Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile clinico-evolutive şi de tratament ale depresiei non-psihotice la persoanele anxioase


Autor: Deliv Inga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.18 - Psihiatrie şi narcologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Mircea Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.25 Mb / în română

Teza

CZU 616. 89 – 008.454

Adobe PDF document 1.87 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

depresiei non-psihotică, anxietate trăsătură, anxietate stare, particularităţi clinico-evolutive; strategii terapeutice, profilul personalităţii, testul Hamilton, calitatea vieţii, testul Spielberger, testul MMPI.

Adnotare

Au fost investigate 124 femei cu depresie non-psihotică cu vârsta între 18 şi 45 ani cu nivel crescut de anxietate. La 95 dintre pacienţi (grup de studiu), depresia se asocia cu nivel crescut de anxietate trăsătură sau/şi stare. Lotul de control l-au constituit 29 bolnavi la care nivelul de anxietate nu depăşea limita fiziologică. Toţi pacienţii au fost investigaţi clinic (criteriile CIM-10); clinico-psihologic (testul Hamilton M., Spielberger C., MMPI, Chestionarul SF-36, indicel vegetativ Kerdo, indicele dinamicii eficacităţii somnului). Utilizând un chestionar elaborat special şi calculând coeficienţii de corelare, a fost studiat impactul diferitor factori de risc semnificativi în sensul declanşării depresiei la persoanele cu nivel crescut de anxietate. Au fost evaluaţi coeficienţii eficacităţii tratamentului cu antidepresive triciclice şi inhibitori selectivi ai recaptării de serotonină la această categorie de pacienţi.

Au fost evidenţiate particularităţile clinico-evolutive ale depresiei în funcţie de tipul anxietăţii: la pacienţii cu nivel crescut de anxietate trăsătură depresia evolua lent, severitatea ei corela direct cu intensitatea anxietăţii, în tabloul clinic predominau simptomele afective fără fluctuaţii nictemerale evidente, manifestând tendinţe de recurenţă şi cronicizare; depresia asociată cu anxietate situativă debuta acut, simptomele afective se interferau frecvent cu tulburări vegetative, în tabloul clinic erau prezente ideaţia autolitică şi agitaţia psihomotorie; evoluţia depresiei corela direct cu evoluţia situaţiei stresogene; când depresia evolua pe fondal de anxietate stare şi trăsătură manifestate în egală măsură, debutul a fost brusc, cauzat adeseori de situaţii stresogene nesemnificative, tabloul clinic a fost polimorf, episoadele depresive fiind severe cu tendinţe de recurenţă. Tulburările vegetative, mai frecvent sub aspect de simpaticotonie şi dissomniile au fost simptome comune tuturor pacienţilor investigaţi.

Depresia care evolua pe fondal de anxietate situativă sau anxietate în limitele normei fiziologice era mai responsivă la tratament complex, comparativ cu depresia la bolnavii cu nivel crescut de anxietate trăsătură (P<0,001). Calitatea vieţii este mai redusă şi se ameliorează mai lent (P<0,001), mai ales sub aspectul sănătăţii psihice, la depresivii cu nivel crescut de anxietate, în special trăsătură. Tratamentul depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel crescut de anxietate necesită a fi complex (psihoterapeutic şi farmacoterapeutic) şi de durată, cu utilizarea obligatorie a remediilor antidepresive cu efect anxiolitic.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Revista literaturii
 • 1 Noţiuni generale referitoare la conceptul de depresie şi anxietate
 • 2 Factorii de risc în sensul declanşării depresiei la persoanele anxioase
 • 3 Aspecte clinice ale depresiei non-psihotice la persoanele anxioase.
 • 4 Particularităţi de evoluţie ale depresiei non-psihotice la persoanele anxioase
 • 5 Strategii terapeutice ale depresiei non-psihotice la persoanele anxioase

CAPITOLUL 2. Material şi metode de cercetare
 • 1 Metode clinice.
 • 2 Metode clinico-psihologice
 • 3 Metode statistice

CAPITOLUL 3. Factorii de risc in sensul declanşării sau menţinerii depresiei non-psihotice la persoanele anxioase
 • 1 Factorii facilitanţi în sensul dezvoltării/menţinerii depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel de anxietate care nu depăşeşte limita fiziologică (lot martor)
 • 2 Factorii facilitanţi în sensul dezvoltării/menţinerii depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel crescut de anxietate, predominant trăsătură
 • 3 Condiţii favorizante pentru instalarea depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel crescut de anxietate, predominant situativă (stare)
 • 4 Condiţii favorizante pentru instalarea depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel crescut de anxietate trăsătură şi stare

CAPITOLUL 4. Manifestări clinico - evolutive ale deprsiei non-psihotice la persoanele anxioase
 • 1 Caracteristica clinico - evolutivă a depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel de anxietate ce nu depăşeşte limita fiziologică
 • 2 Tabloul clinic şi particularităţi evolutive a depresiei non-psihotice la persoanele cu predominarea anxietăţii trăsătură
 • 3 Manifestări clinico - evolutive ale depresiei non-psihotice la persoanele cu predominarea anxietăţii stare
 • 4 Paricularităţile clinico - evolutive ale depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel crescut de anxietate stare şi trăsătură

CAPITOLUL 5. Principii de tratament în funcţie de structura, evoluţia şi severitatea sindromului depresiv la persoanele anxioase.
 • 1 Particularităţi de tratament a depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel de anxietate ce nu depăşeşte limita fiziologică
 • 2 Terapia depresiei non-psihotice la persoanele cu predominarea anxietăţii trăsătură
 • 3 Managementul depresiei non-psihotice la persoanele cu predominarea anxietăţii stare
 • 4 Tratamentul depresiei non-psihotice la persoanele cu nivel crescut de anxietate stare şi trăsătură