Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Veziculografia în determinarea stadiului extindetrii locale a cancerului vezicii urinare şi prostatei


Autor: Victor Catrinici
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.19 - Imagistică medicală
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nicolae Ghidirim
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Andrei Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia medico-sanitară publică Institutul Oncologic
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU [616.62+616.65]-006.6-073.75

Adobe PDF document 2.81 Mb / în română
105 pagini


Cuvinte Cheie

veziculografie, vezicule seminale, cancer al vezicii urinare, cancer prostatic, imagistică, tomografie computerizată, ecografie

Adnotare

Tratamentul eficient al tumorilor vezicii urinare şi prostatei depind în mare masură de precizia aprecierii stadiului extindetrii locale. Elementele sistemului vasoseminal sunt situate în apropierea nemijlocită a vezicii urinare şi prostatei. Investigaţia radiologică a acestui sistem - veziculografia - pune în evudenţă modificările funcţionale şi morfologice provocate de extinderea extracapsulară a tumorii.

Veziculografia a fost efectuată la 151 pacienti cu cancerul vezicii urinare şi prostatei. Afectarea tumorală a vezicii urinare s-a depistat la 79 pacienţi (stadiul T3 la 42 pacienţi, si 37 cu stadiul T4) iar cu cancerul prostatic au fost 52 pacienţi (st.T3- 23 şi 29 cu st.T4). Semiologia radiologică a fost prezentată de modificările funcţionale şi morfologice. În cadrul cancerului vezicii urinare sporirea unghiului intervezicular s-a determinat la 28% cazuri cu stadiul T3 şi în 16,2% cazuri cu T4. Devierea pe verticală a sistemului seminal a fost carateristică pentru 72% cazuri (st.T3) şi 54% pacienţi cu T4 la cancerul vezicii urinare. Amprentarea unilaterală a segmentelor mediale ale vezuculelor seminale este carateristică pentru cancerul prostatic şi s-a întâlnit în 47% cazuri cu stadiul T3. Distrucţia unilaterală a veziculei seminale provocată de infiltrarea tumorii vezicii urinare (T4 ) persistă în 62% cazuri. Invasia extracapsulară a tumorei prostatice (T4) provoacă districţia bilaterală a veziculelor seminale în 67% cazuri. Sensibilitatea metodei în aceste cazuri e de 78% pentru T3 şi 85% pentru T4. Analiza comparativă a datelor veziculografiei cu alte metode imagistice (ecografia, tomografia computerizată, angiografia, flebografia pelviană) pune în evidenţă o înaltă informativitate a acesteia. Sensibilitatea şi specificitaea veziculografiei în cazul tumorilor prostatice (T3) este net superioară flebografiei pelviene. Veziculografia intraoperatorie sporeşte eficacitatea metodei chirurgicale. Algoritmul metodologic de utilizare a metodei propus de noi prevede efectuarea veziculografiei în sistemul complex predecedat de ecografie şi tomografie computerizată.

Cuprins


CAPITOLUL I. Caracterizarea comparativă a metodelor moderne de diagnostic al cancerului vezicii urinare şi al prostatei. (Revista literaturii)
CAPITOLUL II. Material şi metode de investigaţie
  • 2.1. Caracteristica generală a materialului şi metodelor de cercetare
  • 2.2. Metodele şi protocoalele investigaţiilor imagistice

CAPITOLUL III. Caracteristica materialului clinic şi a metodelor de investigaţie
  • 3.1. Radiosemiologia afectării căilor seminale în cazul cancerului vezicii urinare
  • 3.2. Radiosemiologia afectării căilor seminale în cancerul prostatei

CAPITOLUL IV. Studiul imagistic comparativ si algoritmul diagnostic a evaluării extinderii locale a cancerului vezicii urinare şi al prostatei
  • 4.1. Studiul imagistic comparativ a evaluării extinderii locale a cancerului vezicii urinare
  • 4.2. Studiul imagistic comparativ al evaluării extinderei locale la cancerul de prostată
  • 4.3. Algoritmul diagnostic complex în evaluarea gradului de extindere locală a cancerului vezicii urinare şi cancerului de prostată

CAPITOLUL V. Sinteza rezultatelor obţinute