Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contabilitatea activelor biologice


Autor: Todorov Ludmila
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vasile Bucur
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română
Adobe PDF document0.74 Mb / în rusă

Teza

CZU 631.162:657.1 (478)

Adobe PDF document 1.10 Mb / în rusă
173 pagini


Cuvinte Cheie

Active biologice, active biologice pe termen lung în fitotehnie, active biologice curente în fitotehnie, active biologice pe termen lung în zootehnie, active biologice curente în zootehnie, active biologice aditive, primele active biologice aditive, active biologice aditive ulterioare, plante perene, plante perene pe rod, grad de maturitate a plantelor perene, existenţa golurilor, capitalizarea cheltuielilor de împrumunt, sucrificarea animalelor, rebutarea animalelor, valuarea justa minus cheltuielile punctului de vînzare

Adnotare

Prima data sunt argumentate două abordări conceptuale (sistemică şi nesistemică) în definirea ştiinţifică a activelor biologice, sunt propuse criteriile de grupare în clasificarea acestora, este determinată lista deplina a componentelor fiecarei grupe de active.

Este precizat momentul de constatare a sporului în masă şi majorării valorii activelor biologice curente în zootehnie.

Sunt examinate problemele contabilităţii consumurilor creării activelor biologice pe termen lung în fitotehnie în condiţiile creditări şi subvenţionării, ataşării la plantaţiile perene şi spalierului în scopul determinării obiective a valorii de intrare a activelor combinate, contabilităţii ieşirii a acestora din diferite motive.

Este fundamentată necesitatea de a înclude spalierul în componenţa mijloacelor fixe, iar uzura lui să fie calculată, luînd în considerare executarea funcţiei pîna, la şi dupa transferarea plantaţiilor perene în categoria pe rod.

O deosebită atenţie autorul atrage metodei de determinare a pierderilor condiţionate de goluri, consumurilor la înlăturarea acestora în cazurile creării activelor biologice pe termen lung în fitotehnie, procurării, modului de contabilizare a acestora.

Mînuţios sunt examinate problemele contabilităţii completării cirezii (turmei) de bază (două variante), ce contribue la modificărea esenţială în determinarea valorii de intrare primelor active biologice adiţionale şi animalelor transferate în cireada (turma) de bază, contabilităţii operaţiilor privind sacrificarea animalelor, a distribuirii diferenţei de valoare.

Economie sunt fundamentate metodele de determinare a pierderilor din iesirea activelor biologice din fitotehnie şi zootehnie cu încluderea în componenţa acestor pierderi şi consumurile la exsploatarea acestora, modul lor de contabilizare.

Aplicarea practică a concluziilor şi recomandărilor formulate va înlătura lacunele din definirea activelor biologice, va concretiza criteriile de clasificare a acestora, va reglementa mai argumentat contabilitatea animalelor, culturilor şi plantaţiilor la întreprinderile agricole, contribuind prin aceasta la sporirea obiectivităţii informaţiei prezentate în rapoartele financiare.