Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 /

Teze, octombrie 2007

Teze [17]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Reglementarea juridică a operaţiunilor de leasing financiar în Republica Moldova (aspecte comparate) drept 18.10.2007
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
DH Morfologia aparatului neurovascular extra- şi intraorganic al complexului hepatoligamentar medicină 18.10.2007
14.00.02 - Anatomia omului
D Efectele optice şi cuantice oscilatorii de transport şi particularităţile interacţiunii purtătorilor de sarcină cu suprafaţa de delimitare în bicristale Bi-Sb fizică-matematică 18.10.2007
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Proprietăţi structurale ale reţelelor Petri temporizate fizică-matematică 18.10.2007
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Estimarea stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor vinicole în relaţie cu condiţiile de muncă medicină 18.10.2007
14.00.07 - Igienă
D Formarea diferenţiată a competenţelor de rezolvare a problemelor la elevii claselor I – IV pedagogie 18.10.2007
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Impactul corporaţiilor transnaţionale asupra proceselor de integrare economică a României în UE economie 18.10.2007
08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
D Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de fier şi de alte substanţe bioactive valoroase biologie 18.10.2007
03.00.23 - Biotehnologie
D Rolul managementului comportamental în tratamentul pacientului cu diabet zaharat biologie 18.10.2007
03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
D Optimizarea procesului de educaţie fizică la nivelul învăţământului gimnazial în dependenţă de factorii de mediu pedagogie 18.10.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Eficientizarea procesului instructiv-educativ al educaţiei fizice şcolare prin aplicarea unor conţinuturi educaţionale din disciplinele sporturi de luptă pedagogie 18.10.2007
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Influenţa procesului de globalizare asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova ştiinţe politice 18.10.2007
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Factorii umani ai competitivităţii economiei naţionale economie 18.10.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Modele de control optimal discret şi soluţionarea jocurilor dinamice pe reţele fizică-matematică 18.10.2007
01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
D Managementul integrării turismului românesc în uniunea europeană economie 18.10.2007
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
DH Schimbul dublu şi interacţiunile magnetice orbital-dependente în clasterii metalelor de tranziţie fizică-matematică 18.10.2007
01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
D Argumentarea ştiinţifică a particularităţilor de depistare a tumorilor în populaţia mediului rural medicină 18.10.2007
14.00.33 - Medicină socială şi management