Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modificările hemodinamice la pacienţii cu pielonefrită cronică în diferite stadii de insuficienţă renală cronică


Autor: Petru Cepoida
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Constantin Babiuc
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Aurel Grosu
doctor habilitat, profesor universitar, Instituţia Medico-Sanitara Publică Institutul de Cardiologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 616.61-002.3-036.12+616.61-008.64

Adobe PDF document 1.38 Mb / în română
130 pagini


Cuvinte Cheie

insuficienţă renală cronică; pielonefrită cronică; nefrită tubulo-interstiţială cronică infecţioasă; infecţie urinară superioară; modificările hemodinamice; sistemul cardiovascular; hipertensiune arterială; insuficienţă cardiacă; factorii de risc; calcitonină; parathormon; renină; angiotensină; aldosteron; ecocardiografie; ultrasonografie; dopplerografie renală.

Adnotare

Studiul a cuprins 132 de pacienţi cu pielonefrită cronică cu diferite grade de insuficienţă renală cronică: gr. I – 26 (19,7%), gr. II – 38 (28,8%), gr. III – 41 (31,1%) , gr. IV – 12 (9,1%), gr. V – 15 (11,3%). Aceşti pacienţi au fost supuşi examenului clinic, examinărilor nefrologice de rutină, ecocardiografiei transtoracice cuplate cu examenul doppler, examenului doppler al arterelor renale, examenului oftalmologic, reovasografiei membrelor inferioare, examenului sistemului renină-angiotensină-aldosteron şi al sistemului metabolismului fosfo-calcic. Analiza corelaţională, prin regresie multiplă şi multifactorială, a demonstrat că afectarea funcţională o precedă pe cea organică şi se dezvoltă simultan în toate compartimentele sistemului cardiovascular, concomitent cu agravarea insuficienţei renale cronice, ultima fiind un factor patogenetic independent.

Hemodinamica se caracterizează prin creşterea volumului sângelui circulant, lucrului şi puterii contracţiilor cardiace, pe fundalul majorării rezistenţei periferice, în special la pacienţii hipertensivi, şi prin scăderea randamentului activităţii cardiace. Manifestările ecocardiografice principale constă în dezvoltarea hipertrofiei ventriculului stâng, disfuncţiei lui diastolice asociate cu dilataţia atriului stâng, hipertensiunea pulmonară şi dilataţia compartimentelor drepte ale cordului, fibroza valvulară aortică, mitrală şi tricuspidă şi progresia insuficienţei multivalvulare. Modificările oftalmoscopice produse de insuficienţa renală cronică sunt similare celor condiţionate de hipertensiunea arterială cu excepţia complicaţiilor vasculare. Datele reovasografiei membrelor inferioare şi ale dopplerografiei arterelor renale demonstrează diminuarea fluxului sanguin regional. Începând cu insuficienţa renală cronică gr. III modificările hemodinamice şi organice demonstrează un salt calitativ manifestat prin agravarea lor semnificativă, argumentând astfel necesitatea iniţierii tratamentului preventiv. Studiul hormonal a confirmat rolul important al sistemului renină-angiotensină-aldosteron în dezvoltarea hipertrofiei ventriculare stângi şi a complicaţiilor microvasculare. PTH are rolul de „toxină” cardiacă importantă, corelând cu un număr semnificativ de indici ai hemodinamicii centrale, periferice şi în reţeaua microcirculatorie. Disfuncţia diastolică a ventriculului stâng corelează cu activitatea reninei plasmatice, aldosteronul, PTH, iar împreună cu disfuncţia multivalvulară şi creşterea volumului sângelui circulant este responsabilă de modificările produse în compartimentele drepte ale cordului. În practica medicală a fost introdus un scor special pentru calcularea modificărilor patologice retiniene, ce poate ajuta în obiectivizarea lor şi corelează semnificativ cu gradul clasificării Keith-Wagener-Barker. Un număr de indici ultrasonografici pentru prima dată a oferit o posibilitate de stabilire a legăturilor corelaţionale dintre datele morfometriei renale şi modificările funcţionale şi organice în sistemul cardiovascular secundare insuficienţei renale.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1.1. Modificările hemodinamice centrale şi periferice în pielonefrita cronică complicată cu insuficienţă renală cronică
 • 1.1.1. Modificările hemodinamice centrale
 • 1.1.2. Modificările hemodinamice periferice
 • 1.2. Caracteristica modificărilor cardiovasculare organice în pielonefrita cronică complicată cu insuficienţă renală cronică şi factorii de risc cardiovascular sporit
 • 1.2.1. Modificările cardiovasculare organice
 • 1.2.2. Factorii de risc cardiovascular sporit
 • 1.3. Modificările în sistemul renină-angiotensină-aldosteron în pielonefrita cronică complicată cu insuficienţă renală cronică
 • 1.4. Modificările în sistemul metabolismului fosfo-calcic la pacienţii cu pielonefrita cronică complicată cu insuficienţă renală cronică

CAPITOLUL 2. Material şi metode de cercetare
 • 2.1. Lotul pacienţilor investigaţi
 • 2.2. Metode de investigare, utilizate în studiu
 • 2.3. Metodele de analiză statistică

CAPITOLUL 3. Modificările hemodinamice centrale la pacienţii cu pielonefrită cronică în diferite stadii de insuficienţă renală cronică
 • 3.1. Modificările hemodinamicii centrale
 • 3.2. Influenţa insuficienţei renale cronice asupra modificărilor cardiace organice la pacienţii cu pielonefrita cronică
 • 3.3. Ponderea relativă a hipertensiunii arteriale şi insuficienţei renale cronice în dezvoltarea leziunilor cardiace la pacienţii cu pielonefrita cronică
 • 3.4. Analiza corelativă a modificărilor ecocardiografice la pacienţii cu pielonefrita cronică

CAPITOLUL 4. Modificările hemodinamice periferice la pacienţii cu pielonefrită cronică în diferite stadii de insuficienţă renală cronică
 • 4.1. Examenul reovasografic
 • 4.2. Dopplerografia arterelor renale
 • 4.3. Examenul fundului ocular în aprecierea schimbărilor microcirculatorii

CAPITOLUL 5. Manifestările clinice ale modificărilor hemodinamice la pacienţii cu pielonefrită cronică în funcţie de stadiul insuficienţei renale cronice

CAPITOLUL 6. Unii factori de risc cardiovascular la pacienţii cu pielonefrită cronică în diferite stadii de insuficienţă renală cronică. eficacitatea tratamentului cu inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei
 • 6.1. Modificările în sistemul renină-angiotensină-aldosteron şi în sistemul metabolismului fosfo-calcic
 • 6.2. Studiul eficacităţii tratamentului cu inhibitorii enzimei de conversie
 • 6.3. Factorii neconvenţionali de risc cardiovascular

CAPITOLUL 7. Sinteza rezultatelor obţinute