Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea sistemului de aprovizionare farmaceutică a Forţelor Armate ale Republicii Moldova


Autor: Emilian Bernaz
Gradul:doctor în farmacie
Specialitatea: 15.00.01 - Farmacie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vasile (decedat) Procopişin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Vasile Dumitraş
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Teza

CZU 615.014:338.24.021.8

Adobe PDF document 2.38 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

farmaceutic, militar, armată, forţe armate, război, conflict, calamitate, medical, pierderi sanitare, victime, leziune, gravitate, aprovizionare, medicamente, mijloace materiale medicale, necesitate, normativ, sistem

Adnotare

Actualitatea temei investigate este determinată de necesitatea optimizării, acomodării şi asigurării funcţionării sistemului de aprovizionare farmaceutică a Armatei Naţionale în noile condiţii de activitate în perioada de maturizare a economiei de piaţă şi de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Scopul lucrării este perfecţionarea sistemului farmaceutic al Armatei Naţionale în timp de pace, companie precum şi asigurării victimelor în situaţii excepţionale provocate de calamităţi naturale, tehnogene şi cu caracter social; elaborarea şi armonizarea actelor normative de reglementare a activităţii farmaceutice militare cu legislaţia farmaceutică a Republicii Moldova.

Pentru prima dată în baza abordării sistemice s-a efectuat un studiu complex al aprovizionării cu medicamente şi mijloace materiale medicale a Armatei Naţionale. S-a determinat noţiunea de sistem farmaceutic militar ca parte integrantă a serviciului medico-militar. Au fost argumentate şi propuse schemele principiale de asigurare a unităţilor şi instituţiilor militare cu medicamente şi mijloace materiale medicale în timp de pace, război şi în caz de situaţii excepţionale, determinate principiile de asigurare cu medicamente şi mijloace materiale medicale.

În baza studiului pierderilor sanitare în războaiele şi conflictele militare ale secolelor XX-XXI şi în calamităţi s-a stabilit o asemănare a plăgilor după localizarea anatomică şi gravitate, care a servit ca bază pentru argumentarea aceloraşi normative de rezerve de medicamente şi mijloace materiale medicale pentru acordarea ajutorului medical victimelor.

S-a elaborat metoda de calcul al necesităţilor în medicamente şi mijloace materiale medicale pentru crearea rezervelor necesare în lichidarea consecinţelor medicale. Utilizând metoda dată, s-au determinat necesităţile pentru acordarea ajutorului medical de urgenţă (la 100 de victime) şi ajutorului medical calificat şi specializat (la 1000 de victime) în situaţii excepţionale.

Determinarea şi aplicarea principiilor, formelor şi metodelor de aprovizionare farmaceutică, a schemelor principiale de aprovizionare şi management farmaceutic, a mai multor acte normative elaborate în decursul studiului pentru reglementarea activităţii farmaceutice militare şi armonizate cu legislaţia în vigoare şi actele sublegislative aplicabile sistemului farmaceutic al Ministerului Sănătăţii au contribuit la optimizarea şi acomodarea sistemului farmaceutic al Armatei Naţionale la noile condiţii de activitate a dezvoltării economiei de piaţă şi proceselor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Cuprins


CAPITOLUL I. Repere sistemice şi istorice ale aprovizionării farmaceutice a Armatei Naţionale
 • 1.1. Sistemul de aprovizionare farmaceutică ca subsistem al sistemului medical al Armatei Naţionale
 • 1.2. Influenţa dezvoltării istorice a serviciului farmaceutic al armatelor moldo-române şi ruso-sovietice asupra creării sistemului de aprovizionare farmaceutică a Armatei Naţionale
 • 1.3. Evoluţia sistemului de aprovizionare farmaceutică a serviciului medical al Armatei Naţionale
 • 1.4. Unele aspecte ale asigurării farmaceutice în lichidarea consecinţelor medicale provocate de situaţii excepţionale

CAPITOLUL II. Perfecţionarea aprovizionării farmaceutice a Armatei Naţionale în timp de pace
 • 2.1. Principiile şi metodele de aprovizionare farmaceutică a marilor unităţi, unităţi şi instituţii militare
 • 2.2. Planificarea aprovizionării farmaceutice – una din funcţiile de bază ale sistemului medico-militar
 • 2.2.1. Planificarea aprovizionării farmaceutice la nivel de unitate militară
 • 2.2.2. Planificarea activităţii depozitului medical ce ţine de aprovizionarea farmaceutică a Armatei Naţionale
 • 2.2.3. Planificarea aprovizionării farmaceutice a Armatei Naţionale
 • 2.3. Elaborarea bazei normative de reglementare a activităţii farmaceutice militare

CAPITOLUL III. Analiza aprovizionării farmaceutice A Armatei Naţionale pe timp de campanie
 • 3.1. Sistemul de management al aprovizionării farmaceutice a Armatei Naţionale în campanie
 • 3.2. Caracteristica medico-tactică a echipamentului individual medical şi seturilor farmaco-medicale
 • 3.3. Volumul şi structura pierderilor sanitare în războaie şi conflicte militare – suport pentru aprecierea necesităţilor medicale
 • 3.4. Pronosticul pierderilor sanitare pentru Republica Moldova în caz de război sau de conflict militar
CAPITOLUL IV. Aprovizionarea farmaceutică în situaţii excepţionale
 • 4.1. Serviciul farmaceutic în lichidarea consecinţelor medicale provocate de situaţii excepţionale
 • 4.2. Volumul şi structura pierderilor sanitare probabile în situaţii excepţionale
 • 4.3. Pronosticul pierderilor sanitare pentru Republica Moldova în caz de calamităţi naturale şi tehnogene
 • 4.4. Elaborarea normativelor de rezerve farmaceutice pentru lichidarea consecinţelor medicale provocate de situaţii excepţionale
 • 4.4.1. Etapa I – Selectarea formelor nozologice pentru studiu
 • 4.4.2. Etapa II – Repartizarea convenţională de pierderi sanitare în caz de stări excepţionale conform structurii numărului mediu statistic obţinut al formelor nozologice selectate
 • 4.4.3. Etapa III – Determinarea nomenclaturii şi cantităţilor de medicamente şi mijloace materiale medicale