Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea ştiinţifică a particularităţilor de depistare a tumorilor în populaţia mediului rural


Autor: Elena Palancuc
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Tudor Grejdianu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Mereuţa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 616 - 006 + 614.2

Adobe PDF document 1.21 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

Asistenţă Medicală Primară, medic de familie, depistare precoce şi tardivă, morbiditate, mortalitate, cunoştinţe oncologice, profilaxie primară, factori de risc

Adnotare

Lucrarea actuală reprezintă o cercetare complexă a particularităţilor de depistare a tumorilor maligne în populaţia din mediul rural. Pentru realizarea acestui scop a fost studiat nivelul şi structura morbidităţii şi mortalităţii prin tumori maligne integral în republică şi selectiv în două raioane rurale (Orhei şi Hînceşti), selectate folosind metoda calculării „distanţei Euclidiene”. Rezultatele studiului petrecut a permis de a evidenţia tendinţele morbidităţii şi mortalităţii prin tumori maligne, de a determina nivelul de depistare precoce şi tardivă a maladiilor neoplazice, a evalua nivelul de cunoştinţe oncologice a populaţiei şi a aprecia durata de timp acordată de către medicii de familie problemei de profilaxie a cancerului. Nivelul prevalenţei prin tumori maligne pe parcusul anilor 2000 – 2005 a suportat schimbări în loturile studiate – în republică nivelul prevalenţei prin cancer a scăzut de 1,2 ori, în raionul Orhei - de 1,4 ori, iar în raionul Hînceşti nivelul prevalenţei prin cancer a crescut de 1,2 ori. Analiza indicatorilor de incidenţă prin tumori maligne în dinamică a evidenţiat o evoluţie progresivă în raionul Orhei, unde s-a constatat o creştere a incidenţei de 1,7 ori, însă în raionul Hînceşti creşterea incidenţei în anul 2005 faţă de anul 2000 era numai de 1,2 ori. În acelaşi timp nivelul incidenţei prin tumori maligne în republică a rămas neschimbat.. În perioada anilor 2000 – 2005, nivelul mortalităţii prin tumori maligne a înregistrat o creştere în raionul Orhei de 1,3 ori, iar în raionul Hînceşti creşterea mortalităţii fiind de 2,2 ori. Nivelul mortalităţii prin cancer în republică era de 1,1 ori mai scăzut în anul 2005, faţă de nivelul mortalităţii în anul 2000.

Evaluarea nivelului de cunoştinţe oncologice a populaţiei din mediul rural (raionul Orhei şi Hînceşti) a demonstrat cunoaşterea insuficientă a factorilor de risc în apariţia şi dezvoltarea tumorilor maligne la persoanele intervievate. Conform rezultatelor obţinute - 64,1 2,4% au răspuns afirmativ la întrebările despre cunoaşterea factorilor de risc a cancerului: în raionul Orhei valoarea respectivă reprezintă - 76,7 2,5%, iar în raionul Hînceşti răspunsurile afirmative au constituit 47,1 4,4%. Răspunsurile la variantele de răspuns „Nu” şi „Nu ştiu” au constituit 35,9 3,1% (Orhei– 23,3 4,5% şi Hînceşti– 52,9 4,1%).

Studierea reacţiei emoţionale a pacienţilor la diagnosticarea cancerului ne demonstrează că 42,7% din bolnavii cu cancer au prezentat gînduri negative automate cu caracter catastrofal; 50,4% din ei au prezentat gînduri negative automate cu caracter depresiv; 3,8% din bolnavi au avut un comportament pasiv în vederea adaptării la boală şi 3,1% din ei au prezentat un comportament activ în vederea adaptării la boală.

Cuprins


CAPITOLUL I. Probleme actuale de depistare şi profilaxie a cancerului în diferite ţări ale lumii (revista literaturii)
 • 1.1 Din istoricul epidemiologiei cancerului
 • 1.2 Factorii de risc a cancerului
 • 1.3. Aspecte de reacţie psihologică a pacienţilor la diagnosticul de cancer
 • 1.4 Situaţia cancerului în lume
 • 1.5 Profilaxia primară a cancerului

CAPITOLUL II. Metodologia de organizare a cercetării
 • 2.1. Metodele studierii nivelului morbidităţii şi mortalităţii prin tumori maligne
 • 2.2. Metodele utilizate în proiectarea eşantionului pentru aprecierea nivelului de cunoştinţe oncologice a populaţiei şi medicilor de familie
 • 2.3. Metoda folosită în evaluarea impactului psihologic a pacienţilor la diagnosticarea cancerului

CAPITOLUL III. Determinarea indicilor morbidităţii şi mortalităţii prin cancer
 • 3.1. Incidenţa prin maladii neoplazice în republică şi raioanele Orhei, Hînceşti.
 • 3.2. Incidenţa prin cancer în raport cu vârsta, media perioadei 2000 – 2005
 • 3.3. Prevalenţa prin tumori maligne
 • 3.4. Nivelul şi structura mortalităţii prin cancer în republică şi în raioanele Orhei, Hînceşti
 • 3.5. Mortalitatea prin cancer în raport cu vârsta, media perioadei 2000 – 2005

CAPITOLUL IV. Particularităţi epidemiologice în depistarea şi supravieţuirea pacienţilor cu maladii neoplazice
 • 4.1. Morbiditatea prin maladii neoplazice a bolnavilor depistaţi în stadiul I – II şi III, IV
 • 4.2. Supravieţuirea pacienţilor cu maladii neoplazice de 5 ani şi mai mult în raport cu sexul şi localizarea

CAPITOLUL V. Impactul psihologic a pacienţilor la diagnosticul de cancer şi aprecierea dimensiunilor de cunoştinţe oncologice a personalului medical şi a populaţiei
 • 5.1. Impactul psihologic a pacienţilor la diagnosticul de cancer
 • 5.2. Evaluarea nivelului de cunoştinţe oncologice a populaţiei
 • 5.3 Evaluarea nivelului de cunoştinţe oncologice a medicilor de familie
 • 5.4. Impactul economic al statului difinite de ravagiile maladiilor canceroase în Republica Moldova

CAPITOLUL VI. Măsuri de depistare, profilaxie şi combatere a maladiilor neoplazice în populaţia mediului rural