Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Legislaţia rusă despre justiţia de pace şi afirmarea ei în activitatea judecătoriilor de pace în Basarabia (sfîrşitul anilor 60-ci – anii 70-ci ai secolului al XIX-lea)


Autor: Andrei Borşevski
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Stepanida Custreabova
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română
Adobe PDF document0.36 Mb / în rusă

Teza

CZU 94(100)(043.3)

Adobe PDF document 1.21 Mb / în rusă
166 pagini


Cuvinte Cheie

cod de legi, judecata de pace, congresul judecătorilor de pace, judecător de pace de circumscripţie, judecător de pace de onoare, Senat guvernant, adunare de zemstvă, procedură judiciară civilă, procedură judiciară penală

Adnotare

Scopul lucrării este de a determina gradul de realizare a legislaţiei procesual – judiciare ruse referitoare la justiţia de pace în activitatea judecătoriilor de pace în Basarabia, importanţa şi rezultatele acestor procese în cadrul reformei judiciare asupra populaţiei ţinutului. Izvor de realizare a obiectivelor determinate a temei de cercetare au fost multiple documente, inclusiv materiale de arhivă, cercetări monografice, inclusiv şi cele care au devenit o raritate bibliografică, cercetările savanţilor ruşi din perioada de pînă la revoluţie cît şi a celor români din perioada interbelică, publicaţii ştiinţifice contemporane, acte legislative şi presa.

Baza metodologică a cercetării este un ansamblu de principii ştinţifice de studiere a judecătoriei de pace într-o legătură reciprocă cu procesele generale de dezvoltare social – economică şi politică a societăţii. Reieşind din scopul şi obiectivele cercetării, în lucrare sunt utilizate metodele concret – istorică şi dialectică. Pe parcursul cercetărilor pe larg s-a practicat abordarea comparativă şi sistemică a materialului. Teza este o cercetare generalizatoare, în care într-o bază empirică largă pentru prima dată se încearcă prezentarea sistematizată a activităţii judecătoriilor de pace în Basarabia în contextul legislaţiei Imperiului Rus referitoare la justiţia de pace.

Autorul a fundamentat cauzele apariţiei instituţiilor judiciare de pace, accentuaţi fiind factorii obiectivi şi subiectivi ai apariţiei justiţiei de pace, a demonstrat trăsăturile distinctive ale justiţiei de pace în Basarabia comparativ cu cea analogică din Imperiul Rus, avînd la origini principiile Codurilor de legi Judiciare din anul 1864.

Importanţa practico – ştiinţifică a cercetării, constă în dezvoltarea bazei teoretice pentru conceperea principiilor activităţii justiţiei de pace. Rezultatele cercetării pot fi utilizate la elaborarea programelor de studii şi elaborarea manualelor de istorie şi de istorie a dreptului, de drept procesual – civil şi drept procesual – penal.

Abordările metodologice fundamentale în lucrare, principiile teoretice şi concluziile pot fi utilizate în cercetarea problemelor de teorie generală a istoriei şi starea de lucruri a puterii judiciare contemporane.