raţiilor vacilor de lapte cu considerentele calităţii proteinelor.
  • 3.1.4. Elaborarea şi aprobarea unor reţete noi de concentrate proteino-vitamino-minerale pentru vaci de lapte
  • 3.1.5. Raţii tipice pentru vaci de lapte
 • 3.2. Studiu privind optimizarea sistemului de alimentaţie a taurilor reproducători
  • 3.2.1. Elaborarea şi aprobarea unei reţete noi de nutreţ combinat pentru tauri-reproducători
  • 3.2.2. Elaborarea şi aprobarea noilor reţete de concentrate vitamino-minerale şi concentrate proteino-vitamino-minerale pentru tauri-reproducători
  • 3.3. Perfecţionarea sistemului de alimentaţie a tineretului taurin
  • 3.3.1. Aprecierea eficacităţii diferitor nivele de lapte şi produse lactate în raţiile viţelelor de vîrsta 0-4 luni
  • 3.3.2. Elaborarea şi aprecierea influenţei unor noi reţete de concentrate proteino-vitamino-minerale, premixuri şi concentrate mineralo-vitaminice asupra performanţelor productive ale tineretului taurin de vîrsta 1-6, 6-12 şi 12-18 luni
  • 3.3.3. Aprecierea posibilităţii alimentaţiei monotipice a viţelelor de prăsilă
  • 3.3.4. Rezultatele elaborării şi aprobării unei reţete noi de nutreţ combinat pentru tăuraşii de prăsilă de vîrsta 6-12 luni
 • 3.4. Surse furajere netradiţionale pentru Republica Moldova în raţiile taurinelor
  • 3.4.1. Folosirea drojdiilor furajere în raţiile taurinelor
  • 3.4.2. Studierea posibilităţii includerii concentratului proteic de soia în componenţa substituientului de lapte pentru viţei
  • 3.4.3. Sorgul furajer în raţiile tineretului taurin